Bericht vanop de COP24 klimaattop in Polen

Bericht vanop de COP24 klimaattop in Polen

UPDATE 13/12 – Wie de berichtgeving volgt rond de Belgische politiek en dan vooral de recente uitspraken rond een hernieuwde focus op klimaat van de federale regering, kan er een trendbreuk in zien. Is het een oprecht engagement om vaart te maken in het klimaatbeleid van België? Of een opportuniteit om de 75.000 burgers die mee stapten in de klimaatmars ‘Claim the climate’ warm te maken voor Michel II? Zonder een concretisering van deze vernieuwde klimaatambitie, zou het voluntarisme weleens van korte duur kunnen zijn, maar toch ziet WWF het glas liefst halfvol. Op 5 maanden van de volgende regionale, federale en Europese verkiezingen ligt er nog veel werk op de plank. Minister Marghem nam vandaag hier in Katowice de vlucht vooruit: ze wil meteen gaan voor de klimaatwet, wat onze eis is voor het volgende regeerakkoord na de verkiezingen. Bravo dus voor de minister. Onze vragen daarbij: Zal de Minister net als in andere landen een onafhankelijke raad van experts als essentieel onderdeel zien van de klimaatwet? Hoe gaat de minister de coördinatie met andere gewesten inbouwen? Zal het parlement betrokken worden bij de plannen? Neemt de minister als doelstelling voor 2030 -55% aan, zoals haast al onze buurlanden bepleiten? Zal het parlement betrokken worden? Wat zijn nu de volgende concrete stappen? Wij zullen alvast erg scherp blijven toekijken op de totstandkoming van die wet en wat erin zal staan (lees hier onze eisen).

Julie Vandenberghe

 

UPDATE 12/12 – Vanavond werd er een oproep uitgestuurd met de concrete vraag aan de landen om hun nationale klimaatplannen ambitieuzer te maken. De federale vertegenwoordigers, Brussel en Wallonië waren voor, Vlaanderen kreeg echter geen intern akkoord. De ministers Tommelein en Schauvliege zeiden ja maar de kabinetten Homans en Bourgeois blokkeerden de tekst toen ze die net voor de deadline te zien kregen. Uit ervaring weet ik dat het in de politieke fase van de COP soms snel moet gaan - hoe zou de EU in 2015 anders het Akkoord van Parijs hebben kunnen steunen, toen de 28 ministers ook op een uur tijd moesten beslissen…

De ‘high ambition coalition’, een coalitie van landen die de ambities wil opdrijven, drukt het engagement voor hogere doelstellingen iets concreter uit, en dat was dus een brug te ver voor Vlaanderen. De kloof tussen denken en doen blijft bij sommigen dus nog steeds groot. Waaruit je kan concluderen dat België het moeilijk heeft om daden op woorden te laten volgen.

Julie Vandenberghe

 

Een bewogen klimaatweek

Wat een bewogen klimaatweek! En voor één keer laat ik de week beginnen op zondag. Wat een klimaatmars! 75.000 hoofden en 150.000 armen die positieve, aanmoedigende boodschappen aan onze politici brachten. Grappig ook, al was het soms met een cynisch kantje (“voor mijn sinterklaas wil ik een toekomst!”). Op de startdag van de klimaatconferentie in Polen gaven we in Brussel een sterk signaal dat we niet tevreden zijn over hoe het klimaatbeleid en – actie in België wordt aangepakt.

Tegen de avond hadden zowat alle politieke partijen gereageerd op dit signaal en gaf de premier aan de organisatoren van de mars, klimaatcoalitie en climate express, te willen uitnodigen voor een vergadering. Helaas werd de concretisering uitgesteld door de regeringscrisis. Dan verschoof de blik van Charles Michel naar de prioriteiten van Michel II. WWF is blij te zien dat klimaat het in de shortlist van prioriteiten gemaakt heeft. Met dank aan de enthousiaste manifestanten van zondag 2 december!

Climate Risk 1.5C final3000x

Climate Risk 2C final3000x

We steken graag de handen mee uit de mouwen om de komende maanden de stilstand op vlak van klimaatbeleid terug op gang te trekken. Er ligt heel wat werk op de plank en we kunnen niet wachten tot na de verkiezingen van Mei 2019 om dit tot uitvoering te brengen. We willen dus graag dat alle klimaatministers een aantal tandjes bijsteken en dat Premier Michel, als vertegenwoordiger van België in de EU, zorgt dat de immense achterstand van het Belgische klimaatbeleid wordt ingehaald. Want op dit moment is het duidelijk dat België twee van de drie 2020 doelstellingen zal missen, tenzij we bijkomende maatregelen invoeren. De inspanningen moeten ook goed verdeeld worden én oog hebben voor burgers in precaire omstandigheden.

Een eerste stap moet zijn om het nationaal klimaat- en energieplan te versterken. Wat nu op de plank ligt, zal België niet in staat stellen de emissies voldoende te reduceren. Het zal daardoor ook niet mogelijk zijn om de transitie naar een koolstofarm België in te zetten of de doelstellingen van Parijs te behalen.

WWF cop24 gallery01

Het is bovendien ook duidelijk dat de slechte prestatie op klimaatvlak ook te maken heeft met de structuur van het Belgische klimaatbeleid. WWF roept premier Michel dan ook op werk te maken van een klimaatwet, waarin we de doelstelling om België CO2-neutraal te maken voor 2050 wettelijk kunnen verankeren en realiseren.

WWF kijkt ernaar uit om samen met de klimaatcoalitie de klimaatprioriteit van Michel II mee vorm te geven en te realiseren. Een gezamenlijke visie op de transitie naar een koolstofarme maatschappij en bijhorende kordate klimaatactie zal het welzijn & welvaart in België garanderen, ook in de toekomst.

Julie Vannanbergen

Julie Vandenberghe,
vanuit Katowice.