5 redenen om de natuur in Europa te herstellen

5 redenen om de natuur in Europa te herstellen

Op 12 juli heeft Europa met een krappe meerderheid gestemd vóór de natuurherstelwet. Hoewel de tekst niet perfect is, is het een stap in de goede richting. Natuurherstel biedt enorme voordelen voor onze gezondheid, onze economie, ons klimaat en ons milieu. En hier zijn vijf onbetwistbare redenen die dat bewijzen. 

De natuur vormt de kern van ons bestaan en ons voortbestaan is ervan afhankelijk. De afgelopen decennia zijn we echter getuige geweest van een ongekende, snelle achteruitgang van onze leefomgeving. Dit brengt ons collectieve welzijn en dat van toekomstige generaties in gevaar. 

Als antwoord op deze alarmerende feiten komt natuurherstel naar voren als cruciaal element van de oplossing tegen deze sombere voorspellingen.  

Europa lijkt dit begrepen te hebben. Op 12 juli 2023, na een stressvolle stemming, verscheen er witte rook: het Europees Parlement stemde voor de wet op natuurherstel!   

Helaas hebben de Europarlementariërs een aantal belangrijke principes en doelstellingen opgeofferd om tot een compromis te komen. Maar het is nog niet voorbij. Vanaf september gaan de onderhandelingen verder. En wij zullen campagne blijven voeren voor een ambitieuze en solide wet op natuurherstel. Want de voordelen zijn eindeloos. Hier zijn de vijf belangrijkste. 

Bloeiende biodiversiteit 

De natuurherstelwet moet er met duidelijke doelen voor zorgen dat we de achteruitgang van onze natuur keren en de dalende biodiversiteit een halt toeroepen. Want een grote biodiversiteit gaat gepaard met gezonde en veerkrachtige ecosystemen, wat op zijn beurt zorgt dat ze beter bestand zijn tegen de klimaatverandering.  

Europese otter

Weerbaarheid tegen natuurrampen 

Natuurherstel zorgt voor een betere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. Zo zorgt rivierherstel voor een grotere weerbaarheid tegen overstromingen. De natuur regelt op natuurlijke wijze de schommelingen in de waterhuishouding, waardoor naast overstromingen, ook periodes van droogte voorkomen worden. Centraal daarbij staan waterrijke gebieden, bossen, venen… 

Bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering 

De opslag van CO2 is cruciaal om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden. Natuurherstel is daarvoor niet alleen de efficiëntste, maar ook goedkoopste manier om dat te doen. De natuurherstelwet focust op habitats die een rol spelen bij klimaatadaptatie en -mitigatie. Zo kunnen bossen en venen bijvoorbeeld koolstof vastleggen, zowel onder- als boven de grond.  

Gratis gezondheidstherapie 

Tijd doorbrengen in een natuurlijke omgeving van hoge kwaliteit is goed voor onze mentale en fysieke gezondheid. Van zo’n 20 minuten per dag geniet je al van de voordelen die de natuur biedt voor je gezondheid.  

Boost voor de economie  

Elke euro die geïnvesteerd wordt in natuurherstel, brengt 8 tot 38 euro op. Hoe langer we natuurherstel uitstellen, hoe meer schade en kosten daarbij zullen komen kijken. Want meer gezonde natuur = betere weerstand tegen natuurrampen = minder schade = minder kosten. Natuurherstel is de beste investering die we als samenleving kunnen doen.  

In september wordt het wetgevende proces voortgezet. De tekst die nu door het Europees Parlement werd goedgekeurd, zal als basis dienen voor verdere gesprekken tussen het Europese Parlement, de Commissie en de lidstaten.  

Op de hoogte blijven?