Volwassen Jaguar liggend op een tak in de jungle

Bescherming van de jaguar

Een ‘Jaguarplan’ in Ecuador om de soort te redden

De jaguar, een paraplusoort met een cruciale rol

Vroeger leefden er jaguars in Noord- en Zuid-Amerika. Naar schatting zijn er nu slechts zo’n 15 000 jaguars meer in Mexico en in het Amazonewoud. Hun achteruitgang is vooral te wijten aan het verdwijnen van hun leefgebied, stroperij en een gebrek aan prooidieren. WWF-België is actief in Suriname en Ecuador om de jaguar te beschermen en de ecosystemen te behouden. De jaguar is een ‘paraplusoort’: als roofdier aan de top van de voedselketen speelt hij een cruciale rol door de populaties herbivoren onder controle te houden. Ecuador staat bekend als een van de 17 landen met de rijkste biodiversiteit. Het telt maar liefst 91 verschillende ecosystemen. Het is dan ook cruciaal om de leefgebieden en wilde dieren in Ecuador te beschermen om de biodiversiteit in de wereld in stand te houden.

Vijfjarenplan voor het behoud van de jaguar

Sinds begin 2020 biedt WWF-België ondersteuning aan WWF-Ecuador en het Ecuadoraanse ministerie van Milieu voor een vijfjarenplan voor het behoud van de jaguar in Ecuador. Dit plan maakt deel uit van een ruimer, grensoverschrijdend project voor het behoud van de jaguar in de 14 Latijns-Amerikaanse landen waar het dier voorkomt. Het tellen van de jaguarpopulatie in de Napo-Putumayo-corridor (Colombia, Peru en Ecuador) in 2020 was een van de eerste mijlpalen van dit project. In Ecuador heeft het plan voor het behoud van de jaguar de volgende initiële doelstellingen:

  • Een platform creëren voor alle partijen (ngo’s, lokale gemeenschappen, universiteiten enz.) die betrokken zijn bij het project. 
  • Op het terrein gegevens verzamelen en centraliseren om een plan te kunnen opmaken met alle essentiële parameters voor het behoud van de jaguar en zijn leefgebied.
  • Specifieke interventiegebieden vaststellen (habitat, soorten, bedreigingen) en concrete acties opzetten op het terrein.

Jaguars laten zich niet vaak zien, waardoor het moeilijk is om hun aantal te schatten. Het is echter cruciale informatie om doeltreffende maatregelen te kunnen nemen voor het behoud van de soort. Verschillende leden van de Cuyabeno-gemeenschap kregen daarom al een opleiding om wildcamera’s te plaatsen en te gebruiken.

NAAM VAN HET PROJECT

Bescherming van de jaguar in Ecuador

REGIO

Amazonegebied

DUUR

Start project: 01.2020
Huidige fase: 06.2022 - 06.2026

Budget huidige fase

€ 2.006.961

PARTNERS

WWF-Ecuador

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

Bijdragen aan het behoud van de jaguar in Ecuador door het ‘Plan voor het behoud van de jaguar’ 2020-2025 te ondersteunen.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

De jaguar heeft al meer dan de helft van zijn oorspronkelijke leefgebied verloren, voornamelijk door de omzetting van bossen in landbouwgrond.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

Jaguars worden gestroopt voor hun vacht en voor hun lichaamsdelen die gebruikt worden in de Chinese geneeskunde. WWF zet zich in om de illegale handel in wilde dieren en afgeleide producten een halt toe te roepen.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

ONTBOSSING

Ecuador bestaat voor bijna 50% uit Amazonewoud. Dat woud staat zwaar onder druk door ontbossing. WWF zet zich wereldwijd in om te voorkomen dat bossen verdwijnen.

Meer info

ONTBOSSING

 

Onze andere projecten:

Het leefgebied van de jaguar in Suriname beschermen

De jaguar en zijn leefgebied in Suriname beschermen door een bosoppervlak van meer dan 85% te bewaren, de ontbossingsgraad te beperken en de stroperij te bestrijden.

Hier wil ik meer over weten

De tropische wouden in Ecuador beschermen

Om de achteruitgang van de Ecuadoraanse wouden tegen te gaan, zet WWF zich samen met de lokale overheden en gemeenschappen in om de wouden wettelijk te beschermen en een duurzaam beheerplan te ontwikkelen.

Hier wil ik meer over weten

Hoop voor het Amazonegebied

Na de verschrikkelijke branden van 2019 richt WWF zich op preventie, het ecologische herstel van de getroffen gebieden en hulpverlening aan de lokale gemeenschappen.

Hier wil ik meer over weten