Miombo-bossavannes - Malawi

De wildedierenrijkdom van Malawi herstellen en beschermen

Succesvolle samenwerking met African Parks

Door jarenlange stroperij was er in twee van de drie grote natuurreservaten in Malawi (Majete en Nkhotakota), nauwelijks nog leven te bespeuren. Ook in het derde park, Liwonde, was de druk van de mens op het wildbestand onhoudbaar geworden, waardoor het reservaat en zijn fauna in gevaar kwamen.

Sinds 2007 steunt WWF de organisatie African Parks bij het beheer van deze drie reservaten. Alle drie spelen ze een cruciale rol voor het behoud van de Afrikaanse fauna en hebben ze de voorbije decennia, dankzij een goede samenwerking, indrukwekkende stappen voorwaarts gezet.

Majete, het verhaal van een heropleving

In nauwelijks vijftien jaar tijd onderging Majete een ware metamorfose. Van een vrijwel leeg gestroopt woud zonder uitzicht op tewerkstelling, is het reservaat veranderd in een weelderige oase, waar de bekendste Afrikaanse diersoorten zich thuis voelen. Zo zijn in het park vandaag de beroemde 'Big Five' te vinden (olifanten, leeuwen, neushoorns, luipaarden en buffels). Het succes toont aan dat een goed beheer en samenwerking met de lokale bevolking voor een spectaculaire heropleving van het dierenleven kunnen zorgen.

Liwonde, een conflictgebied herrijst uit zijn as

In het nationaal park Liwonde leven de grootste populaties olifanten, nijlpaarden en zwarte neushoorns van Malawi. Voor African Parks en WWF er in 2015 aan de slag gingen, was het reservaat bezaaid met tienduizenden vallen om wilde dieren te strikken. Bovendien bleven de dieren lang niet altijd in dit gevaarlijke gebied, wat resulteerde in een aantal dodelijke conflicten met de lokale bevolking. African Parks heeft het reservaat met de steun van WWF weer veilig gemaakt door de vallen op te ruimen en de wilde dieren te herintroduceren die er geleidelijk aan verdwenen waren. Sindsdien is het aantal olifanten zo sterk toegenomen dat er liefst 500 konden worden overgebracht naar de reservaten van Nkhotakota en Majete.

Nkhotakota, het grootste en meest door stroperij getroffen reservaat

Het wildreservaat Nkhotakota is het oudste en grootste van het land. Door menselijke activiteiten en stroperij waren de meeste diersoorten uit het park verdwenen of onrustwekkend snel achteruitgegaan. African Parks heeft er samen met WWF en andere partners alles aan gedaan om de anti-stroperijwetgeving beter toe te passen. Hierdoor konden in 2016 en 2017 olifanten worden uitgezet afkomstig van Liwonde. Die gedijen nu in de centraal gelegen beboste savannes. Toch moeten de rangers van het park elke dag opnieuw afrekenen met stroperij.

Een ambitieuze doelstelling

Het is onze ambitie om in Malawi de olifanten, jachtluipaarden, neushoorns, leeuwen en andere bekende Afrikaanse diersoorten te beschermen en te laten gedijen. Daarbij richten we ons samen met onze partners op de bewaking en bescherming van cruciale soorten, steunen we het werk van de rangers, en proberen we mens-dierconflicten met de lokale bevolking te vermijden.

Samen willen we een einde maken aan de stroperij, en de populaties van verschillende belangrijke soorten vergroten. Daarvoor zetten we ons dag en nacht in.

NAAM VAN HET PROJECT

Miombo-bossavannes van Malawi

REGIO

Malawi

DUUR

Start project: 07.2017
Huidige fase: 07.2022 - 06.2024

Budget huidige fase

€ 570.454

PARTNERS

African Parks

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

De stroperij stopzetten in 304 000 hectare beschermd gebied en de populatie van cruciale diersoorten in de natuurreservaten van Malawi vergroten.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

De meest iconische diersoorten van Afrika worden bedreigd door illegale handel en stroperij. WWF onderneemt actie op het terrein en zet sensibilisatiecampagnes op om beide problemen aan de bron aan te pakken.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

CONFLICTEN TUSSEN MENS EN DIER

In Malawi delen mensen en wilde dieren soms uit noodzaak hetzelfde leefgebied en dezelfde natuurlijke hulpbronnen, waardoor een intense rivaliteit ontstaat. WWF zet zich wereldwijd  in om conflicten tussen mens en dier te beperken.

Meer info

CONFLICTEN TUSSEN MENS EN DIER

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": true}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

De dieren van de Miombo-bossavannes in Zambia beschermen

Optreden tegen stroperij, het beheer van de leefgebieden verbeteren en voor betere ecologische verbindingen zorgen in Zambia.

Hier wil ik meer over weten