Natuurherstelwet: positief signaal van het Europees Parlement

Natuurherstelwet: positief signaal van het Europees Parlement

Brussel 29 november 2023 -  Het akkoord over de Europese natuurherstelwet is goedgekeurd door de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement. Het resultaat van vandaag weerspiegelt het harde werk en de vele toegevingen die gedaan werden tijdens de onderhandelingen om tot het  voorlopig akkoord te komen. De Biodiversiteitscoalitie, waar WWF-België lid van is, roept alle Belgische Europarlementsleden en ons land op om voort te bouwen op dit positieve signaal en de wet snel goed te keuren tijdens de eindstemmingen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en in de Raad van de EU. België zal een belangrijke rol spelen, aangezien de Raad onder zijn voorzitterschap zal beslissen over de goedkeuring.

Vandaag stemden de leden van de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement voor de definitieve goedkeuring van de natuurherstelwet, waarover eerder deze maand een akkoord was bereikt tussen de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Parlement.

Op 22 november keurden de Europese lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wet, het voorlopig akkoord al goed. Deze twee goedkeuringen tonen aan dat de natuurherstelwet belangrijk is voor Europa en zijn burgers. 'De wet is niet alleen een essentieel instrument voor de implementatie van het Kunming-Montreal biodiversiteitsakkoord, maar vormt ook een uitgelezen kans om onze gezondheid te beschermen, om de klimaatverandering te beperken, onze economie te consolideren en om de voedselzekerheid ook op de lange termijn te garanderen', zegt Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit bij WWF-België en coördinator van de Biodiversiteitscoalitie.

COP28

Deze stemming toont dat het Europees Parlement zich wil inzetten voor het klimaat, biodiversiteit en de uitvoering van de Europese Green Deal. De beslissing valt ook op een betekenisvol moment, in de aanloop naar COP28 die deze week begint. Ondanks de vele toegevingen die in de wettekst werden opgenomen, is het een belangrijk startpunt voor natuurherstel. De aanname ervan is meteen ook positief voor de geloofwaardigheid van de EU, die hiermee toont dat ze internationale verplichtingen kan nakomen.

Ter herinnering: de natuurherstelwet geniet brede maatschappelijke steun, van bijna 1,2 miljoen Europese burgers die de petitie tekenden, waaronder meer dan 33.500 Belgen, meer dan 6.000 wetenschappers, meer dan 100 bedrijven en meer dan 200 NGO's in heel Europa, die zich voor deze wet hebben uitgesproken. Tientallen bedrijven hernieuwden ook hun steun voor de wet door onlangs een bijgewerkte verklaring te publiceren, 'waarin ze er bij alle leden van het Europees Parlement en de EU-lidstaten op aandringen om de definitieve goedkeuring van de natuurherstelwet te steunen'. 

België

Deze stemming opent de deur naar de plenaire stemming in het Europees Parlement die begin 2024 moet plaatsvinden vóór de eindstemming in de Raad van de EU. We roepen onze Belgische Europarlementsleden en ons land op om de goedkeuring van de wet in deze twee laatste fasen te steunen en zo te stemmen voor de natuur, voor de huidige en toekomstige generaties.

Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.