Oekraïne: WWF blijft voortzetten

Oekraïne: WWF blijft voortzetten

De gruwelijke oorlog in Oekraïne gaat voort. Mensen zijn nog steeds op de vlucht terwijl steden en dorpen worden vernield. Voor deze tragedie was Oekraïne een land met een rijke biodiversiteit. Onze collega's van WWF-Oekraïne hadden al tientallen jaren ervaring met de bescherming van deze natuurgebieden.

Ondanks de oorlog gaat het leven gewoon verder. Dat zien we onder meer door de komst van de lente. Het heeft iets vreemds en geruststellends om de natuur weer te zien bloeien. Het is ook een gelegenheid om onszelf eraan te herinneren hoe rijk de Oekraïense natuur is.

Op dit moment verkeren al onze collega’s van WWF-Oekraïne in veiligheid. Ook zij die naar de buurlanden zijn gevlucht.

Om onze collega’s zo veel mogelijk bij te staan, proberen we het beperkte contact zo goed mogelijk te benutten door hen te helpen met het zoeken naar huisvesting, medische begeleiding en andere noden.

Toch blijven zij zich inzetten voor de bescherming van hun land en de natuurlijke rijkdommen. Hun natuurbeschermingswerk, dat van essentieel belang is voor de toekomstige wederopbouw, wordt zo lang mogelijk voortgezet, gesteund door het hele WWF-netwerk.

Oekraïne, een land dat geeft om natuurbescherming

Oekraïne maakt deel uit van het "Groene Hart van Europa", waar grote natuurgebieden en wilde dieren nog relatief ongerept zijn. 16% van het land is bedekt met bossen, en er zijn 50 waterrijke gebieden geclassificeerd als "Ramsar"-gebieden van internationaal belang. Het land is ook een thuis voor 35% van de biodiversiteit van Europa, waaronder bruine beren, wolven, de Euraziatische lynx en vijf bedreigde steursoorten.

Belangrijke data voor het behoud van het land

1989 - In 1989 viel het IJzeren Gordijn en werd een onafhankelijk Oekraïne opgericht. Op dit moment stelt het land zich open voor internationale natuurbescherming. WWF heeft een reeks baanbrekende projecten opgezet voor het herstel van waterrijke gebieden en voormalige overstromingsgebieden in het Oekraïense deel van de Donaudelta.

2000 - In 2000 ondertekende de Oekraïense regering de overeenkomst over de groene corridor voor de Beneden-Donau. Deze overeenkomst, die werd begeleid door WWF, heeft Oekraïne, Roemenië en Moldavië ertoe verplicht bijna een miljoen hectare waterrijke gebieden te beschermen en 224.000 hectare te herstellen. Vandaag is de beschermingsdoelstelling bereikt en zelfs overtroffen... Althans op papier. De restauratie is nog aan de gang.

2001 - Oekraïne neemt in 2001 deel aan de topontmoeting in de Donau-Karpaten, die door WWF wordt gesteund. Deze top heeft rechtstreeks geleid tot de opstelling van het Verdrag over de bescherming en duurzame ontwikkeling van de Karpaten. Het heeft talrijke activiteiten voor het behoud van bossen, wetlands en wilde dieren gesteund.  

2020 - In 2020 wordt WWF-Oekraïne officieel opgericht als onderdeel van WWF Centraal- en Oost-Europa. WWF-CEE is de eerste autonome groep die bestaat uit meerdere landen in het WWF-netwerk.

De oorlog en de bescherming van de natuur

Naast de ravage brengt het conflict vele risico's met zich mee voor de vernietiging van het natuurlijk erfgoed van het land, zoals de bossen. 

Voor de oorlog was WWF-Oekraïne nauw betrokken bij de ontwikkeling van een duurzame nationale bosbouwstrategie. Vandaag maakt men zich steeds meer zorgen over de toename van illegale houtkap en het gebrek aan capaciteit om beschermde gebieden te onderhouden. Het Oekraïense Ministerie van Milieu heeft gemeld dat de oorlog reeds 30% van de beschermde gebieden van het land heeft aangetast. Dit gebeurt door militaire operaties, en onrechtstreeks door de bezetting.

Daarnaast stonden er voor de komende maanden nog andere grote natuurbeschermingsprojecten gepland.

Verwacht wordt dat tegen 2022 meer dan 13.000 hectare bos een officiële beschermingsstatus zal krijgen. In de Karpaten werd het 6.000 jaar oude veengebied Glukhanya klaargemaakt voor herstel. Sommige dammen in de kleine rivieren van het stroomgebied van de Cheremosh-rivier, die van grote ecologische waarde zijn, zouden worden verwijderd.

Al deze projecten zijn momenteel opgeschort of vertraagd als gevolg van de oorlog. Maar onze collega's bij WWF-Oekraïne zijn vastbesloten om ze voort et zetten zodra dat weer mogelijk is. De prioriteit zal dan liggen bij het creëren van een naoorlogs herstelprogramma en het beschermen van de projecten waaraan werd gewerkt voor de oorlog.

water lilies Ukraine

Tijden van solidariteit

Vandaag is bijna 10% van de Oekraïense bevolking gedwongen naar het buitenland verhuisd. De helft van hen zijn kinderen. Het is belangrijk dat we ervaringen en expertise uitwisselen, om begrip, bewustwording, engagement en vrede te bevorderen. Het is ook een kans om te investeren in menselijk kapitaal en sociale infrastructuur. Om te investeren in een betere toekomst.

Lees onze andere updates over Oukraïne hier en hier.

Blijf op de hoogte van onze acties
Schrijf je in op onze nieuwsbrief