De Semoisvallei wordt een nationaal park!

De Semoisvallei wordt een nationaal park!

Geweldig nieuws voor de natuur in ons land: op donderdag 8 december heeft de Waalse regering officieel de oprichting aangekondigd van twee "Nationale Parken" in het zuiden van het land. Het park van de Semoisvallei, partner van WWF-België en thuisbasis van de otter en de lynx in België, is er één van!

Wallonië heeft nog nooit een nationaal park gehad. Maar dat is verleden tijd: vandaag heeft de Waalse regering twee nationale parken uitgeroepen. Dit zijn het park van de Semoisvallei en het park Entre-Sambre-et-Meuse.

Waarom is de benoeming van “nationaal park” goed nieuws?

De oprichting van nieuwe nationale parken heeft een dubbel doel: enerzijds de natuurlijke rijkdom van Wallonië versterken en beschermen en anderzijds het toerisme en de economische ontwikkeling van deze natuurgebieden stimuleren.

De benoeming gaat inderdaad gepaard met een fonds van bijna 18 miljoen euro voor het beheer, het herstel en de bescherming van het park, evenals de opvang van burgers in bepaalde sectoren.


Deze benoemingen zullen de regio in het westen van de Ardennen, en een van de grootstse bosgebieden van West-Europa, extra beschermen. "Je kunt van Chiny, in de Semoisvallei, naar Couvin, in de Entre-Sambre-Et-Meuse, lopen zonder het bos te verlaten. Dat is hemelsbreed bijna 70 km", zegt Corentin Rousseau, programmamedewerker bij WWF-België.

"Dit is een duidelijke meerwaarde voor de biodiversiteit. Momenteel zijn er in Wallonië te weinig grote beschermde gebieden met een goede connectiviteit. Maar het is heel belangrijk om niet alleen hier en daar kleine beschermde gebieden te hebben, maar ook grotere gebieden, waar "bronpopulaties" van soorten zich kunnen vestigen. Met andere woorden, echte 'hot spots' voor biodiversiteit, waar populaties kunnen groeien en individuen kunnen uitzetten naar andere regio's of potentiële habitats," zegt Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België. "Het andere interessante aspect is de bescherming en instandhouding van bosgebieden. Vandaag zijn de meeste beschermde gebieden in Wallonië open gebieden. Hier zullen we het bos herstellen en beschermen, maar ook al zijn biodiversiteit."

Vallée de la Semois

De Semoisvallei: thuis van de otter en de lynx

Het Nationaal Park van de Semoisvallei was een van de vier kandidaten voor de titel van nationaal park. De meer dan 30.000 hectare herbergen een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten; de rotsachtige hellingen van de vallei bieden veel mogelijkheden voor planten en insecten om te gedijen; de bossen zijn uitgestrekt en de rivieren zijn niet vervuild. Kortom, vele factoren komen samen om een gastvrij toevluchtsoord voor de biodiversiteit te creëren, vooral voor twee belangrijke diersoorten: de otter en de lynx.

WWF-België en het Riviercontract Semois-Chiers zetten zich al jaren in om van de Semoisvallei een echt paradijs voor otters en hun ecosysteem te maken: met name door het herstel van oevers en paaiplaatsen (paaiplaatsen zijn plaatsen waar vissen zich voortplanten) en door de aanleg van "otterducten", dit zijn wildovergangen onder bruggen die voorkomen dat otters wegen moeten oversteken.

Dankzij de benoeming en de bijbehorende investeringen zijn de vooruitzichten voor de biodiversiteit in het zuiden van het land nog beter.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief