Wolf Fencing Team Belgium nu ook opgestart in Wallonië

Wolf Fencing Team Belgium nu ook opgestart in Wallonië

Het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ is nu ook actief in Wallonië. Op zondag 20/06/21 kwamen de vrijwilligers, Natagora en WWF samen om het initiatief in te huldigen in het ‘Maison du Parc-Botrange’ aan de rand van het natuurpark Hoge Venen-Eiffel.

Het Wolf Fencing Team Belgium werd opgericht door Natuurpunt, Natagora en WWF-België om een duurzaam antwoord te bieden op de uitdagingen die de aanwezigheid van de wolf in ons land met zich meebrengt.

Het netwerk van vrijwilligers van het Wolf Fencing Team Belgium is al sinds juli 2019 aan het werk in Vlaanderen. Onder toezicht van experten bieden ze kleinveehouders en -houdsters de nodige hulp en ondersteuning om aangepaste maatregelen te treffen om aanvallen van wolven op kleinvee te voorkomen.

Zo werden vrijwilligers in Vlaanderen opgeleid om risicovolle situaties te analyseren, kleinveehouders en -houdsters te adviseren, en wolfbestendige omheiningen te plaatsen om de kuddes preventief te beschermen, of om herhalingen na een eerste aanval te vermijden.

Beter voorkomen dan genezen

Wolven voeden zich voornamelijk met wilde prooien: everzwijnen, hinden, herten … maar vallen af en toe ook kleinvee aan. Rondzwervende wolven die België doorkruisen op zoek naar een territorium, vallen vaker kleinvee aan omdat dit makkelijke prooien vormen in een onbekende omgeving.

Omdat het moeilijk te voorspellen valt waar de rondzwervende wolven zullen doortrekken, is het belangrijk om kleinvee preventief te beschermen. Door wolfbestendige omheiningen te plaatsen, voorkomen we ook dat gevestigde wolven de gewoonte aannemen om op kleinvee te jagen.

Nu ook in Wallonië

Afgelopen zondag kwamen een twintigtal mensen met uiteenlopende en aanvullende profielen samen voor de lancering van het Wolf Fencing Team in Wallonië. Op het programma: de voorstelling van de tot dusver behaalde resultaten in Vlaanderen, een uiteenzetting van de situatie in Wallonië, uitleg over het Waalse ‘Plan Loup’ en een demonstratie van tijdelijke wolfbestendige elektrische omheiningen. De kudde schapen die rond het Maison du Parc graast, is hier een mooi voorbeeld van, aangezien deze kudde wordt beschermd door zo’n omheining. Daarna volgde een bezoek aan de tentoonstelling over de wolf in Wallonië en een wandeling om het leefgebied van de wolf in de Hoge Venen te ontdekken.

De komende maanden zullen de vrijwilligers in Wallonië worden opgeleid om zo snel mogelijk projecten te kunnen opstarten. Ze kunnen daarbij rekenen op de medewerking van de regionale instantie ‘Natagriwal’, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de risico-analyses voor de kleinveehouders en -houdsters.

Hoeveel wolven telt België?

Nog even alles op een rijtje: de wolf keerde in 2018 terug naar België, na een afwezigheid van bijna 150 jaar. De eerste wolvin die zich hier vestigde, Naya, verdween samen met haar welpen van de radar. Maar de vastberadenheid van WWF en zijn partners Natuurpunt en Natagora om zich in te zetten voor de aanvaarding van de wolf in onze streken, werd hierdoor alleen maar versterkt.

Vandaag leeft er een roedel in Limburg. De roedel bestaat uit het paar August en Noëlla dat al twee nesten jongen voortbracht, geboren in 2020 en 2021. In Wallonië heeft het wolvenkoppel uit de Hoge Venen, Akela en Maxima, afgelopen juni drie welpjes ter wereld gebracht. Hiermee staat het aantal roedels in België op twee!

De wolf laat niemand onverschillig. Hij maakt integraal deel uit van onze cultuur, maar het beeld dat we van hem hebben, is niet altijd juist. Om de terugkeer van de wolf naar België duurzaam te bestendigen, is een goede kennis van de soort onontbeerlijk, en moeten we maatregelen treffen die het harmonieus samenleven van mens en dier ondersteunen.

De aanwezigheid van wolven in een gebied dat ze delen met boerderijdieren vraagt aanpassingen aan de kant van de veehouder en -houdster. Aanpassingen en inspanningen waar we ons bij het Wolf Fencing Team van bewust zijn. Daarom staan onze vrijwilligers klaar om veehouders hierin zoveel mogelijk te ondersteuen, zowel administratief als technisch. We steken de handen uit de mouwen om via een paar specifieke aanpassingen aan de omheiningen het kleinvee beter te beschermen tegen de wolf. Zo werken we samen aan een conflictarme samenleving.’ legt Naomi Terriere, coördinatrice van het Wolf Fencing Team, uit.

Bezoek wolffencing.be voor meer info.