7 redenen om de biodiversiteit te beschermen

7 redenen om de biodiversiteit te beschermen

Op 22 mei is het Wereldbiodiversiteitsdag. Dit verwijst naar de diversiteit die de natuur voor ons te bieden heeft: alle dier- en plantensoorten ter wereld, en de landschappen waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Biodiversiteit beïnvloedt werkelijk alles in ons leven: ons voedsel, onze mentale gezondheid, de klimaatverandering, de helft van de wereldeconomie… Kortom, de biodiversiteit beschermen betekent onszelf beschermen.

Biodiversiteit is de enorme diversiteit aan dier- en plantensoorten op aarde, maar ook alle leefgebieden waarvan we allemaal afhankelijk zijn - bossen, rivieren, zeeën, bergen, enz.

Maar wat is precies haar rol…? Nu wordt het ingewikkeld, want biodiversiteit is met alles verbonden: het beïnvloedt ons elke dag. Hier zijn zeven goede redenen om de biodiversiteit en dus ook onszelf te beschermen.

De biodiversiteit is onze bondgenoot tegen de klimaatverandering

De natuur is onze grootste bondgenoot in de klimaatcrisis. Het absorbeert en vangt grote hoeveelheden koolstof en andere broeikasgassen op.

Bossen absorberen bijvoorbeeld een derde van de CO2 die elk jaar door de verbranding van fossiele brandstoffen wordt uitgestoten.

Savannes en graslanden daarentegen slaan een vijfde van alle koolstof op in de vegetatie en de bodem.

En laten we de oceaan niet vergeten: die vormt 's werelds grootste koolstofvoorraad.

Door samen te werken met de biodiversiteit kunnen we de planeet en onszelf beschermen tegen de klimaatcrisis.

Kaeng Krachan National Park (Thaïland)

Biodiversiteit is essentieel voor onze mentale gezondheid

Tijd in de natuur doorbrengen is goed voor ons mentale welzijn.

Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat wandelen in het bos stress vermindert en het immuunsysteem versterkt. Andere studies hebben aangetoond dat mensen die ten minste twee uur per week in de natuur doorbrengen zich beter voelen dan degenen die dat niet doen.

Door de natuur en haar diversiteit te beschermen, beschermen we ook de plaatsen die ons gelukkig maken en in balans houden.

Femme dans la nature

Biodiversiteit is belangrijk voor onze voedselzekerheid

Biodiversiteit is essentieel om ecosystemen gezond te houden - hoe meer verschillende dier- en plantensoorten er zijn, hoe beter. Dit is ook belangrijk in de landbouw.

Vroeger at de mens meer dan 7000 verschillende gewassen. Vandaag de dag staan slechts drie gewassen (rijst, maïs, tarwe) in voor meer dan de helft van alle plantaardige calorieën!

Gebrek aan verschillende gewassen is een bedreiging voor onze voedselzekerheid. Het is immers minder gemakkelijk om zich aan te passen in tijden van nood: plagen, ziekten, droogtes, verstoringen van de voedselvoorziening…

Ook de intensieve teelt van één gewas tegelijk (monoculturen) schaadt onze bodem. Het berooft ze van hun voedingsstoffen en verhoogt het risico op aantasting van het milieu.

Het eten van een zo divers mogelijk dieet leidt niet alleen tot een betere gezondheid, maar ook tot een meer diverse natuur en een gezondere planeet.

Download ons gratis e-book vol duurzame recepten voor meer inspiratie!

Légumes permaculture

De biodiversiteit is cruciaal voor onze economie

Ook voor ons levensonderhoud zijn wij afhankelijk van biodiversiteit: de helft van het wereldwijde BBP (44 biljoen dollar) is afhankelijk van de natuur.

Enkele voorbeelden:

  • Natuurlijke bestuivers zorgen elk jaar voor 235 tot 577 miljard dollar aan oogsten.- Farmaceutische producten op natuurlijke basis zijn maar liefst 75 miljard dollar per jaar waard.
  • De natuurwonderen leveren 36 miljard dollar per jaar op door activiteiten zoals duiken en het spotten van wilde dieren.
  • De bescherming van waterrijke gebieden aan de kust beschermt steden tegen overstromings- en stormschade - zo kunnen verzekeringsmaatschappijen 52 miljard dollar per jaar besparen.

Wat je job ook is, één ding is zeker: de natuur beschermen is de job van iedereen.

No business on a dead planet

Biodiversiteit beperkt kans op pandemieën

Als we de natuur vernietigen, verliezen soorten hun habitat. Doordat ze naar de rand van hun leefgebied worden gedreven en gedwongen worden te vechten om beperkte hulpbronnen, komen dieren steeds vaker in contact met elkaar, met ons vee… en met ons.

De vernietiging van landschappen maakt het gemakkelijker voor ziekten om zich tussen dieren en mensen te verspreiden. Door de biodiversiteit te beschermen, zorgen we voor onszelf en minimaliseren we het risico op de overdracht van nieuwe virussen zoals COVID-19.

De biodiversiteit verkleint de impact van natuurrampen

Overstromingen, droogtes en stormen zijn de laatste jaren in frequentie en intensiteit toegenomen. En ze hebben allemaal één ding gemeen: water.

De biodiversiteit van rivieren en zoetwaterecosystemen is van cruciaal belang om de schade van klimaatrampen tot een minimum te beperken.

Gezonde waterrijke gebieden absorberen overtollig water en geven het langzaam af in drogere perioden. Mangroven dienen als een natuurlijk schild en beschermen de kustlijnen tegen stormen en de stijging van de zeespiegel.

We kunnen natuurrampen niet voorkomen, maar we kunnen wel de gevolgen ervan verminderen. En de natuur zijn werk laten doen als buffer is een cruciale eerste stap.

Biodiversiteit is van vitaal belang voor ons drinkwater

Niet iedereen drinkt water van de kraan: twee miljard mensen halen het uit rivieren - dat is één op de vier.

Gezonde waterrijke gebieden zoals rivieren, meren, moerassen en mangroven - enkele van de habitats met de grootste biodiversiteit op aarde - zijn essentieel voor hun watervoorziening. Zij helpen bij het filteren van giftige stoffen, pesticiden en industrieel afval, en zorgen zo voor schoon drinkwater.

Sinds 1970 is echter 35% van alle ‘wetlands’ in de wereld vernietigd. Ze verdwijnen drie keer sneller dan onze bossen.

Montagne coucher de soleil

Vandaag is de biodiversiteit in gevaar. Onze planeet beleeft momenteel zijn zesde massa-extinctie. Volgens het laatste WWF-rapport Living Planet is de populatie van gewervelde dieren sinds 1970 met 68% gedaald.

Biodiversiteit gaat ons allen aan. Het engagement van de leiders moet nog worden omgezet in echte ambitie aan de onderhandelingstafel van COP15 over biodiversiteit. Deze conferentie van de partijen, waaraan meer dan 100 landen deelnemen, moet voor het einde van het jaar de aanzet geven tot een solide overeenkomst die de ambitie heeft het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen.

Wil je op de hoogte blijven van onze acties ?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief