Syntheserapport van het IPCC: natuur als onmisbaar deel van de oplossing voor de klimaatcrisis

Syntheserapport van het IPCC: natuur als onmisbaar deel van de oplossing voor de klimaatcrisis

Na een marathononderhandeling hebben de landen een nieuw rapport over klimaatwetenschap goedgekeurd van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van de VN. Het rapport bundelt actueel wetenschappelijk onderzoek, waarbij toonaangevende wetenschappers en regeringen het eens zijn geworden over een samenvatting waarin de verwoestende realiteit en de risico's van de klimaatcrisis worden blootgelegd, en de manieren waarop de wereld moet reageren. 

Het zesde syntheserapport van het IPCC (AR6) vestigt de aandacht op de snelle emissiereducties die nodig zijn om de tussentijdse klimaatdoelstellingen te halen - vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 43% tegen 2030 en 60% tegen 2035 om halverwege de eeuw netto nul te bereiken en te voorkomen dat de temperatuur wereldwijd het gevaarlijke omslagpunt van 1,5°C overschrijdt. 

Totale klimaatcatastrofe vermijden 

Het rapport erkent echter dat het huidige beleid niet op koers ligt om deze doelstellingen te halen, ondanks de reeks kosteneffectieve oplossingen die beschikbaar zijn. Verwacht wordt dat de landen hun vooruitgang op weg naar deze doelstellingen zullen evalueren in het kader van de wereldwijde inventarisatie op de VN-klimaattop COP28 later dit jaar.  

WWF dringt er bij de regeringen op aan de waarschuwingen van het rapport ter harte te nemen en snel te handelen om de aanbevelingen van het rapport uit te voeren en de gevolgen van de klimaatcrisis te beperken. Het rapport roept de leiders op om de emissies in alle sectoren snel terug te dringen, de inspanningen voor veerkracht tegen extreme weersomstandigheden op te voeren, en de natuur te beschermen en te herstellen. Een versnelde afbouw van fossiele brandstoffen is de beste manier om te voorkomen dat de planeet de 1,5°C overschrijdt en een totale klimaatcatastrofe dreigt. 

Oplossingen die we nu kunnen toepassen 

Dr. Stephanie Roe, WWF Global Lead Scientist Climate and Energy en hoofdauteur van het IPCC Working Group III rapport, zei: "Dit rapport is de meest uitgebreide verzameling van klimaatwetenschap sinds de laatste beoordeling bijna tien jaar geleden uitkwam. Het combineert de bevindingen van de duizenden pagina's tellende rapporten van de afgelopen jaren en geeft een duidelijk beeld van de verwoestende gevolgen die de klimaatverandering nu al heeft voor ons leven en onze ecosystemen overal ter wereld, van de zware toekomst die ons wacht als we niets ondernemen, en van de oplossingen die we nu kunnen implementeren om de uitstoot te verminderen en ons aan te passen aan de klimaatverandering.” 

De natuur als onmisbaar deel van de oplossing voor de klimaatcrisis 

WWF is verheugd over het nieuwe rapport van het IPCC, en merkt op dat de nadruk vooral ligt op het belang van natuur en natuurbehoud: om te zorgen dat onze biodiversiteit veerkrachtig blijft en wereldwijd ecosysteemdiensten blijft leveren, moeten we 30 à 50% van het land, het zoet water en de oceaan op onze planeet beschermen. De beoordeling door het IPCC van wat nodig is om de natuur te beschermen, sluit dus goed aan bij de recente formulering van het wereldwijde biodiversiteitskader waarover in december 2022 tijdens het Verdrag inzake biologische diversiteit overeenstemming is bereikt (COP15). 

Natuurlijke systemen hebben de afgelopen tien jaar 54% van de door de mens veroorzaakte kooldioxide-uitstoot geabsorbeerd, de opwarming van de aarde vertraagd en de mensheid beschermd tegen veel ernstigere risico's van klimaatverandering. We kunnen niet hopen de opwarming tot 1,5°C te beperken, ons aan de klimaatverandering aan te passen, en levens en bestaansmiddelen te redden, tenzij we ook dringend actie ondernemen om de natuur te beschermen en te herstellen. De natuur is dus een onmisbaar deel van de oplossing voor de klimaatcrisis – daarover valt niet te onderhandelen.