Bossavannes en Zambezi-graslanden - Zambia

De dieren van de bossavannes en Zambezi-graslanden in Zambia beschermen

Een rijke biodiversiteit, daar waar twee rivieren samenvloeien

Zambia, het land waar de Zambezi en de Congo samenvloeien, telt acht buurlanden. De uitgestrekte landschappen vormen er uiteenlopende leefgebieden en bieden migratieroutes aan tal van dieren. De vijf grote Afrikaanse roofdieren (leeuwen, luipaarden, hyena's, Afrikaanse wilde honden en jachtluipaarden) zijn er in grote aantallen aanwezig. Bovendien herbergt Zambia de op twee na grootste olifantenpopulatie van het continent. Meer dan 30% van het Zambiaanse grondgebied bestaat uit een netwerk van reservaten (waaronder 20 nationale parken), waar de dieren in alle vrijheid leven. Deze unieke kans voor het behoud van Afrika’s fauna, gaat echter gepaard met flink wat uitdagingen. 

Een rijke, maar bedreigde fauna

Ondanks de uitgestrekte gebieden en hun ongelooflijke biodiversiteit zijn er ook heel wat bedreigingen voor de olifanten, neushoorns, leeuwen, jachtluipaarden en andere wilde dieren in Zambia. Lokale stroperij, de illegale handel in wilde dieren (ivoor, schubdieren, neushoornhoorn enz.), de aantasting van de natuurlijke leefgebieden, de klimaatverandering en conflicten tussen mens en dier blijven de inspanningen voor natuurbehoud ondermijnen. Door opeenvolgende periodes van droogte is er de jongste jaren bijvoorbeeld directe concurrentie tussen de lokale bevolking en de wilde dieren om drinkwater.

WWF in actie, samen met de lokale bevolking

Voor een goed beheer van de beschermde gebieden van Zambia, werkt WWF-België samen met lokale partners aan een uitgebreid beschermingsprogramma voor wilde dieren. Daarbij verliezen we de  harmonieuze samenleving van mens en dier niet uit het oog. WWF zet zich onder meer in om de stroperij drastisch terug te dringen en de verschillende reservaten van het land, waaronder grote parken als Liuwa Plain, het Silowana Complex en Kafue, beter met elkaar te verbinden. In de beschermde gebieden worden dan ook verschillende maatregelen genomen:

  • We werken samen met de lokale gemeenschappen om de landbouw, de bijenteelt, de visserij en de voeding van de bevolking te verbeteren, en conflicten tussen mens en dier te beperken.
  • In het Silowana Complex boren we putten uitgerust met pompen op zonne-energie om het waterniveau van de regenwaterbekkens ook tijdens het droge seizoen stabiel te houden. Hierdoor beschikt het zeer droge centraal-zuidelijke deel van het park over water voor de wilde dieren. Door ook de lokale gemeenschappen van water te voorzien kunnen we de concurrentie om drinkwater tussen mens en dier verminderen.
  • Via de lucht brengen we de migratieroutes van de dieren in kaart. Hierdoor kunnen we beter anticiperen en conflicten tussen mens en dier verder terugdringen.

NAAM VAN HET PROJECT

Bossavannes en Zambezi-graslanden in Zambia

REGIO

Zambia

DUUR

Start project: 01.2017
Huidige fase: 07.2022 - 06.2025

Budget huidige fase

€ 750.000

PARTNERS

WWF-Zambia, African Parks, Zambian Carnivore Programme (Kafue, Luangwa, Liuwa)

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

De leefgebieden van wilde dieren beter beheren, zorgen voor betere ecologische verbindingen en optreden tegen de stroperij in Zambia.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

De olifanten, neushoorns, leeuwen en andere dieren in de parken van Zambia worden bedreigd door stroperij. Na de achteruitgang van hun leefgebieden zijn stroperij en illegale handel de grootste oorzaak van de achteruitgang van wilde dieren.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

CONFLICTEN TUSSEN MENS EN DIER

Door de toenemende druk van menselijke activiteiten gaan sommige wilde dieren in Zambia elders water en voedsel zoeken. Dat zorgt voor rechtstreekse concurrentie tussen mens en dier.

Meer info

CONFLICTEN TUSSEN MENS EN DIER

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": true}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

De natuurlijke fauna van Malawi herstellen

De stroperij van de 'Big Five' in Malawi stopzetten en conflicten tussen mens en dier vermijden.

Hier wil ik meer over weten