Onze voetafdruk op water en ijs is gigantisch

Onze voetafdruk op water en ijs is gigantisch

Regeringen komen vanaf vrijdag bijeen in Monaco om een ​​nieuw VN-rapport goed te keuren dat de gevolgen van klimaatverandering en risico's van dramatisch veranderende oceanen, poolgebieden en gletsjers schetst. Het rapport onderstreept de crisis waarmee we worden geconfronteerd, waarbij de klimaateffecten in omvang, frequentie en intensiteit overal ter wereld an het toenemen zijn. Vrijdag 20 september is ook door jonge klimaatactivisten en bij ons Youth for Climate uitgeroepen tot wereldwijde actiedag. WWF ondersteunt de oproep ten volle en roept iedereen die kan op om vrijdagnamiddag in Brussel mee de straat op te gaan.

 

Het nieuwe rapport is geproduceerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de VN-instantie die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering. De wetenschap in het IPCCC rapport zal naar verwachting onderstrepen dat klimaat, mens en natuur fundamenteel met elkaar verbonden zijn. Het zal bijdragen aan de kennis over hoe klimaatverandering oceaan-, kust-, pool- en bergecosystemen beïnvloedt, en onderzoekt ook we moeten reageren op de risico's die dit met zich meebrengt.

Snelle en diepgaande verminderingen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zijn cruciaal om veel klimaatrisico's te beperken en zullen ook aanpassing eenvoudiger en effectiever maken. Beleid om de klimaatverandering af te remmen en natuurverlies te stoppen moet hand in hand gaan en volledig worden geïntegreerd met klimaatadaptatie, zegt WWF.

Nog honderd dagen voor België 

Ook België moet dringend de hand aan de ploeg slaan. Tegen eind december, binnen 100 dagen dus, moet ons land een finaal klimaat- en energieplan indienen bij de Europese Unie. Daarin moeten doelstellingen en concrete maatregelen opgelijst staan voor emissiereducties tegen 2030. Volgens WWF kan dit plan ook de basis leggen voor grootschalig natuurherstel, wat ons de beste opties biedt om problemen aan te pakken zoals droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel.

Op vrijdag 20 september start een wereldwijde actieweek voor het klimaat met een oproep van Greta Thunberg en de Belgische jongeren van Youth for Climate om op straat te komen. WWF roept iedereen op om gehoor te geven aan de oproep, en zal voltallig mee opstappen.

Versnelde effecten zichtbaar overal ter wereld 

WWF, dat actief is in alle regio’s die in het rapport worden geanalyseerd, verwacht dat dit rapport de urgentie bij regeringen overal ter wereld aanvuurt. De klimaatcrisis moet dringend bovenaan de politieke agenda komen te staan en nationale klimaatplannen moeten worden opgeschroefd tot het ambitieniveau dat we nodig hebben. We zien vandaag versnelde effecten van klimaatverandering over de hele wereld en bevinden ons op een punt waarop we de waarschuwingssignalen van onze planeet niet langer kunnen negeren. De risico's waarmee we in de toekomst worden geconfronteerd, zijn reëel en zullen, indien niet aangepakt, desastreuze gevolgen hebben voor miljoenen mensen en voor de meest kwetsbare ecosystemen van de planeet.

Peter Winsor, directeur van WWF’s Arctic Program: 'Klimaatverandering veroorzaakt onomkeerbare veranderingen en onzekerheid voor de poolgebieden. Zeeijs is het regenwoud van de poolgebieden. Veel polaire soorten vertrouwen op zee-ijs en die habitat verdwijnt. Het snelle tempo van de klimaatverandering bedreigt ook het levensonderhoud en het culturele bestaan ​​van gemeenschappen in het Noordpoolgebied. Bovendien heeft de wereld de koelvoordelen van de poolgebieden nodig.'

John Tanzer, leider van het wereldwijde oceanenprogramma van het WWF: 'klimaatverandering bedreigt de gezondheid van de oceaan en, bijgevolg, het welzijn van de mens. Van koraalriffen en mangroven tot vispopulaties en kusthabitats, klimaatverandering en menselijke druk vernietigen snel het natuurlijke kapitaal dat het leven en levensonderhoud van honderden miljoenen mensen over de hele wereld ondersteunt.'

Stuart Orr, leider van WWF's wereldwijde zoetwaterprogramma: 'Een kritieke maar onderbelichte kwestie - de onomkeerbare impact van klimaatverandering op de watertorens van de planeet. Overal smelten gletsjers, neemt de sneeuwbedekking af en ontdooit de permafrost - wat bijdraagt ​​aan de stijging van de zeespiegel en veranderende rivierstromen. Deze patronen bedreigen de veerkracht van gemeenschappen en het voortbestaan ​​van soorten uit de bergen helemaal stroomafwaarts tot aan de zee.'