Vastbesloten om de jaguar te redden, lanceert het WWF het "jaguarplan"

Vastbesloten om de jaguar te redden, lanceert het WWF het "jaguarplan"

De jaguar, die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN als "Bijna Bedreigd" is geclassificeerd, lijdt dagelijks onder vele bedreigingen. Geconfronteerd met de ontbossing en de stroperij waar deze soort onder lijdt, heeft WWF besloten zijn inspanningen te verdubbelen om de bescherming van de jaguar te verbeteren en lanceert het zijn "Jaguar-plan" tot 2030. 

 

De jaguar behoort tot de zoogdieren die het meest bedreigd worden door de ontbossing. De Amazonewouden, die 90% van de jaguars herbergen, worden aan een recordtempo vernield. In de loop van het voorbije decennium heeft het woud een oppervlakte ter grootte van Nederland verloren … Dit is grotendeels te wijten aan menselijke activiteiten, zoals de omzetting van woud in landbouwgrond. 

Deze katachtige, de op twee na grootste ter wereld, leeft nu in begrensde gebieden in 18 van de 21 Latijns-Amerikaanse landen, van Mexico tot Argentinië. De jaguar heeft al meer dan de helft van zijn oorspronkelijke leefgebied verloren.  Hij vindt geen leefgebieden meer die groot genoeg en rijk genoeg zijn aan biodiversiteit om te overleven. De jaguar komt plaats en prooien te kort ! En alsof dat niet erg genoeg is, neemt de stroperij sterk toe. Al deze bedreigingen maken de toekomst van deze carnivoor erg onzeker.

Maar WWF wil dit probleem aanpakken.

WWF jaguar 01

Een jaguarplan tot 2030 

In november 2020 kondigde WWF zijn Jaguar Conservation Strategy aan, waarbij een netwerk van 15 prioritaire regio’s in 14 Latijns-Amerikaanse gebieden wordt opgezet, met als doel de katachtige te beschermen.

Tegen 2030 wil men ervoor zorgen dat de jaguarpopulaties met elkaar verbonden zijn en toenemen of ten minste stabiel blijven in de regio’s waar WWF werkt. Dit zal worden bereikt door lokale, nationale of internationale maatregelen die het aantal prooien verhogen en de stroperij en de handel in jaguars verminderen, de habitats herstellen en duurzame economische activiteiten zoals agrobosbouw en herbebossing door de gemeenschap aanmoedigen.

"De jaguar kan een symbool worden van duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika, en inspanningen om de jaguar te behouden kunnen de landen helpen om hun doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken", aldus María José Villanueva, WWF Conservation Director in Mexico en regionaal manager van het initiatief van de organisatie voor het behoud van de jaguar.

Deze tienjarige strategie zal als leidraad dienen voor de acties van WWF ter bescherming van de grootste kat van het continent en zijn leefgebied.

De jaguar als paraplusoort 

De jaguar is een "paraplusoort": dit betekent dat het behoud van de soort en zijn leefgebied vele andere soorten ten goede kan komen. Door jaguars te beschermen, beschermen we grote bosgebieden die cruciaal zijn voor de planeet. 

Naar schatting is  12% van de CO2-opslag, 10,5% van de houtproductie en 9,8% van de commerciële visserij in de wereld afhankelijk van deze soort! 

De strategie voor het behoud van de jaguar voor 2020-2030 komt op een moment dat het verband tussen onze gezondheid en die van onze planeet duidelijker is dan ooit. Vandaag de dag weten we dat het verlies aan biodiversiteit verband houdt met de opkomst van virussen zoals SARS-CoV-2, die COVID-19 veroorzaken.

"Door het behoud van de jaguar en zijn habitat helpt WWF het verlies van soorten om te keren en de kans op het ontstaan van nieuwe zoönosen te verkleinen", aldus Roberto Troya, Regionaal Directeur van het WWF voor Latijns-Amerika.

Ecuador, het land naar keuze van WWF-België 

De bescherming van de bossen in Ecuador is van cruciaal belang en WWF-België is hierbij betrokken. Hier zijn twee recente voorbeelden van onze betrokkenheid bij deze soort, het milieu en de lokale gemeenschappen die de beste ambassadeurs zijn voor de bescherming van de jaguar. 

WWF jaguar 03

2.000 jaguars te beschermen in Ecuador en daarbuiten

Jaguars laten zich maar zelden zien, waardoor hun aantal moeilijk te schatten valt. Nochtans is die informatie cruciaal om doeltreffende beschermingsprojecten op te zetten. Twee jaar lang hebben we daarom wetenschappelijk onderzoek gevoerd rond een van de gezondste gebieden van het Amazonewoud: een ware schat aan biodiversiteit van bijna 600 000 hectare groot, die zich uitstrekt over Colombia, Ecuador en Peru die WWF mee beschermt. 

We hebben ontdekt dat er nog ongeveer 2 000 jaguars leven in deze beschermde gebieden: dit is ongetwijfeld een van de belangrijkste bastions voor deze kwetsbare diersoort! Dit wonderlijke landschap vormt ook een buffer tegen de ontbossing die het continent verwoest, en draagt bij tot het welzijn van de lokale bevolking. 

Dit deel van het Amazonewoud wordt beschermd door de wet en door de inzet van de lokale bevolking, die waakt over het woud en er duurzame economische activiteiten uitoefent. Daardoor is het woud hier zo goed bewaard gebleven. Het geeft hoop voor de jaguar en voor de toekomst van het Amazonewoud. Helaas neemt ook hier de ontbossing en de stroperij dag na dag toe. 

Empowerment van vrouwen in Ecuador 

WWF Ecuador heeft in samenwerking met lokale partners een experimenteel ecotoeristisch project opgezet onder leiding van vrouwen. De vrouwen zijn getraind in het gebruik van camera's voor het toezicht op wilde dieren. Ze hebben geleerd hun territorium te verkennen en de dieren die er leven, zoals de jaguar, te identificeren, evenals de gebieden die moeten worden beschermd voor de biodiversiteit. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze lokale gidsen worden, zodat natuurbehoud hand in hand kan gaan met economische welvaart en empowerment van vrouwen.

Door het werk dat tot nu toe met onze partners is gedaan, zijn de vrouwen al gevoeliger voor de biologische rijkdom van het gebied. Ze zijn nu geïnteresseerd in ecotoerisme als strategie voor het behoud en de verbetering van hun natuurlijke hulpbronnen en als nieuwe economische activiteit.

De volgende stap voor hen is het ontwikkelen van een structureel versterkingsplan om hun toeristische capaciteit te verbeteren. Helaas heeft COVID-19 hen ervan weerhouden om verder te gaan; we kijken uit naar het moment waarop de vrouwen verder kunnen gaan dit ambitieuze project en naar de veelbelovende resultaten.

WWF jaguar 02

 

Lees het "jaguarplan"

Jij kan hierbij het verschil maken 

Doe een gift  

Dankzij jouw gift: 

  1. Bestrijd je de ontbossing bestrijden door de oprichting van wettelijk beschermde reservaten te steunen.
  2. Helpt om de stroperij stop te zetten, zowel op lokaal en regionaal niveau als internationaal. 
  3. Steunt de lokale bevolkingen bij het bewaken van hun woud en het ontwikkelen van duurzame lokale activiteiten. 

 

Teken de petitie   

Terwijl de ontbossing in het Amazonegebied en de andere natuurlijke longen van de planeet genadeloos toeneemt, roepen al meer dan een miljoen mensen de Europese Unie op tot actie. Europese burgers eisen zekerheid dat hun aankopen niet verantwoordelijk zijn voor ontbossing.

Ik tekken