WWF engageert zich voor het 'Beyond Chocolate' partnerschap voor Belgische chocolade zonder ontbossing

WWF engageert zich voor het 'Beyond Chocolate' partnerschap voor Belgische chocolade zonder ontbossing

Brussel, 5 december - WWF-Belgium zet zich in voor de 'Beyond Chocolate'-samenwerking met de chocoladesector, de overheid, wetenschappers en het maatschappelijk middenveld voor duurzame Belgische chocolade met respect voor mens en natuur. WWF verwelkomt ook de publieke steun van België voor een Europees actieplan tegen ontbossing met wettelijke maatregelen om de belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen in de chocoladesector aan te pakken: ontbossing en het respecteren van de mensenrechten. 

De productie van cacao is de oorzaak van massale ontbossing in de belangrijkste producerende landen in West-Afrika. Deze ontbossing hangt nauw samen met de sociale uitdagingen in de cacaoproductiesector, met name de extreme armoede van kleine producenten. Het Beyond Chocolate Partnership streeft ernaar deze uitdagingen op een geïntegreerde manier aan te pakken, hetgeen zowel ambitieus als noodzakelijk is om vooruitgang m.b.t. de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te verzekeren. WWF-België is optimistisch dat deze nieuwe vorm van multi-stakeholder partnerschap de vaardigheden en expertise samenbrengt die nodig zijn om de complexe uitdagingen van een duurzamere cacaolevering aan te pakken. 

 

Van engagement tot impact 

Er wordt een duidelijke koers aangekondigd: zorg dat de invoer van cacao uit de belangrijkste producerende landen tegen 2025 vrij is van ontbossing en voor alle andere herkomstlanden ten laatste tegen 2030. We verwachten dat bedrijven voortaan consequent naar deze doelstelling zullen handelen om progressief en zo snel mogelijk producten aan te bieden die niet ten koste gaan van bossen, maar net bijdragen aan hun bescherming en herstel. Transparante monitoring en rapportage van de voortgang ten opzichte van de doelstellingen zullen niet alleen de successen van het partnerschap vieren, maar ook de hiaten in kaart brengen. Als maatschappelijke speler zullen we ervoor zorgen dat deze garanties worden geïntegreerd en nageleefd. 
Om impact te hebben op de schaal van de problemen, is een transformatie van de hele sector vereist, en dit is wat deze samenwerking wil bereiken. Wij willen nieuwe oplossingen aanbieden en de vooruitgang tot de doelstelling van nul ontbossing versnellen, mede door versterkte samenwerking met de meest ambitieuze spelers.  

 

Ontbossing: ver van de ogen, ver van het hart? 

Ontbossing als gevolg van de cacaogroei wordt geschat op ongeveer 2 tot 3 miljoen hectare tussen 1998 en 2008, of ongeveer 1% van de totale ontbossing tijdens deze periode. Met deze bossen verdwijnen essentiële ecosysteemdiensten voor koolstofopslag, zuivering van water, lucht en water, bestendigheid tegen erosie enz. ... Ontbossing is ook een van de hoofdoorzaken van de massale achteruitgang van de biodiversiteit, bvb. is in Zuid-Amerika hierdoor sinds 1970 89% van de populaties van gewervelde dieren verdwenen. 

België draagt een deel van de verantwoordelijkheid omdat het producten importeert en consumeert die bijdragen aan ontbossing aan de andere kant van de wereld: het is "geïmporteerde ontbossing".  
WWF-België is enthousiast over de steun van de ministers De Croo, Marghem en Reynders voor een ambitieus Europees actieplan tegen ontbossing, dat de lat hoger zal leggen met wetgevingsmaatregelen inzake duurzaamheid, onder meer in de cacaosector. We verwelkomen ook de aangekondigde evaluatie van de impact van de Belgische productie en consumptie op ontbossing wereldwijd. 

WWF-België pleit er immers voor bij de Belgische regering om maatregelen te nemen om ontbossing door Belgische import van risicomiddelen zoals soja, palmolie, cacao, rund en leer en rubber te voorkomen. 

 

 

Meer informatie 

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41  

  

Noot aan de Redactie 

  • De verkiezingscampagne van WWF: in het kader van de federale, regionale en Europese verkiezingen van mei 2019, zet WWF een campagne op poten om de broodnodige politieke actie voor het klimaat en biodiversiteit hoog op de agenda te plaatsen van de partijen. Meer informatie op www.wwf.be/elections2019   

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering. 

  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers  

  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.  

  

EINDE