WWF ontbossingsrapport: 14 keer België verdwenen in 13 jaar

WWF ontbossingsrapport: 14 keer België verdwenen in 13 jaar

PERSBERICHT:

WWF ontbossingsrapport: 14 keer België verdwenen in 13 jaar

Brussel, 13 januari 2021 - Een nieuw WWF-rapport analyseert 24 ontbossingsfronten in Latijns-Amerika, Azië en Afrika en stelt vast dat tussen 2004 en 2017 meer dan 43 miljoen hectare tropische en subtropische bossen in deze regio's zijn ontbost, d.w.z. een oppervlakte gelijk aan 14 keer de grootte van België. Ons land heeft een zware voetafdruk door de invoer van grondstoffen. WWF roept de autoriteiten op in 2021 sterke Europese wetgeving te steunen om ervoor te zorgen dat producten die op de markt komen niet bijdragen aan de vernietiging van bossen en natuurlijke ecosystemen.

Fronten en drijfveren van ontbossing

Het WWF-rapport analyseert 24 fronten van ontbossing in tropische en subtropische regio's tussen 2004 en 2017, met een oppervlakte van 710 miljoen hectare. Negen ontbossingsfronten bevinden zich in Latijns-Amerika - een regio met een dramatische afname (-94%) van de populaties wilde dieren - acht bevinden zich in Afrika en zeven in Zuid-Oost Azië. Volgens het rapport zijn de plaatsen waar ontbossing het snelst plaatsvindt: de Amazone in Brazilië en Bolivia, Madagaskar, Sumatra en Borneo in Indonesië en Maleisië en de savannes van Cerrado in Brazilië en Gran Chaco in Argentinië en Paraguay.

Commerciële landbouw is de belangrijkste oorzaak van ontbossing over de hele wereld, waarbij beboste gebieden worden gekapt om ruimte te creëren voor vee en om gewassen te verbouwen. Andere belangrijke factoren zijn de ontwikkeling van infrastructuur, mijnbouwactiviteiten en landspeculatie.

België kan zijn zware voetafdruk in 2021 aanpakken

België heeft een zware voetafdruk in termen van ontbossing. Een landbouwareaal van 10,4 miljoen hectare is nodig voor de import van 7 grondstoffen zoals sojabonen, cacao, rundvlees en leer, palmolie, koffie, rubber, hout en papier. 40% van deze gebieden bevinden zich in landen met een hoog risico op ontbossing, zoals Brazilië, Ivoorkust, Argentinië, Indonesië en Maleisië.

In haar biodiversiteitsstrategie voor 2030 is de Europese Commissie van plan om in 2021 een wet op te stellen om de voetafdruk van ontbossing van de Europese Unie (10% van de wereldwijde ontbossing) aan te pakken. De Together4Forests-campagne, geleid door meer dan 160 ngo's, mobiliseerde bijna 1,2 miljoen burgers, waaronder meer dan 87.000 Belgen. De ondertekenaars eisen dat hun aankopen niet verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van bossen en andere natuurlijke ecosystemen en voor mensenrechtenschendingen. De EU-wetgeving moet bedrijven ook verplichten hun toeleveringsketen te onderzoeken om ervoor te zorgen dat deze vrij is van ontbossing, vernietiging van natuurlijke ecosystemen en schendingen van de mensenrechten.

Béatrice Wedeux, Forest Policy Manager bij WWF-Belgium: “Net als Europa moet België niet langer deel uitmaken van het probleem en zijn voetafdruk van ontbossing aanpakken. WWF roept de federale en regionale regeringen op om een ​​sterke Europese wet tegen ontbossing te steunen en om een ​​ambitieuze ‘Beyond Food’-strategie voor verantwoorde importketens te ontwikkelen. Deze strategie moet coherent zijn en gecoördineerd worden tussen de verschillende politieke competenties: milieu, klimaat, internationale samenwerking, financiën en landbouw.​​"

De vernietiging van bossen weegt zwaar op de strijd tegen klimaatverandering en draagt ​​bij aan de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit. Landbouw, bosbouw en landgebruik zijn verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Habitatverlies door niet-duurzaam landgebruik en ontbossing is een van de belangrijkste oorzaken van afnemende populaties in het wild en klimaatverandering. Het is ook de grootste risicofactor voor de menselijke gezondheid door opkomende infectieziekten. Door bossen, savannes en graslanden te behouden en duurzamere voedselsystemen te bevorderen, kunnen we onze uitstoot verminderen en een volgende pandemie voorkomen.

Noot voor journalisten

* Deze ontbossingsfronten vertegenwoordigen meer dan de helft (52%) van de totale ontbossing die plaatsvond in Latijns-Amerika, Afrika bezuiden de Sahara, Zuidoost-Azië en Oceanië in de periode 2004-2017. Dit suggereert dat, ondanks het belang van deze fronten, ontbossing op grote schaal plaatsvindt buiten deze kwetsbare gebieden.

Link naar de samenvatting van het rapport (in het Nederlands)

Link naar de volledige versie van het rapport (in het Engels)

Link naar de infografieken van het rapport (in het Engels)

Meer informatie of interviews:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF, [email protected], 0499 70 86 41 

INFORMATIE VOOR REDACTEURS:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

EINDE