WWF COP 26

Campagne

COP26: een mijlpaal voor de klimaatactie

Van 1 tot 12 november 2021 vond in Glasgow de 26ste Conferentie van de Partijen van het Klimaatverdrag (COP26) plaats. Zes jaar na de COP21 en het Akkoord van Parijs kwam de internationale gemeenschap er bijeen om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren. Maar wat leverde COP26 op?

De COP26 bracht de verschillende overheden samen om de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden opnieuw aan te zwengelen en te heroriënteren, en dat in een wereld die COVID-19 radicaal heeft veranderd.

Waarom was deze COP26 zo belangrijk? 

Het was een cruciale bijeenkomst. De landen die het Akkoord van Parijs hebben ondertekend, moesten namelijk de aanpassingen van hun nationale doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot voorleggen. De deelnemers aan de COP26 moesten zowel bespreken wat sinds 2015 al dan niet verwezenlijkt werd, als concrete plannen uitwerken om tegen 2030 de opwarming te beperken tot 1,5°C en om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Dit is bovendien een scharniermoment: heel wat landen moeten hun economie heropbouwen na de COVID-19-gezondheidscrisis. De COP26 was dan ook de ideale gelegenheid om te ijveren voor een grotere nadruk op het groene aspect van de relance.

Lees hier onze beoordeling van de definitieve tekst van COP26. 

2°C
Tijdens de COP21 van 2015 hebben de ondertekenaars van het Akkoord van Parijs zich ertoe verbonden om de klimaatopwarming te beperken tot ruim onder 2°C in vergelijking met het pre-industriële tijdperk.

Eis concrete actie!

De klimaatbeloften moeten worden nagekomen

De ondertekenaars van het Akkoord van Parijs hebben zich ertoe verbonden om tegen 2050 koolstofneutraal te worden en de wereldwijde klimaatopwarming te beperken tot ruim onder 2°C. Die klimaatbeloften moeten nageleefd worden. Om hen aan hun beloften te herinneren, had WWF vijf prioriteiten opgesteld die een soort ‘rode lijn’ vormen, de minimale ambitie die we eisen van onze leiders, namelijk: 

De overheden, de ondernemingen, het maatschappelijk middenveld en de investeerders moeten onze economische systemen dringend duurzaam maken en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen.

De natuur moet beschermd en hersteld worden, want ze absorbeert en stockeert koolstof en speelt een sleutelrol in de aanpassing en de veerkracht van ecosystemen en gemeenschappen. De COP26 moet erkennen dat de natuur een rol kan spelen in de beperking van de klimaatopwarming tot 1,5°C en moet meer financiële middelen ter beschikking stellen van oplossingen die uitgaan van de natuur.  

De overheden moeten meer actie ondernemen om de kwetsbaarste mensen en heel wat cruciale ecosystemen te helpen om zich aan te passen en veerkrachtiger te worden in een wereld die vlug warmer wordt.

De risico’s zijn duidelijk. Niks doen zou oneindig veel meer kosten dan actie ondernemen. Vandaar dat we niet langer mogen dralen om financiële klimaathulp te bieden aan diegenen die niet zonder kunnen om te overleven.

Een aantal landen en ondernemingen hebben zich tot doel gesteld om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar om dat doel te bereiken, moet er nu actie worden ondernomen.

Ontdek de 5 eisen van het WWF in detail (in het Engels)

2,7°C
Volgens het recentste rapport van de VN, waarin de nationale verbintenissen van de ondertekenaars van het Akkoord van Parijs worden geëvalueerd, zijn we op dit moment op weg naar een opwarming van 2,7°C.  
100%
Een stijging van de temperatuur met 2°C zou leiden tot het verdwijnen van zowat 100% van de koraalriffen.

Actualiteiten

Een teleurstellend slot voor COP26, dat wel een smalle opening laat voor 1,5°C

COP 26 eindigde meer dan 24 uur te laat. In de zoektocht naar een balans tussen ambitie en solidariteit, is het voorzitterschap erin geslaagd een delicaat compromis te bereiken tussen alle partijen. Dit definitieve akkoord is verre van volmaakt, maar geeft niettemin een impuls aan de strijd tegen de klimaatcrisis. Het moet nu worden vertaald naar ambitieuze en solidaire maatregelen.

Meer weten

Dieren die ons helpen in de strijd tegen de klimaatverandering

Veel dieren zijn niet alleen majestueus of schattig maar spelen ook een vitale rol in hun ecosysteem. Nog beter: sommige soorten helpen om het klimaat in evenwicht te houden. De walvis, de olifant en de zeeotter zijn mooie voorbeelden van de manier waarop de natuur en het klimaat dezelfde strijd zijn. Als we de natuur redden, redden we ook het klimaat, en omgekeerd.

Meer weten
WWF COP 26 t-shirt

Koop een exclusief t-shirt speciale editie COP 26

Het iconisch beeld van de aarde als een smeltend ijsje is nu verkrijgbaar als limited edition Fairtrade t-shirt.

PRIJS: € 29
Maten: XS, S, M, L, XL, XXL
LEVERING THUIS op het einde van elke maand
OPGELET: DEZE AANKOOP IS NIET FISCAAL AFTREKBAAR

Wat kun je doen als burger?