Verkiezingen 2024: stem jij voor natuur?

Verkiezingen 2024: stem jij voor natuur?

Welke plaats krijgt natuur in de partijprogramma’s? Willen politieke kopstukken samenwerken met de natuur tijdens de volgende legislatuur? En hoe zijn de partijen van plan de bevolking te beschermen tijdens extreme weersomstandigheden? We vroegen het hen direct. 


 

In aanloop naar de verkiezingen op 9 juni geven komen wij op voor de missie waar we ons elke dag voor inzetten: de achteruitgang van het milieu een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin mensen in harmonie met de natuur leven. We ontmoetten de Belgische politieke partijen op een plek in de natuur die hen nauw aan het hart ligt, en bevragen hen over hun plannen voor de bescherming van onze natuur en het klimaat. Het resultaat van die gesprekken kun je bekijken in op ons YouTube-kanaal. Tien video’s met tien gesprekken over de toekomst van onze natuur in België. 

We vroegen de partijen of zij de dingen met de natuur gaan doen.

Do it with nature

Wil je weten waarom de natuur onze grootste bondgenoot is? We hebben met onze experts een platform gemaakt dat aantoont hoe we onze gezondheid, veiligheid en welzijn kunnen verzekeren door natuur een plek te geven in politieke beslissingen. Ontdek een wereld waarin we de dingen doen mèt de natuur. 

Europa

Op 9 juni stemmen we voor federale, regionale en Europese verkiezingen. Wist je dat 80% van alle nationale en regionale milieuwetten zijn afgeleid van Europese wetgevende kaders? Het Europese niveau, waar alle Belgische partijen ook mee de beslissingen nemen, is dus cruciaal voor de toekomst van de Europese natuur en het tempo waarin we in Europa klimaatneutraler worden. Daarom hebben we de partijen ook bevraagd over hun Europese beleidsplannen over deze thema’s, en deze vergeleken met onze eigen wetenschappelijke standpunten. 

Twee vrouwen met europese vlag op een berg
Op 9 juni stemmen we ook voor de Europese verkiezingen.

Veelgestelde vragen over de verkiezingen

WWF is een niet-politieke, niet-gouvernementele organisatie. Om de biodiversiteits- en klimaatcrises te bestrijden, moeten regeringen een gunstig politiek en wetgevend kader scheppen. Politieke belangenbehartiging bij partijen en regeringen is daarom essentieel om onze doelen te bereiken. Onze rol is om aanbevelingen te formuleren, voorstellen te analyseren en onze wetenschappelijk onderbouwde expertise te delen, zodat er in het overheidsbeleid beter rekening wordt gehouden met de natuur. 

WWF geeft geen stemadvies. Ons doel is dat natuur en klimaat hun plaats krijgen in het publieke en politieke debat. In de aanloop naar verkiezingen stellen we vragen aan toekomstige politieke beleidsmakers om hun standpunten te verduidelijken. We leggen deze standpunten naast de maatregelen die we aanbevelen (gebaseerd op wetenschap en/of in lijn met de verbintenissen die België is aangegaan) om de biodiversiteit- en klimaatcrisis aan te pakken en stellen onze analyses ter beschikking van het grote publiek zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken in het stemhokje.

De partij Vlaams Belang zet zich af tegen de wetenschappelijke consensus dat dringende actie nodig is om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken, en zonder die basis is met hen geen constructief gesprek rond de nodige maatregelen mogelijk. Bovendien heeft duurzaamheid niet alleen betrekking op natuur, milieu en klimaat, maar ook op het welzijn van alle mensen, ongeacht hun achtergrond. We streven naar een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin alle mensen gelijke kansen hebben en gelijkwaardig behandeld worden. De standpunten van Vlaams Belang over immigratie en multiculturalisme druisen in tegen deze principes, omdat ze kunnen leiden tot discriminatie en uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen

Elk jaar telt als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5°C en het verlies aan biodiversiteit willen omkeren voordat we het point of no return bereiken. De politieke partijen die de volgende regeringen zullen vormen, moeten de ecologische transitie versnellen, de vernietiging van de natuur een halt toeroepen en het herstel ervan op gang brengen. Daarom is het zo belangrijk dat alle politieke partijen deze realiteit erkennen en zich ertoe verbinden om tijdens hun volgende ambtstermijn te reageren op de schaal en met de snelheid die nodig zijn.

Voor de regionale en federale verkiezingen kun je ontdekken hoe de Belgische partijen zich willen inzetten voor natuur en klimaat in onze interviews met elke partij of door het Groot Debat voor Natuur en Klimaat te herbekijken. Hoe de Belgische partijen zich willen inzetten voor de natuur op Europees niveau kun je te weten komen door hun standpunten voor de Europese verkiezingen en onze analyse hiervan te lezen.