Samenwerken aan betere natuur in België

Samenwerken aan betere natuur in België

Together Possible is het motto van WWF. Met andere woorden: samen kunnen we alles! Dat brengen we in België in de praktijk door in zee te gaan met nationale parken en andere partners. Zo kunnen we met een klein team toch een grote impact maken! Hieronder ontdek je hoe we, samen met onze partners van de nationale parken, onze Belgische natuur een stevige duw in de rug geven.

Loslaten in Limburg

In het bronsgroene eikenhout van de groenste provincie van Vlaanderen werken we samen met de organisatie Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) rond procesnatuur (rewilding) en ecologische connectiviteit. Limburg is de geboorteplek van het allereerste nationaal park van België, en heeft dus ontzettend veel beschermde natuur. Samen met de beheerders van deze natuur willen we de teugels er wat loslaten; de natuur haar ding laten doen, dus. Je vindt hiervan al talloze voorbeelden, zoals wilde paarden en runderen die de weiden begrazen, in de plaats van grote maaimachines.

Wilde konikpaarden in Landschapspark Maasvallei

Landschapspark Maasvallei, een initiatief van RLKM, is dan weer een uitstekend voorbeeld van natuurherstel. Al drie decennia lang wordt hier werk gemaakt van rivierherstel en natuurcreatie. De Maas kreeg er weer meer ruimte om te meanderen, en daardoor is het Maasland beter gewapend tegen overstromingen. Hoezo? Dankzij de ingrepen is er nu dubbel zoveel ruimte om regenwater te bufferen na hevige regenval. Ook de biodiversiteit vaart daar wel bij: de ruimteverdubbeling leverde een verdriedubbeling van het aantal aanwezige soorten op!

Comebacks in de Semoisvallei

Verschillende soorten vonden in de valleien van de Semois een geschikt leefgebied. Zowel de otter als de lynx namen in de voorbije jaren opnieuw hun intrek in deze regio. Om deze dieren en hun habitats alle kansen op succes te geven, werd deze regio gekroond tot nationaal park. Met het nieuwe Nationaal Park van de Semoisvallei zetten we in op oeverherstel (zodat de otter het meer naar zijn zin heeft) en op bosranden herstellen en aanleggen (zodat de natuurlijke connectiviteit voor de lynx en andere soorten erop vooruitgaat).

Dit werk zetten we komende jaren verder. Doel: zorgen dat de bossen van de Semoisvallei stabiele populaties van deze soorten kunnen huisvesten.

Vallei van de Semois

Unieke getijdenatuur in de Scheldevallei

Nationaal Park Scheldevallei omvat het uitgestrekte rivierennetwerk van de Schelde, de Rupel, de Durme en de Dender. Land en water zijn er vervlochten door slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen. Dit nationaal park herbergt uitzonderlijke fauna en flora, waaronder de otter! Dat schuchtere dier voelt zich helemaal thuis in dit unieke natuurgebied. Wat maakt het zo uniek? Zout zeewater komt hier in contact met zoet water en deze dynamiek creëert getijdennatuur. Dat is op zich al erg bijzonder, maar wat op ons continent écht speciaal is, is dat de effecten van de getijden zich zo ver landinwaarts laten voelen. Dagelijks kan de waterstand tot wel zes meter verschillen – de uitzichten zijn er dus nooit dezelfde.

Die getijdennatuur is ook nog eens nuttig. Ze helpt de voedselketen en de biodiversiteit van onze natuur herstellen. De veengebieden van de Scheldevallei bufferen dan weer grote hoeveelheden CO2, en moerasgebieden zijn belangrijk in de strijd tegen droogte.

Natte natuur in de Scheldevallei

Meer natte natuur en minder vervuiling, dat is waar de otter van houdt. Er leven ondertussen naar schatting 5 tot 25 exemplaren in de Scheldevallei. Om hen hier te houden, brengen we de belangrijkste obstakels in kaart, en herstellen we rivieroevers en paaigronden voor vissen. Zo kan de otter zich vrij bewegen, en vindt hij voldoende schuilplekjes en voedsel.