WWF

Campagne

COP27: Tijd om beloftes om te zetten tot concrete actie voor het klimaat

De 27e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP27) wordt van 6 tot en met 18 november 2022 gehouden in Sharm el-Sheikh, Egypte. De uitkomst van COP27 zal een uitdaging zijn in de huidige context van politieke instabiliteit en de energiecrisis. Toch is er geen tijd om beslissingen uit te stellen: de klimaatverandering gaat verder zonder ons, en aan een alarmerend tempo.

COP27 zal regeringen van bijna 200 landen bijeenbrengen met één doel: de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken, versnellen.

De wereldleiders moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) geleidelijk wordt afgebouwd zodat we kunnen overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon. Daarnaastr moeten ze oplossingen voorleggen om de extreme gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan voordat het te laat is.

Helaas staat deze COP voor enorme uitdagingen: wereldwijde problemen zoals de energiecrisis, inflatie en politieke spanningen zouden wel eens roet in het eten durven gooien. Veel landen schuiven klimaatbeloften naar achteren of zien af van langetermijnverbintenissen om fossiele brandstoffen af te bouwen.

Waarom is COP27 zo belangrijk?

Tijdens COP26 werden concrete plannen vastgesteld om de opwarming van de aarde tegen 2030 tot minder dan 2°C te beperken en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Tijdens COP27 zal het uitvoeren van deze ambitieuze klimaatmaatregelen voorop de agenda staan. Daarom is belangrijk om te focussen op :

  • Samenbrengen van de klimaat- en de natuuragenda, zodat beide problemen parallel worden aangepakt.
  • Geloofwaardige, onderbouwde acties die mens en natuur helpen.
  • Het effectief uitvoeren van de klimaatbeloften, voordat het te laat is.

Maar een nieuwe fase in de onderhandelingen betekent ook mogelijke vertragingen en meningsverschillen.

2°C
In 2015 hebben de ondertekenaars van de Overeenkomst van Parijs tijdens COP21 toegezegd de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C - en bij voorkeur 1,5° - zoals aanbevolen door wetenschappers - ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.
1,1°C
De opwarming van de aarde is sinds de industriële revolutie al met meer dan 1,1°C gestegen. De uitstoot van broeikasgassen was de afgelopen tien jaar de hoogste in de geschiedenis van de mensheid.

Liveblog COP27

Vanuit Egypte nemen we je in deze liveblog mee achter de schermen van COP27, waar de hele wereld afspraken maakt voor een betere klimaataanpak. Volg de meest opvallende hoogtepunten, evenementen, acties, ontmoetingen en uitspraken hier dagelijks mee.

Versnelling van de klimaatverandering

Overstromingen, hittegolven, branden, stormen en droogtes: overal ter wereld worden de gevolgen van het gebrek aan politieke actie op klimaatgebied al gevoeld. De meest recente gegevens van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) bevestigen dat het klimaat sneller verandert dan wij. Dit drijft ecosystemen en lokale gemeenschappen tot het uiterste.

Als de aarde meer opwarmt dan 1,5°C zal de schade voor de mens en de natuur onomkeerbaar zijn. Elke fractie van een graad telt om mens en natuur te beschermen!

Natuur, klimaat: dezelfde zaak!

We beleven momenteel een dubbele crisis: biodiversiteitsverlies en klimaatverandering, die elkaar in een vicieuze cirkel versterken.

Als we deze noodsituaties als twee afzonderlijke problemen blijven behandelen, zal geen van beide effectief worden aangepakt. Het is daarom van vitaal belang dat regeringen de natuur centraal stellen in de besluitvorming over het klimaat.

2,7°C
Volgens het VN-rapport waarin de nationale verbintenissen van de ondertekenaars van de Overeenkomst van Parijs worden beoordeeld, zijn we momenteel op weg naar een opwarming van 2,7°C.  
99%
Een temperatuurstijging van 2°C zou de vernietiging van meer dan 99% van de koraalriffen betekenen.

Verwachtingen voor Afrika tijdens COP27

Het laatste IPCC-rapport is duidelijk: veel klimaatrisico's zijn groter dan verwacht, vooral voor Afrikaanse landen, vanwege hun kwetsbaarheid.

De komende jaren zullen dus zeer kritisch zijn voor het continent. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat deze politieke bijeenkomst op hoog niveau een doeltreffend draaiboek ontwikkelt om Afrika weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Er moet NU iets gebeuren om Afrika een veerkrachtige en veilige toekomst te garanderen.

WWF LPR

Van klimaat-COP naar biodiversiteits-COP

De klimaat- en de natuurcrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden steeds erger. Enerzijds is de klimaatverandering een belangrijke oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Anderzijds komen door de aantasting van natuurlijke ecosystemen enorme hoeveelheden broeikasgassen vrij en vermindert het vermogen van natuurlijke systemen om koolstof uit de atmosfeer te absorberen.

COP27 vindt plaats enkele weken voor de VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) in Montreal. De vooruitgan die in Egypte wordt geboekt zou kunnen bijdragen tot een beter resultaat in Canada.

Actualiteiten

WWF eist essentiële doorbraken om klimaatrampen te voorkomen

Bij de opening van de klimaattop (COP27) deze zondag in Sharm-El-Sheikh, Egypte, roept WWF op tot een duidelijke en beslissende verschuiving van abstracte beloften naar concrete actie. De organisatie waarschuwt wereldleiders dat de klimaatcrisis op dit moment sneller verloopt dan onze reactie erop, en dat mensen en plaatsen overal ter wereld de catastrofale gevolgen ondervinden van het uitblijven van actie.

Meer weten

Dieren die ons helpen in de strijd tegen de klimaatverandering

Veel dieren zijn niet alleen majestueus of schattig maar spelen ook een vitale rol in hun ecosysteem. Nog beter: sommige soorten helpen om het klimaat in evenwicht te houden. De walvis, de olifant en de zeeotter zijn mooie voorbeelden van de manier waarop de natuur en het klimaat dezelfde strijd zijn. Als we de natuur redden, redden we ook het klimaat, en omgekeerd.

Meer weten

Wat kun je doen als burger?