Gorille de Montagne Berggorilla

De toekomst van de berggorilla veiligstellen

de grootste primaat van Virunga National Park beschermen

De toevluchtsoorden van de berggorilla

Berggorilla's komen slechts op twee plekken ter wereld voor: in het Virungagebergte (dat zich uitstrekt tussen Oeganda, de Democratische Republiek Congo en Rwanda) en in Bwindi Impenetrable Forest National Park in Oeganda. In deze onstabiele regio leven iets meer dan duizend berggorilla’s, verspreid over de verschillende nationale parken. De soort heeft een lange weg afgelegd. Tientallen jaren van stroperij, gewapende conflicten en achteruitgang van hun leefgebied bedreigen het voortbestaan van deze grote primaten. In de jaren tachtig bleven er nog maar zo'n 400 individuen over. Maar instandhoudingsinspanningen van International Gorilla Conservation Programme (IGCP), WWF en andere partners, en samenwerkingen met lokale gemeenschappen, gaven de berggorillapopulaties de kans om te groeien. In 2018 evolueerde de soort van ‘ernstig bedreigd’ naar ‘bedreigd’ op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Aantasting van het leefgebied, stroperij en gezondheidsrisico’s

De populaties berggorilla’s nemen opnieuw toe, maar zijn nog niet buiten gevaar. De aangroeiende bevolking in de regio worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen en de natuurlijke hulpbronnen van de parken staan onder voortdurende druk. De conversie van natuur naar landbouwgrond en de concurrentie om beperkte natuurlijke hulpbronnen zoals brandhout leiden tot verschillende gradaties van ontbossing, wat een directe bedreiging vormt voor het leefgebied van de gorilla.

De toegenomen contacten met mensen vormen ook een niet te onderschatten bedreiging voor de gezondheid van berggorilla's. Het DNA van de berggorilla komt voor 98,3% overeen met dat van de mens. Hierdoor zijn ze buitengewoon vatbaar voor ziekten die ook mensen treffen. Een simpele verkoudheid kan hun fataal worden.

Alsof dat nog niet genoeg is, is ook stroperij – hoewel ze afneemt – lang nog niet verdwenen. Valstrikken die illegaal worden uitgezet in beschermde gebieden om klein wild te vangen, verwonden ook gorilla's, soms met de dood tot gevolg. Ook gorillastroperij blijft een potentiële bedreiging die de voortdurende monitoring van leefgebieden vergt.

WWF in actie: ecotoerisme, bescherming en bewaking van de gezondheid

WWF ondersteunt IGCP en werkt samen met lokale gemeenschappen en overheden in beschermde gebieden in de drie landen waar de berggorilla's leven. Teams op het terrein beschermen gorillaleefgebied, maken valstrikken onklaar en volgen de gezondheid van de mensapen nauwlettend op om de verspreiding van ziekten te voorkomen.

  • Ecotoerisme biedt een alternatieve bron van inkomsten en zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen in de drie landen waar de berggorilla voorkomt, niet ten koste gaat van het leefgebied en de gezondheid van de grote primaten. In de afgelopen decennia werden 44 berggorillaclans vertrouwd gemaakt met de aanwezigheid van mensen.
  • Tegelijkertijd volgen wetenschappers de evolutie en de gezondheid van de gorillapopulaties op de voet.
  • IGCP, met de steun van WWF, maakt gidsen, onderzoekers, rangers en lokale gemeenschappen ook bewust van hoe ze kunnen voorkomen dat ziekten worden overgedragen op gorilla's.

Er is nu hoop voor de toekomst van de berggorilla, op voorwaarde dat we blijven optreden tegen habitatverlies, gezondheidsrisico’s en stroperij.

NAAM VAN HET PROJECT

De toekomst van de berggorilla veiligstellen

REGIO

Democratische Republiek Congo, Rwanda, Oeganda

DuUR

08.2021 - 12.2025

Budget

€ 375.000

PartNERS

International Gorilla Conservation Programme (IGCP)

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

Parc Nationale du Virunga National Park

oNS DOEL

De berggorilla en zijn leefgebied beschermen.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

Aantasting en vernietiging van het leefgebied

De natuurlijke hulpbronnen van het Virungagebergte, één van de leefgebieden van de berggorilla, staan onder grote druk. Hier en wereldwijd onderneemt WWF actie om de vernietiging van leefgebieden te stoppen.

mEER INFO

Aantasting en vernietiging van het leefgebied

Stroperij en illegale handel

Door intensieve stroperij werden berggorilla's met uitsterven bedreigd. WWF werkt samen met partners en overheden om de wetgeving te versterken en de lokale bevolking bewust te maken van de gevolgen van stroperij.

mEER INFO

Stroperij en illegale handel

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": true}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-jaguar"}, {"lynx": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-lynx"}, {"brown_bear": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bruine-beer"}, {"dolphin": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-dolfijn"}, {"elephant": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-olifant"}, {"tiger": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-tijger"}, {"forest_cat": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wilde-kat"}, {"otter": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-europese-otter"}, {"wolf": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wolf"}, {"rhinoceros": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-neushoorn"}, {"lion": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-leeuw"}, {"bonobo": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bonobo"}, {"gorilla": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-gorilla"}, {"tetra_lyre": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-korhoen"} ] }

Onze andere projecten:

De gezondheid van mensapen monitoren

WWF bestudeert de gezondheidsrisico’s bij de overdracht van ziekteverwekkers tussen mensen en mensapen.

Hier wil ik meer over weten
Een volwassen bonobo zittend op een boomtak in het bos

Mai-Ndombe

Het leefgebied van de bonobo beschermen en het regenwoud in het Congobekken herstellen door in te zetten op duurzaam beheer van gemeenschapsbossen en ecotoerisme.

Hier wil ik meer over weten

ECOmakala

De strijd aanbinden tegen illegale ontbossing en de degradatie van het leefgebied van de berggorilla door een duurzaam en legaal alternatief te bieden voor houtskool uit het Virungapark.

Hier wil ik meer over weten