WWF-België werkt samen met het 'project Nationaal Park' van de Semoisvallei

WWF-België werkt samen met het 'project Nationaal Park' van de Semoisvallei

België is misschien een klein land, toch hebben we enkele plekjes met prachtige natuur en adembenemende landschappen. Om dit te behouden is het van belang dat we beschermde natuurgebieden creëren. Dat is wat onze partners in de Semoisvallei van plan zijn, aangezien zij een aanvraag hebben ingediend om een nationaal park te worden. Onze biodiversiteitsexpert, Corentin Rousseau, werkt nauw met hen samen om ervoor te zorgen dat twee emblematische soorten extra aandacht krijgen.

De Semoisvallei is een belangrijk gebied dat met meer dan 25 000 hectaren een thuis is voor verschillende dieren-en plantensoorten. Het rotsachtig landschap biedt vele mogelijkheden voor planten en insecten en uitgestrekte bossen en rivieren met een goede waterkwaliteit geven twee diersoorten een tweede kans: de otter en de lynx.

Waarom zijn de otter en de lynx zo belangrijk voor de Semoisvallei?

Deze diersoorten zijn wat we “paraplusoorten” noemen. Door hen te beschermen, beschermen we ook alle planten en dieren die in hetzelfde gebied leven. Zo kan de otter enkel overleven wanneer er genoeg vissen in de rivieren zwemmen en wanneer er voldoende schuilplaatsen in de oeverbedden zijn. Om dit voor mekaar te krijgen moeten we dus de kwaliteit van de rivieren verbeteren en genoeg vegetatie langs de oevers voorzien, wat dan weer soorten zoals de marter en de baars, een vissoort,  ten goede komt.

Er leeft voorlopig nog maar 1 lynx in België, maar het feit dat hij al 2 jaar zelfstandig kan overleven is een goed teken. Door zijn leefgebied uit te breiden en te zorgen voor een beter connectiviteit zou het mogelijk zijn dat andere lynxen uit Duitsland de grens oversteken en zo het voortbestaan van de soort in België mogelijk maken.

Hoe creëer je connectiviteit in een natuurgebied?

Met een goede connectiviteit bedoelen we dat alle elementen aanwezig zijn voor de dieren om zich veilig van het ene gebied naar het andere te verplaatsen. Zo zou het mogelijk zijn om de Lesse met de Ourthe “te verbinden” door groene corridors tussen deze rivieren te creëren.

Een andere oplossing zou zijn, om hindernissen voor de dieren weg te nemen. Zo hebben we samen met onze partners het eerste ‘otterduct’ geïnstalleerd in de Semoisvallei.  Deze oversteekplaats voor wilde dieren zorgt ervoor dat otters, en andere dieren, zich veilig onder bruggen door kunnen verplaatsen. Hierdoor hoeven ze niet langs de weg over te steken met een mogelijke aanrijding tot gevolg.

Wil je op de hoogte blijven van onze acties
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief