7 mythes over klimaatverandering

7 mythes over klimaatverandering

Enkele dagen voor de start van de COP26, in een tijd waarin de klimaatcrisis een dagelijks onderwerp is geworden in de media, heerst er soms nog verwarring over wat die klimaatverandering nu juist inhoudt. Daarom zetten we voor jou de feiten op een rij. Hier zijn 7 mythes over klimaatverandering:

Mythe 1: Het klimaat op Aarde verandert altijd

De aarde bestaat al meer dan 4,5 miljard jaar en in die tijd is het klimaat inderdaad veel veranderd. Maar de extreem snelle opwarming die we momenteel vaststellen, kan niet verklaard worden door de natuurlijke cycli van opwarming en afkoeling. Het soort veranderingen dat zich normaal op honderdduizenden jaren zou voordoen, vindt nu plaats in amper enkele decennia. 

De wereldwijde temperaturen zijn momenteel de hoogste sinds het begin van de waarnemingen. Het decennium 2011-2020 is het warmste dat ooit is vastgesteld. En sinds 2015 werd er elk jaar een nieuw record verbroken. 

Deze snellere opwarming stemt overeen met de CO2-niveaus in de atmosfeer, die stijgen sinds de industriële revolutie. Wanneer men het tegenwoordig dus heeft over klimaatverandering, dan bedoelt men eigenlijk antropogene klimaatverandering (veroorzaakt door de mens). Het gaat om de gemiddelde opwarming als resultaat van menselijke activiteiten, zoals de verbranding van steenkool, olie en gas om de energie te produceren en het kappen van bossen om het voedsel te produceren dat we eten. 

Mythe 2: Koolstofdioxide is niet slecht, want de planten hebben het nodig

Planten hebben inderdaad koolstofdioxide (CO2) nodig om te leven. Planten en bossen verwijderen jaarlijks enorme hoeveelheden koolstofdioxide uit de atmosfeer en slaan het op. Maar het probleem is dat de hoeveelheid dioxide die ze kunnen absorberen, gelimiteerd is. Bovendien vermindert die hoeveelheid naarmate meer bossen worden gekapt in de wereld. 

Laat ons duidelijk zijn, CO2 op zich veroorzaakt geen problemen, het maakt deel uit van het natuurlijke ecosysteem, maar   de hoeveel CO2 die wij als mensen produceren heeft een gigantische impact op natuurlijke processen. Er is de voorbije 800 000 jaar nooit zoveel COin de atmosfeer geweest als nu.  

Mythe 3: De klimaatopwarming is niet echt want het kan nog altijd koud zijn

De opwarming van de planeet veroorzaakt een verhoging van de gemiddelde temperatuur aan de oppervlakte van de aarde. Niet alleen komen hittegolven en droogte daardoor vaker voor, ook de natuurlijke klimaatsystemen veranderen.  Dit betekent dat, volgens wetenschappers, de aarde steeds extremere weersomstandigheden zal kennen naarmate de klimaatverandering toeneemt.  

Orkanen en stormen worden bijvoorbeeld intenser, verplaatsen zich trager en hebben meer tijd nodig om te gaan liggen. Maar de veranderingen kunnen zich ook vertalen in ongewone koudegolven. Dit verandert niets aan het feit dat de temperatuur van de aarde gemiddeld stijgt. 

Mythe 4: De klimaatverandering is een toekomstig probleem

Niets doen aan de klimaatverandering en de last overdragen naar toekomstige generaties is geen optie. De Verenigde Naties hebben de wereld gewaarschuwd in september 2021: als landen wereldwijd hun huidige koers verderzetten, stevenen we af op een verhoging van minstens 2,7° C. Dat is een heel eind van de doelstelling van 1,5° C die werd aangekondigd in het Akkoord van Parijs in 2015. 

We zien nu al de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering op de wereldwijde voedselbevoorrading, de toename van migraties, conflicten, natuurrampen, economische gevolgen, ziektes en de wereldwijde instabiliteit. En dit zal alleen maar verergeren als we nu niets doen. De klimaatverandering bedreigt de toekomst van de planeet, waar we allemaal van afhangen om te overleven en we zijn de laatste generatie die hier iets aan kan doen. 

Mythe 5: De dieren zullen zich aanpassen aan de klimaatverandering

Darwin had het bij het rechte eind over het aanpassingsvermogen van de natuur.  Maar hoewel bepaalde planten en dieren zich wel degelijk zullen aanpassen, zal dit verre van de algemene regel zijn.  

Om de klimaatverandering te kunnen overleven, hebben de planten, dieren en vogels twee opties: zich verplaatsen of zich aanpassen. Er bestaan meerdere voorbeelden van soorten die hier al mee begonnen zijn. 

Maar de snelheid van de klimaatverandering maakt het voor het merendeel van de soorten onmogelijk om zich snel genoeg aan te passen en doordat leefgebieden worden vernietigd door intensieve landbouw, wegen, steden en dammen, wordt het ook moeilijker voor hen om zich te verplaatsen. De toekomst brengt uitdagingen met zich mee voor al wie zich niet kan verplaatsen of aanpassen. 

Mythe 6: Sommige wetenschappers weerleggen de klimaatverandering

Hoewel sommige klimaatsceptici regelmatig opduiken in de media, is dit geen weerspiegeling van het aantal wetenschappers die twijfelen aan de menselijke oorsprong van de klimaatverandering. Net als in alle wetenschappelijke domeinen bestaat er geen absolute unanimiteit, maar het aantal klimaatsceptici is wel in een extreme minderheid. 

Momenteel bedraagt de wetenschappelijke consensus 97,1%. Dit percentage vertegenwoordigt het aantal wetenschappers die besluiten dat de opwarming van het klimaat een menselijke oorzaak heeft. Dit cijfer is het resultaat van een wetenschappelijke studie die niet minder dan 12 000 artikels heeft bestudeerd van 29 000 wetenschappers over een tijdspanne van 20 jaar! 

Mythe 7: Het is toch al te laat om te reageren

De strijd tegen  de klimaatverandering is nog niet verloren. De wetenschappelijke gemeenschap bevestigt dat we de zaken nog kunnen keren, op voorwaarde dat we onze uitstoot drastisch verminderen in de komende tien jaar. Daarom zijn alle ogen nu gericht op de COP26, hier komen 195 Naties samen die de strijd tegen de klimaatverandering moet versnellen. 

Hoewel de grootste verantwoordelijkheid nu bij de politieke leiders en bij de bedrijven ligt, kan iedereen ook op zijn of haar niveau bijdragen. De bereidwilligheid van burgers en consumenten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5C is van cruciaal belang.   

Conclusie: de klimaatverandering is reëel, en er moet nu opgetreden worden

De klimaatverandering is een zeer reëel en alsmaar concreter probleem op wereldwijd niveau. . We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om deze klimaatcrisis aan te pakken.  

We hebben de kans – misschien wel de laatste – om de klimaatverandering te vertragen en onze planeet, die een thuis is voor iedereen, te beschermen. 

Wat onze leiders beslissen en doen, nu tijdens de COP26 en later tijdens de komende maanden en jaren, zal onze toekomst bepalen. De genomen maatregelen zullen veel investering vragen, maar ze kunnen aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel de natuur als de mens. We moeten allemaal onze stem laten horen en een toekomst eisen met meer respect voor de natuur en de mensen! 

Blijf op de hoogte van al het milieunieuws
Schrijf je in op de WWF-nieuwsbrief