WWF installeert een “otterduct” in Wallonië

WWF installeert een “otterduct” in Wallonië

Een ecoduct voor otters ofwel “een otterduct”  werd speciaal gebouwd om het bestaan van de habitat van de Europese otter in de Semoisvallei in Wallonië te verzekeren. Dit is een van de acties van WWF-België en zijn partners om de soort in België te beschermen.

Woensdag heeft WWF in Vresse-sur-Semois een "otterduct" ingehuldigd, in samenwerking met het riviercontract Semois-Chiers. De Europese otter (Lutra lutra), een ernstig bedreigde diersoort in België, weet zichzelf goed te verbergen, ook al is hij nooit echt uit Wallonië verdwenen.

De otter was volledig verdwenen uit Vlaanderen, maar sinds een tiental jaren komt hij weer voor in de Scheldevallei. Men schat dat er nu ongeveer tien individuen in deze regio voorkomen. Met haar acties wil WWF-België de otterpopulatie helpen herstellen om zo het voortbestaan van de soort, in ons land, op lange termijn te garanderen. Door bepaalde waterrijke gebieden en waterwegen opnieuw met elkaar te verbinden, breidt de habitat van de soort uit en worden zijn overlevings- en voortplantingskansen op natuurlijke wijze vergroot.

Wat is het doel van een "otterduct"?

De marterachtige heeft 20 tot 40 kilometer rivier en rivieroever nodig om zich te verplaatsen en te voeden.

Maar er is een probleem. Otters hebben namelijk een vreemde fobie: ze durven niet onder bruggen te zwemmen. Bruggen zonder oevers lijken op donkere tunnels... Een somber pad dat niet erg gastvrij is voor otters. Met gevaar voor eigen leven, steken ze liever de brug over via de weg waar vaak verkeer voorbij komt.

In Nederland, waar de soort meer voorkomt, heeft een studie aangetoond dat bijna 28% van de otterpopulatie jaarlijks sterft ten gevolge van een aanrijding met een voertuig. Het "otterduct" is een soort kunstmatige oever onder de brug, waardoor de otter zich veilig kan verplaatsen. 

Met de aanleg van een otterduct is het probleem opgelost: de otter kan nu onder bruggen door lopen zonder gevaar. En de otterduct is, in tegenstelling tot de naam, niet alleen voor otters...

De Otterduct onder de weg bij Vresse-sur-Semois

De otter laten oversteken, en nog veel meer

Op deze doorsteek zouden nog vele andere diersoorten welkom zijn zoals: wezels, marters, eekhoorns en vossen. Dat is althans wat de beelden van de cameraval, geïnstalleerd bij de ingang van de otterduct, binnenkort moeten uitwijzen. "Bescherming en herstel van de habitat van de otter betekent ook dat vele andere soorten worden geholpen. Het is een "paraplu"-soort.  Om ervoor te zorgen dat de otter voldoende voedsel heeft, herstellen we bijvoorbeeld ook de paaigronden*, wat veel vissen ten goede komt. Door ons in te zetten voor de otter, werken we aan het herstel van het hele ecosysteem van de rivier," legt Corentin Rousseau, bioloog bij WWF-België, uit.

*Structuren die zijn opgezet om de voortplanting van vissen te bevorderen.

Corentin Rousseau installe une caméra-piège

Nauwe samenwerking met verschillende actoren

In Wallonië werkt WWF-België samen met verschillende actoren die betrokken zijn bij het rivierbeheer in het kader van de "riviercontracten", om de habitat van de otter te herstellen en de vispopulaties te verbeteren. In overleg met de beheerders van de rivieren en hun oevers zijn verschillende acties ondernomen, zoals het herstel van paaigronden, het verwijderen van obstakels voor de vrije doorgang van vissen of de begroeiing van oevers.

Deze laatste actie omvat ook het rooien van invasieve exotische plantensoorten, die de oevers kaal maken waardoor de otters geen schuilplaatsen hebben. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd om de Himalayabalsem uit te roeien op 52 kilometer rivieroevers, met name in het reservaat van Natagora d'Orchimont, dat dicht bij de pijpleiding van Vresse-sur-Semois ligt.   

Wil je op de hoogte blijven van onze acties
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief