Herbekijk het groot Natuur- en Klimaatdebat

Herbekijk het groot Natuur- en Klimaatdebat

Op 18 april brachten we samen met de Belgische milieu- en natuurbeweging toppolitici vanuit het hele land bijeen om na te denken over de talrijke natuur- en milieu-uitdagingen waar we voor staan. De volgende regeerperiode kan onze laatste kans zijn om het tij te keren. Hoe willen onze politici hierin het voortouw nemen? Herbekijk hier de opname van het politieke debat.