Zes opmerkelijke vaderfiguren uit de dierenwereld

Zes opmerkelijke vaderfiguren uit de dierenwereld

Op zondag 12 juni is het vaderdag. Maar hoe gedragen papa’s uit de dierenwereld zich? Wij hebben een selectie gemaakt van de beste vaders uit het dierenrijk.

De wolvenvader – het gezin boven alles

De wolf, die voorkomt in Europa, Noord-Amerika en Azië, is een echt familiedier. Een wolvenkoppel zweert elkaar meestal eeuwige trouw.

Eens een koppeltje gevormd is, doorkruist de wolf zijn territorium samen met het vrouwtje, demonstreert hij zijn jachtkunsten, toont hij haar de schuilplaatsen … allemaal om de kwaliteiten van zijn leefgebied te onderstrepen. Wanneer de lente zich aandient, paren ze.

Samen vormen de twee wolven een roedel. Ze zorgen samen voor hun welpen. Het mannetje gaat vaak alleen jagen en zorgt voor voedsel. Rond de leeftijd van twee jaar verlaten de jonge wolven de roedel om op hun beurt op zoek te gaan naar een partner om zich mee voort te planten.

De zeepaardjesvader – een mannelijke dracht

Het zeepaardje, waarvan de aanwezigheid een teken is van de goede gezondheid van de oceaan, is de enige soort ter wereld waarbij de eieren – enkele honderden tot zelfs duizenden! – in de broedbuidel op de buik van het mannetje worden bevrucht. Nadat het vrouwtje de eieren daar heeft gelegd, en het mannetje ze heeft bevrucht, draagt hij ze tot de embryo’s zijn ontwikkeld. Daarna eindigt zijn rol … tot de volgende keer.

Voor de paring wordt een uitgebreide paringsdans opgevoerd waarbij vaak ook de kleuren van de dieren veranderen.

De rosse franjepoot – een ‘kloeke’ vader die tot het uiterste gaat

Bij vogelkoppels is het niet ongebruikelijk dat de zorg voor de eieren en de kuikens wordt gedeeld tussen het ouderpaar. Maar soms neemt de vader de zorg volledig op zich. Dat is het geval bij de rosse franjepoot, die leeft in de arctische gebieden van Noord-Amerika en Eurazië.

De moeder leidt de balts: ze vliegt in grote cirkels en luid roepend rond het mannetje. Haar verenkleed is ook flamboyanter dan dat van de vader, dat doffer van kleur en kleiner van gestalte is.

Nadat de moeder de eieren heeft gelegd, broedt de vader het legsel uit. Na ongeveer 20 dagen komen de eieren uit. En de moeder? Zij kan ondertussen paren met een ander mannetje dat op zijn beurt alleen voor de nakomelingen zal zorgen.

De zwartvoetpinguïn of brilpinguïn - toegewijde vaders

Ook bij verschillende pinguïnsoorten speelt het mannetje een grote rol bij de opvoeding van de jongen. Beide partners broeden de eieren (max. twee) uit. De vader en de moeder zorgen dan om de beurt voor de kuikens.

Bij de zwartvoetpinguïn of brilpinguïn is het vaderlijke instinct zo sterk dat het voorkomt dat koppels van hetzelfde geslacht zich een ei toe-eigenen om ervoor te zorgen. In Dierenpark Amersfoort in Nederland broedt een koppel mannetjes ondertussen hun tweede ‘legsel’ uit.

De bonobovader – hoe breng ik mijn zoon aan de ‘vrouw’?

Bonobo's, die enkel voorkomen in de bossen ten zuiden van de Congo-rivier en ten noorden van de Kasai-rivier, leven in een matriarchale samenleving. Doch, het vaderschap ontsnapt niet aan de scherpe blik van de moeders! Naast het beschermen van hun zonen voor gevechten tussen de mannetjes onderling, zorgen bonobo-moeders er ook voor dat niemand de pogingen van hun zoon om te paren, komt verstoren.

Daarnaast laten moeders hun zonen, dankzij hun sociale positie binnen de groep, ook vrouwtjes ontmoeten die vruchtbaar zijn. Doel? Zorgen voor nakomelingen.

Na de paring wordt de vader bedankt voor bewezen diensten. Het vrouwtje zorgt helemaal alleeen voor de bescherming, de voeding en de opvoeding van hun jong.

De bergorilla – een omvangrijke gentleman en vader

Gorilla's leven in clans van maximaal 30 individuen die geleid worden door een dominant mannetje. Dit mannetje beschermt alle kleintjes met evenveel zorg, of ze nu van hem zijn of niet. Hij speelt met ze en vertoont daarbij een verrassende zachtheid. 's Nachts mogen ze zelfs in zijn nest slapen. Als de moeder van een van de jongen sterft, zorgt hij er verder voor. En als de jongen worden bedreigd, zullen gorilla's niet aarzelen om ze tot de dood te beschermen.