Wat doet WWF in Australië?

Wat doet WWF in Australië?

WWF-Australië reageert op deze branden-crisis met noodhulp. Op de lange termijn wil de organisatie zich inzetten om te herstellen wat verloren is gegaan. We zijn een partnerschap aangegaan met reddings- en zorgorganisaties voor wilde dieren in getroffen staten en hebben fondsen naar deze organisaties toe geleid zodat ze op schaal kunnen reageren. 

 

De komende weken zullen we doorgaan met het leveren van noodhulp aan deze partners in door brand getroffen gebieden. We zullen ook een wetenschappelijk gefundeerde beoordeling van de omvang van de ramp met inschattingen van het aantal dodelijke slachtoffers in het wild produceren en publiceren. WWF roept de Australische regering op om snel vaststellingen te maken met betrekking tot bedreigde soorten in door brand getroffen gebieden.

Wanneer de branden verdwijnen, helpen we leefgebieden voor koala's en andere dieren in het wild te herstellen tegen 2030 via ons ‘twee miljard bomen plan’. Dit gaat van start met het planten van de eerste 10.000 bomen in kritiek koalahabitat.

WWF australie koala action actie gallery01

Welke partners en projecten financieren we? 

In de afgelopen week hebben we meer dan 1,1 miljoen AUD $ vastgelegd voor onmiddellijke redding, verzorging en herstel en dat is nog maar het begin. We werken samen met dierenzorg en -respons organisaties in getroffen staten, waaronder: 

Nieuw Zuid-Wales 

Friends of the Koala, Lismore: Het financieren van benodigdheden, zoals een ultrasone machine, en het bouwen van meer koalabehuizing om de capaciteit van de interne kliniek uit te breiden zodat er meer koala's kunnen worden verzorgd en de stress van de reeds getroffen, gewonde dieren wordt geminimaliseerd.

Biolink: onderzoek naar verbrande bossen in het door brand getroffen gebied aan de noordkust. Snelle zoekacties door getrainde ecologen die groepjes koala lokaliseren, meestal aan de voet van bomen met blaadjes die koala’s eten. De kruinen van deze bomen worden ook onderzocht op aanwezigheid van koala’s.

Ecological Australia: zal snelle evaluaties uitvoeren van de effecten van de bosbranden op reptielen, vogels, zoogdieren en mogelijk kikkers in vier gebieden in het door de noordkust getroffen gebied.

Wildcare Australia: het uitgooien van voedselpakketten en veterinaire medische benodigdheden in reactie op de ‘Black Range fire in Tallaganda National Park’, NSW, thuisbasis van oostelijke grijze kangoeroes, moeraswallaby's, roodnekwallabies, opossums en koeskoes, inclusief de bedreigde grotere reuzenkoeskoes (Petauroides volans).

Queensland

RSPCA Queensland: We bieden ondersteuning aan de toonaangevende zorginstelling voor wilde dieren tijdens de recente bosbranden in Queensland, om dringende behandeling en voortdurende zorg voor de enorme toestroom van gewonde dieren uit het wild mogelijk te maken, in het bijzonder bepaalde koala's.

OWAD Koala detectiehonden: Koala detectiehonden "Taz" en "Missy" worden ingezet om in de verbrandde bossen rond Cunningham's Gap, ten westen van Brisbane, snel koala's te vinden die mogelijk gevaar lopen van honger, uitdroging en ziekte door geïnfecteerde brandwonden.

Zuid Australië 

Kangaroo Island Land for Wildlife: leidt de acties om de resterende bedreigde buidelmuizen te redden op Kangaroo Island, die door de branden nu op het punt van uitsterven staan.

Nature Foundation SA: biedt dringende ondersteuning voor de bedreigde bruine raafkaketoe. Ongeveer de helft van het leefgebied van de kaketoe is verloren gegaan, inclusief kritieke broedplaatsen.

Victoria

Dierentuinen Victoria Australian Wildlife Health Centre: helpen bij de evacuatie van bedreigde prioritaire diersoorten en het ondersteunen van de verzorging van koala’s die ontsnapten uit de Mallacoota-branden. De fondsen worden ook gebruikt voor het opzetten van triage-locaties direct bij de door brand getroffen gebieden. 

West Australië 

Native Animal Rescue: zorgen voor water- en voedsel voorziening voor door brand getroffen kangoeroes en wallabies, in de komende 12 maanden, evenals voeding en revalidatie voor gewonde zwarte kaketoes en andere verweesde dieren in het wild. 

Tasmanië 

Bonorong Wildlife Sanctuary: bieden van dringende medische zorg en revalidatie aan gewonde dieren via de speciale dierenkliniek. De komende weken zullen we doorgaan met het leveren van noodhulpmiddelen aan veldpartners in door brand getroffen gebieden. 

WWF australie koala action actie gallery02

Wat zijn de langetermijnplannen van WWF 

De verwoesting is ongekend en het herstelwerk dat voor ons ligt is enorm. Daarom roept WWF-Australië op tot wereldwijde hulp om een ​​Australisch fauna en natuur herstel fonds op te richten.

Dit fonds zal ons lopende werk blijven ondersteunen om:

  • Dringende en vitale veterinaire zorg op grote schaal in heel Australië te implementeren
  • Zorg voor water en voedsel voor dieren in het wild in door brand getroffen gebieden te bieden
  • Doorlopende evaluatie te installeren van de effecten op dieren in het wild en hun leefgebieden
  • Herstel kritieke natuurlijke habitats zodra de branden zijn verdwenen
  • Een toekomstbestendig Australië te maken in samenwerking met overheden om het klimaat- en biodiversiteitbeleid te versterken met aangepaste wetgeving.

De volledige omvang van de schade blijft onbekend totdat de branden verdwijnen. Over de komende maanden zullen we werken aan het voltooien, faseren en implementeren van een nationaal natuur- en natuurherstel. We hebben innovatieve oplossingen nodig om de klimaatverandering te verminderen en op lange termijn instandhoudingsinspanningen te stimuleren om de natuurlijke hulpbronnen van Australië voor mens en natuur veilig te stellen.