Biodiversiteit moet prioritair zijn voor volgende regering

Biodiversiteit moet prioritair zijn voor volgende regering

Woensdag 22 mei is het de internationale dag van de biodiversiteit. Het gaat niet goed met die biodiversiteit, een feit waar WWF al langer op hamert en dat twee weken geleden nog werd bevestigd door het IPBES panel van de Verenigde Naties. Sinds 1970 zien we een gestage afname van de populaties gewervelde diersoorten overal ter wereld. Vandaag worden 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Ook het voortbestaan van de mens is afhankelijk van goed functionerende ecosystemen, en dus moeten we deze crisis behandelen op hetzelfde niveau als de klimaatcrisis. Uit gesprekken die WWF voerde met politieke partijen blijkt dat ze de problemen erkennen. WWF vraagt dat ze daar nu ook naar handelen en na de verkiezingen drastische maatregelen nemen. 

 

WWF wijst op het feit dat de komende legislatuur cruciaal is om ons definitief op het pad te zetten naar een koolstof neutrale samenleving en naar een wereld waar de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit gestopt en gekeerd is. Volgens het IPCC en het IPBES hebben we nog tot 2030 om dit te realiseren. Dat betekent dat de komende 5 jaar een klimaat- en energieplan in voege moet zijn die naam waardig, maar ook dat we inzetten op een landbouw die werkt met de natuur en voor deze transitie de nodige financiële en technische ondersteuning krijgt, dat een nationaal en Europees actieplan tegen geïmporteerde ontbossing in voege gaat zodat consumenten niet meer onbewust bijdragen tot het verlies van onze kostbare bossen. Dat betekent ook dat meer ruimte voorzien wordt voor natuur op land en in het water, dat de wet Marien Milieu herzien wordt zodat onze onderwater natuurgebieden echt de bescherming krijgen die ze nodig hebben.

In het vorige regeerakkoord kwamen natuur en biodiversiteit zelfs niet voor. Dat kunnen we ons vandaag niet meer veroorloven. Na deze verkiezingen moeten beiden in ieder geval mee deel uitmaken van het regeerakkoord, onafgezien van de deelnemende partijen.

Het goede nieuws is dat alle acties die we ondernemen voor één van beide uitdagingen, meteen ook de andere ten goede komen. Als we natuurgebieden met elkaar verbinden door groene en blauwe corridors, dan slaan we extra CO2 op en helpen we onze klimaatobjectieven te realiseren. Door meer natuur toe te laten in onze steden, vermijden we hitte-eilanden, bufferen we overtollig hemelwater (bvb met tijdelijke, groene overstromingszones waar water langzaam de grond kan intrekken) en maken we meteen onze steden leefbaarder. Door autorijden fiscaal te ontmoedigen en bestaande voordelen voor een beperkte groep mensen uit te doven kan de overheid grote stappen vooruit zetten in het verkleinen van onze uitstoot en meteen winst boeken op gezondheidszorg (minder luchtvervuiling, minder sedentaire levensstijl) en economie (minder files, gezondere werknemers).

WWF bracht dit voorjaar verschillende studies uit waaruit blijkt dat de Belgische overheid nog veel werk heeft. Zo verliezen we jaarlijks nog steeds minstens 2,7 miljard euro aan subsidies voor fossiele brandstoffen en hebben we voor onze import 3.5 keer de oppervlakte van België nodig waarvan een groot deel gelinkt aan ontbossing.

Een nieuwe Europese enquête die vandaag uitkomt wijst uit dat maar liefst 86% van de Belgen voorstander is van nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de producten die ze kopen niet bijdragen aan de wereldwijde ontbossing. Ze vinden ook dat hun regering niet voldoende doet in de strijd tegen die ontbossing.

Wel goodwill bij politieke partijen maar weinig concrete maatregelen

In de aanloop naar deze verkiezingen nodigde WWF alle grote democratische politieke partijen uit om hun plannen voor natuur en klimaat de komende legislatuur te komen uitleggen. Zo kregen we van de Vlaamse partijen Koen Van Den Heuvel (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Connor Rousseau (sp.a), Alexander De Croo (Open VLD) en Bart De Wever (NV-A) op bezoek. Van de Franstalige partijen kregen we Zakia Khattabi (Ecolo), Olivier Maingain (DéFi), Paul Magnette (PS), Carlo Di Antonio (cdH), Georges-Louis Bouchez (MR) en Raoul Hedebouw (PTB) op bezoek.

Op de vraag 'wat is uw prioriteit voor biodiversiteit in de komende vijf jaar?', antwoorden de partijen in de volgende zin:

- CD&V: ‘stop op inname open ruimte tegen 2040’
- Groen: ’10.000 ha meer groen tegen 2024’
- NVA: ‘meer open en beschermde ruimte met andere manieren van landbouw’
- Open VLD: ‘bindende akkoorden die onze economie kunnen verduurzamen’
- SPA: ‘economische activiteiten loskoppelen van ontbossing’

 

Bekijk de volledige video's

 

Belangrijke opmerking: Door de partijen een forum te geven, spreekt WWF geen voorkeur uit. Het is aan de kijker om zelf te oordelen of de voorstellen kunnen tegemoetkomen aan de uitdagingen waar we voorstaan. Al onze eisen voor de verkiezingen zijn na te lezen op onze website.