Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Thema
Regio
Afgelopen
Campagnes
Wereld
Verminder je voetafdruk

COP26: een mijlpaal voor de klimaatactie

De COP26 zal de verschillende overheden samenbrengen om de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden opnieuw aan te zwengelen en te heroriënteren, en dat in een wereld die covid-19 radicaal heeft veranderd.
Actief
Campagnes
Politieke projecten
Amazonegebied
0 Habitatverlies

Hou ontbossing van je bord

Een nieuwe wet om te voorkomen dat ontbossingsgerelateerde producten Europa binnenkomen.