Drie dingen die je moet weten over nature-based solutions

Drie dingen die je moet weten over nature-based solutions

De natuur is onze bondgenoot om de klimaatverandering en andere uitdagingen aan te pakken. En dat moeten we in de oren knopen. Zo zorgen rivieren, oceanen, bossen en graslanden voor CO2-opname en klimaatstabiliteit. De natuur beschermt ons ook tegen de steeds extremere weersomstandigheden. Als we ze op de juiste manier inzetten, kunnen natuurlijke oplossingen de intensiteit van klimaat- en weerrisico's met 26% verminderen. We leggen uit wat ze zijn en hoe ze werken!

Wat zijn natuurlijke oplossingen?

Natuurlijke oplossingen zorgen ervoor dat ecosystemen duurzaam beheerd of hersteld worden, door gebruik te maken van tactieken die uit de natuur komen.  

Het gaat dus om samenwerken mét de natuur en niet tegen de natuur. Iedereen heeft baat bij de resultaten die natuurlijke oplossingen opleveren. Door de natuur te herstellen en te beschermen, kunnen we ecosystemen veerkrachtiger maken en essentiële diensten blijven leveren aan de mensheid, en in het bijzonder aan de meest kwetsbare gemeenschappen.

Voorbeeld 1: Koraalriffen functioneren als natuurlijke golfbrekers en beschermen zo onze kusten tegen extreem weer. 

koraalrif

Voorbeeld 2: Stel nu dat alle mangrovebossen verdwijnen. Dan worden wereldwijd elk jaar 15 miljoen mensen meer het slachtoffer van overstromingen. Waarom? Omdat mangrovebossen buiten leefgebieden voor vissen ook natuurlijke barrières vormen tegen stormen, overstromingen en erosie. Ze filteren ook het water, voorzien voedsel en hout voor de kustgemeenschappen en kunnen enorme hoeveelheden koolstof opslaan. Natuurlijke oplossingen zijn dus oplossingen voor problemen met leefmilieu, zoals de klimaatcrisis, die we in de natuur terugvinden.

mangrove bossen

Waarom hebben we ze nodig?

We moeten de problemen oplossen die we zelf veroorzaakten. Meer hittegolven, minder voedsel en water. De zeespiegel stijgt, biodiversiteit daalt. Meer stormen, minder natuur. We kennen de gevolgen maar al te goed.

Natuurlijke oplossingen zijn het antwoord. Zo kunnen we de problemen aanpakken en onze noodzakelijke natuurlijke rijkdommen behouden. De helft van de wereld is er nu eenmaal afhankelijk van voor hun inkomen.

Maar natuurlijke oplossingen zijn minder krachtig als de wereldwijde temperatuur stijgt. Elke beslissing telt om uitstoot terug te dringen en klimaatverandering te beperken om een veiligere toekomst op te bouwen.

Hoe werken we samen met de natuur?

Om natuurlijke oplossingen in te zetten, moeten we ook goed zorg dragen voor de natuur. Het is niet alleen de natuur die ons helpt, maar wij helpen ook de natuur. We moeten ze beschermen en duurzaam beheren. Natuurherstel is dé way to go.

Voorbeeld 1: bosbehoud helpt om aangetast land te herstellen, voedsel te leveren, bescherming te bieden tegen droogte en gemeenschappen te beschermen tegen stormen.

Voorbeeld 2: overstromingsgebieden en gezonde wetlands herstellen, vermindert de impact van overstromingen, omdat de bodem beter doorlaatbaar wordt.

Voorbeeld 3: duurzame landbouw ontwikkelen waarbij de bodem gezond is, biedt bescherming tegen droogte.  

Natuurlijke oplossingen zijn gebaseerd op de voordelen die voortvloeien uit gezonde ecosystemen. Ze kunnen grote uitdagingen aan zoals klimaatverandering, risicobeperking bij rampen, voedsel- en waterzekerheid, verlies van biodiversiteit en menselijke gezondheid, en zijn cruciaal voor duurzame economische ontwikkeling.

Laten we tot slot eens kijken naar een bemoedigend cijfer: volgens een onderzoek dat in 2022 werd uitgevoerd in samenwerking met het Rode Kruis, zouden natuurlijke oplossingen de intensiteit van klimaatverandering en weergerelateerde gevaren met minstens 26% kunnen beperken. Het is tijd om gebruik te maken van onze machtigste bondgenoot.

Wil je mee in actie schieten?

Doe dan mee aan de Klimaatmars op 3 december.