WWF waarschuwt: reëel risico op nog pandemieën, als we markten in wilde dieren niet sluiten

WWF waarschuwt: reëel risico op nog pandemieën, als we markten in wilde dieren niet sluiten

Brussel, 31 januari 2020 – Volgens WWF is de beslissing van de Chinese regering om de verkoop van dieren in het wild in markten, restaurants en online tijdelijk te verbieden meer dan welkom. De huidige opkomst en verspreiding van het Coronavirus, evenals SARS, MERS en andere soortgelijke uitbraken in de recente geschiedenis, onderstreept de noodzaak om dringende actie te ondernemen en het bewustzijn te vergroten over de mogelijke bedreigingen voor de menselijke gezondheid van de illegale en niet-gereguleerde handel in wilde dieren en planten. Ook in België komt nog steeds 44.400 kilo bushvlees per jaar binnen op Brussels Airport met ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg.

Hoewel de negatieve impact van de illegale handel in wilde dieren en planten op de planten- en dierenpopulatie en de mondiale biodiversiteit bekend is, lijkt het risico voor de menselijke gezondheid dat zich voordoet als gevolg van markten voor wilde dieren, minder bekend. Illegale markten voor levende en dode wilde dieren komen veel voor in verschillende Aziatische landen, vooral in gebieden zoals de Gouden Driehoek van Greater Mekong, waar Laos, Thailand en Myanmar elkaar ontmoeten dicht bij de Chinese grens. Door stropers ingestelde strikken om een ​​groeiende vraag naar wild vlees te leveren, is een wijdverbreid probleem geworden. Als gevolg hiervan worden veel van de tropische bossen in Azië leeggemaakt van hun endemische populaties van dieren in het wild - waaronder veel bedreigde soorten, waarvan de handel strikt verboden zou moeten zijn. Helaas is de handhaving van wetten in veel van deze illegale natuurmarkten zwak of vaak niet aanwezig.

Niet alleen vormen deze illegale activiteiten een bedreiging voor dieren in het wild, de afwezigheid van veterinaire controles maakt ze ook een bedreiging voor de gezondheid van zowel mensen als huisdieren, met de potentie om gemeenschappen en economieën aanzienlijk te beïnvloeden, zowel lokaal als wereldwijd. Het Coronavirus veroorzaakt een zoönotische ziekte, die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Het virus heeft het potentieel om mensen te muteren en te infecteren door over de soortenbarrière te springen op plaatsen waar mensen in nauw contact komen met besmette dieren. Natuurmarkten bieden daarom een ​​potentieel vruchtbare omgeving voor dit type virale mutatie en infectie van mensen, soms met fatale gevolgen. Bewegingen van besmette mensen, geholpen door snel groeiende transport- en toerismesectoren, kunnen vervolgens van lokale uitbraken veranderen in echte pandemieën.

WWF zal nauw samenwerken met regeringen in de regio Azië-Pacific om de nationale en internationale rechtsstelsels verder te versterken en de volksgezondheidssector te betrekken bij het elimineren van illegale handel in wilde dieren en planten, waaronder de sluiting van niet-gereguleerde markten voor wilde dieren.

Ook België loopt risico’s

Ook in België komt nog steeds naar schatting 44.400 kilogram bushmeat per jaar binnen. In december 2019 riep WWF de Belgische overheid en de luchtvaartsector nog op actief op te treden tegen dit fenomeen door de douanecontroles te versterken en het bewustzijn onder reizigers te vergroten. In oktober 2018 werkte WWF mee aan een Pano TV-reportage waarin duidelijk werd aangetoond hoe grote hoeveelheden bushmeat illegaal en dus ook onbehandeld en ongecontroleerd ons land binnen komen.

"Deze crisis op het gebied van de volksgezondheid moet een wake-up call zijn, het is tijd om illegale en niet-gereguleerde markten voor bushmeat permanent te sluiten”, zegt Sofie Ruysschaert, beleidsmedewerker wilde diersoorten bij WWF-België. "Als we niet permanent een einde maken aan stroperij en illegale handel in wilde dieren voor bushmeat, zal er in de toekomst altijd een dreiging zijn voor dit soort epidemie."

 

 

Over WWF:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE