6 verrassende manieren om berggorilla's te beschermen

6 verrassende manieren om berggorilla's te beschermen

Sinds 2019 neemt het aantal populaties berggorilla's toe in Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Ook dit jaar zijn er weer een aantal baby's geboren. Dit is bemoedigend nieuws, en het bewijs dat natuurbehoud een werk van lange adem is dat uiteindelijk vruchten afwerpt! En soms zijn de methoden die werken behoorlijk verrassend. We lichten er zes toe.

We stellen ons graag voor dat natuurbehoud uit grote heroïsche verhalen over het redden van dieren in nood bestaat. Dat is verre van de realiteit en het duurt soms jaren voordat je de eerste resultaten ziet.

WWF heeft zich altijd laten leiden door wetenschappelijke oplossingen. Dit zorgt voor nauwkeurige en bewezen standpunten en acties. Maar achter de schermen van het vak zijn de activiteiten die worden ondernomen om de gorilla te beschermen soms verrassend.

Gorilles de montagne

1. Om gorilla's te beschermen, ruimen we natuurparken op

Gorilla's zijn extreem vatbaar voor menselijke ziektes. Het afval dat onvoorzichtige toeristen achterlaten tijdens trektochten is een van de oorzaken van deze ziektes. De oplossing zal niet verbazen: het is nodig om dit afval op te ruimen.

Volcanoes National Park in het noordwesten van Rwanda is een thuisbasis van berggorilla's. In samenwerking met het International Gorilla Conservation Programme (IGCP) en gefinancierd door WWF, hebben de lokale gemeenschappen die aan het park grenzen een maand lang het Volcanoes National Park schoongemaakt.

"Deze schoonmaakactie heeft ons niet alleen inkomsten opgeleverd, maar heeft ons ook in staat gesteld te begrijpen hoe bepaalde onzorgvuldige menselijke acties, zoals het dumpen van afval, schadelijk zijn voor wilde dieren en hun leefgebied", legt gemeenschapslid Agnes Umutesi uit.

2. Om de gorilla's te beschermen, elimineren we exotische planten

De reiniging van het park omvat ook het verwijderen van exotische planten zoals papaja en eucalyptus. Het is aangetoond dat exotische planten de inheemse planten in het park overtroeven en overwoekeren.

Naast het mogelijk maken van de regeneratie van inheemse planten, minimaliseert de eliminatie van exotische planten zoals fruitbomen ook de menselijke aanwezigheid in het park.

Het verwijderen vermindert dus de interactie tussen mens en gorilla en vermindert het risico op overdracht van ziektes.

3. Om de gorilla's te beschermen, helpen we lokale gemeenschappen om zelfvoorzienend te in energie

Naast stroperij is de eerste bedreiging voor het uitsterven van de soort de vernietiging van zijn leefgebied, vanwege de alomtegenwoordige ontbossing.

De gemeenschappen rond het park zijn voor meer dan 90% afhankelijk van houtenergie, zoals brandhout en "makala" ("houtskool" in Lingala), om in hun energiebehoeften te voorzien. Deze hulpbronnen, waar de gemeenschappen al lang naar op zoek in het park, en vreten geleidelijk aan het leefgebied van de gorilla's op.

Om de natuurlijke hulpbronnen van het Virungapark en het leefgebied van de gorilla's te beschermen en tegelijkertijd de behoeften van de lokale bevolking te ondersteunen, hebben WWF-België en zijn partners in 2007 een innovatief herbebossingsproject opgezet. Dit project, ECOmakala genaamd, bestaat uit het produceren van duurzame houtskool, “eco-makala”, in de periferie van het park. Meer dan 12 000 hectare snelgroeiende bomen zijn rond het park gepland sinds 2008. Dit gemeenschapsproject voor herbebossing heeft tot doel een duurzaam en legaal alternatief te bieden voor houtskool uit het park en tegelijkertijd de sociaaleconomische ontwikkeling te ondersteunen.

Virunga

4. Om gorilla's te beschermen, voeden we kinderen op

Schrijver en natuuronderzoeker David Attenborough vatte het als volgt samen: “Niemand zal beschermen wat hem niet kan schelen, en het zal niemand iets schelen wat hij nog nooit heeft meegemaakt. Als mensen kennis, sympathie en begrip voor de natuurlijke wereld verliezen, zullen ze deze slecht behandelen en zullen ze hun politici niet vragen om ervoor te zorgen.”

WWF is sterk betrokken bij het onderwijs van de volgende generatie. In de DRC werkt het IGCP  samen met WWF om lesmateriaal te ontwikkelen en jongeren op school kennis over gorilla's en hun leefgebied bij te brengen.

5. Om de gorilla's te beschermen, vechten we tegen bodemerosie

Meer dan 36 000 elzen zijn geplant in de Kabatwa-regio in Rwanda. Het doel? Bodemerosie bestrijden en de effecten van klimaatverandering rond Volcanoes National Park verzachten.

De regio wordt immers geconfronteerd met bodemerosie en afvloeiing van water, wat vaak gevolgen heeft voor de landbouw en de natuur in het algemeen. De bomen werden geplant in gemeenschappelijke tuinen door leden van de gemeenschap. Ze worden ook gebruikt als hout en brandhout en genereren dus ook inkomsten.

6. Om gorilla's te beschermen, bestuderen we ze in het wild

Het meeste van wat we weten over gorilla's komt van gedragsstudies die zijn uitgevoerd op berggorilla's die gewend zijn aan menselijke aanwezigheid. Met steun van WWF voert het IGCP wetenschappelijke studies uit naar wilde populaties en subpopulaties. Door de dynamiek tussen populaties, het klimaat en stroperij beter te begrijpen, is het gemakkelijker om de meest effectieve acties te ondernemen en om intelligent te investeren in de bescherming van gorilla's.

étude des gorilles

Deze zes activiteiten zijn slechts een glimp van de grote diversiteit aan middelen die worden ingezet om gorilla's te beschermen. Zelfs als het dier vandaag een stille opmars beleeft, is nog lang niet alles gewonnen voor zijn toekomst. Bedreigingen blijven de soort en zijn leefgebied teisteren. Om ons te helpen ons essentiële werk voort te zetten, kun jij het verschil maken. Adopteer symbolisch een gorilla.