5 grote gevolgen als de tijger zou verdwijnen

5 grote gevolgen als de tijger zou verdwijnen

De tijger en zijn leefgebied in Azië, hebben vele voordelen voor het klimaat, de mensen, de dieren en de natuur in het algemeen. Toch wordt deze katachtige met uitsterven bedreigd. Wat als de soort voorgoed verdwijnt? Hier zijn vijf goede redenen om de tijger te beschermen.

De wilde tijger is een van de meest iconische dieren ter wereld. Hij heeft een belangrijke, symbolische betekenis in verschillende Aziatische culturen en wordt ook verwerkt in talloze logo's. Toch is het bestaan van de wilde tijger beperkt tot een paar kleine stukjes van zijn oorspronkelijke leefgebied. We moeten nu ingrijpen, voor het te laat is!

Wilde tijgers komen nu nog maar in tien Aziatische landen voor. Dit is te wijten aan stroperij, het verdwijnen van de bossen, het gebrek aan prooi en conflicten met de mens.

Resultaat? Het aantal wilde tijgers en zijn leefgebied zijn met 95% gedaald ten opzichte van het begin van de 20e eeuw. WWF is al jaren betrokken bij het behoud van zijn habitat en de inspanningen werpen vruchten af. Maar er zijn nog veel uitdagingen. We moeten ons blijven inzetten om de tijger te beschermen.

Waarom is dit belangrijk? Als tijgers volledig zouden verdwijnen, zouden we meer verliezen dan alleen een iconische diersoort...

Tigre

Tijgers beschermen betekent de bossen beschermen

Tijgers hebben grote bossen nodig om te leven. En als ze deze eeuw willen overleven, moet hun leefgebied dringend beter worden beschermd. Dit vraagt om de tijd en investering van regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Sinds 2010, het vorige 'jaar van de tijger', hebben 13 landen, met de hulp van ngo's zoals WWF, een bijzonder ambitieus project voor het behoud van de tijger opgestart: TX2! De inspanningen werpen vruchten af, want het aantal wilde tijgers neemt toe.

En het groeiend aantal beschermde gebieden, waaronder bossen, heeft daar veel mee te maken. De iconische tijger heeft een groot effect op de landen in Azië: het kan landen aanzetten tot actie voor het behoud van de bossen waar de katachtige leeft.

Kaeng Krachan National Park (Thaïland)

De bescherming van de tijger helpt ook andere dieren

Beschermde gebieden voor wilde tijgers dragen bij tot de bescherming van een groot deel van de verbazingwekkende fauna van Azië.

Neem bijvoorbeeld het Manas Tijgerreservaat in Assam. Hier nemen de tijgerpopulaties toe. Naast tijgers vind je in de graslanden en bossen van het Manas-reservaat 's werelds enige "levensvatbare" populatie van het kleinste en zeldzaamste varken ter wereld - het dwergzwijn. Of de bedreigde Bengaalse florican, een jachtvogel. Zonder tijgers zouden deze soorten, en duizenden andere, in gevaar zijn.

Florican du Bengale en vol

De bescherming van tijgers zorgt voor een gezonder ecosysteem

De tijger is een superroofdier: hij staat aan de top van de voedselketen en speelt een sleutelrol in zijn ecosysteem. Door de tijgerpopulatie in stand te houden, kan hij zijn rol als regulator spelen. Het voorkomt een overgroei van herbivoren, beperkt hun overbegrazing en laat zo het bos regenereren. Zonder de aanwezigheid van een super-roofdier als de tijger zou het landschap uit balans zijn.

tigres qui mangent une vache

De bescherming van tijgers spaart waterbronnen

De leefgebieden van de tijgers liggen in dezelfde regio als negen van de belangrijkste rivieren in Azië. Deze leveren water voor meer dan 800 miljoen mensen!

De bescherming van deze gebieden is de meest kosteneffectieve manier om droogtes te voorkomen, overstromingen te beperken en de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Het is bewezen dat beschermde gebieden de ontbossing terugdringen. In heel Azië zijn tijgers de drijvende kracht achter het doeltreffende beheer van beschermde gebieden. India bijvoorbeeld, waar meer dan de helft van alle wilde tijgers ter wereld leeft, telt nu 53 tijgerreservaten. Deze gebieden beschermen duizenden vierkante kilometers riviergebieden.

tigre dans l'eau

De tijger beschermen betekent het beschermen van een cultureel en spiritueel icoon

Er zijn vele voorbeelden van mythische dieren, zoals de eenhoorn, en uitgestorven wezens, zoals de dodo en de dinosauriërs, die nog steeds tot de verbeelding spreken. De tijger leeft nog, maar heeft dezelfde mystieke kracht.

Zo is de Bengaalse tijger, die tot voor kort als een ondersoort van de tijger werd beschouwd, al meer dan 4000 jaar een nationaal symbool in India: hij kwam voor op de zegel van Pashupati, de vergeten beschaving van de Indusvallei.

Tigre gros plan

Un monde sans tigres serait économiquement et spirituellement beaucoup plus pauvre. Continuons à concentrer nos efforts pour doubler le nombre de tigres sauEen wereld zonder tijgers zou op economisch en spiritueel vlak niet dezelfde zijn. Daarom blijven we ons inzetten om het aantal tijgers te verdubbelen en om ervoor te zorgen dat deze soort geen uitgestorven cultuuricoon wordt.

Meer informatie over het project
Wilde tijgers in thailand