Campagne

COP28: ELKE TIENDE GRAAD TELT NU OM MENSEN EN DE NATUUR TE REDDEN 

De 28e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP28) gaat door van 30 november tot en met 12 december 2023 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het afgelopen jaar hebben we wereldwijd recordtemperaturen en extreme weersomstandigheden gezien, van droogte tot catastrofale stormen en overstromingen die levens, economieën en ecosystemen hebben verwoest. Geen enkel deel van de wereld blijft onaangetast door de gevolgen van klimaatverandering. Elke tiende van een graad telt voor mens en natuur.

COP28 zal regeringen van bijna 200 landen bijeenbrengen met één doel: de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken, versnellen. De wereldleiders moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) geleidelijk wordt afgebouwd zodat we kunnen overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon. Daarnaast moeten ze oplossingen voorleggen om de extreme gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan voordat het te laat is. 

Waarom is COP28 zo belangrijk?

COP28 is een cruciaal moment voor de wereld. Het zal de grootste en belangrijkste internationale bijeenkomst over klimaatverandering zijn, met de eerste evaluatie van de mondiale inspanningen sinds de Overeenkomst van Parijs in 2015. Deze evaluatie moet de richting aangeven bij het bepalen van de volgende ronde van klimaatactieplannen die elk land tegen 2025 moet presenteren. 

Tijdens COP27 in 2022 werd een verlies- en schadefonds opgericht om ontwikkelingslanden die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden financieel te helpen. Alle landen moeten dit nu operationeel maken, door overeen te komen hoe dit zal werken en zich ertoe te verbinden er nieuwe middelen aan te besteden. 

WWF wil dat COP28 de COP van klimaatgeloofwaardigheid wordt, waar woorden, beloften en financiering overeenkomen met de snelheid en omvang van de actie die nodig is om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. 

Hiervoor hebben we nodig: 

  • Samenbrengen van de klimaat- en de natuuragenda, zodat beide problemen parallel worden aangepakt.
  • Geloofwaardige, onderbouwde acties die mens en natuur helpen.
  • Het effectief uitvoeren van de klimaatbeloften, voordat het te laat is.
1,5°C
In 2015 hebben de ondertekenaars van de Overeenkomst van Parijs tijdens COP21 toegezegd de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°, zoals aanbevolen door wetenschappers, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. 
1,1°C
De opwarming van de aarde is sinds de industriële revolutie al met meer dan 1,1°C gestegen. De uitstoot van broeikasgassen was de afgelopen tien jaar de hoogste in de geschiedenis van de mensheid.

Versnelling van de klimaatverandering

Overstromingen, hittegolven, branden, stormen en droogtes: overal ter wereld worden de gevolgen van het gebrek aan politieke actie op klimaatgebied al gevoeld. De meest recente gegevens van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) bevestigen dat het klimaat sneller verandert dan wij. Dit drijft ecosystemen en lokale gemeenschappen tot het uiterste.

Als de aarde meer opwarmt dan 1,5°C zal de schade voor de mens en de natuur onomkeerbaar zijn. Elke fractie van een graad telt om mens en natuur te beschermen!

Natuur, klimaat: dezelfde zaak!

We beleven momenteel een dubbele crisis: biodiversiteitsverlies en klimaatverandering, die elkaar in een vicieuze cirkel versterken.

Als we deze noodsituaties als twee afzonderlijke problemen blijven behandelen, zal geen van beide effectief worden aangepakt. Het is daarom van vitaal belang dat regeringen de natuur centraal stellen in de besluitvorming over het klimaat.

2,7°C
Volgens het VN-rapport waarin de nationale verbintenissen van de ondertekenaars van de Overeenkomst van Parijs worden beoordeeld, zijn we momenteel op weg naar een opwarming van 2,7°C.  
99%
Een temperatuurstijging van 2°C zou de vernietiging van meer dan 99% van de koraalriffen betekenen.

Actualiteiten

WWF eist essentiële doorbraken om klimaatrampen te voorkomen

Bij de opening van de klimaattop (COP27) deze zondag in Sharm-El-Sheikh, Egypte, roept WWF op tot een duidelijke en beslissende verschuiving van abstracte beloften naar concrete actie. De organisatie waarschuwt wereldleiders dat de klimaatcrisis op dit moment sneller verloopt dan onze reactie erop, en dat mensen en plaatsen overal ter wereld de catastrofale gevolgen ondervinden van het uitblijven van actie.

Meer weten

Dieren die ons helpen in de strijd tegen de klimaatverandering

Veel dieren zijn niet alleen majestueus of schattig maar spelen ook een vitale rol in hun ecosysteem. Nog beter: sommige soorten helpen om het klimaat in evenwicht te houden. De walvis, de olifant en de zeeotter zijn mooie voorbeelden van de manier waarop de natuur en het klimaat dezelfde strijd zijn. Als we de natuur redden, redden we ook het klimaat, en omgekeerd.

Meer weten

Wat kun je doen als burger?