Ontdek 47 lokale projecten die steun krijgen van WWF om natuur in België te beschermen

Ontdek 47 lokale projecten die steun krijgen van WWF om natuur in België te beschermen

PERSBERICHT

Ontdek 47 lokale projecten die steun krijgen van WWF om natuur in België te beschermen 

image received via email

Delphine Delire/WWF België

Brussel, 11 mei 2022 - Met het ‘Fonds voor natuur bij ons’ geeft WWF-België financiële steun aan 47 projecten die een directe impact hebben op de natuur in ons land. Van het aanplanten van eetbare bossen tot het aanleggen van vijvers, van het redden van amfibieën tot het beschermen van onze bijen, de initiatieven zijn gevarieerd en vinden plaats in zowel landelijke als stedelijke gebieden in het hele land.

Tal van organisaties en burgergroeperingen zetten zich op lokaal niveau in voor de natuur. WWF-België heeft, in samenwerking met de organisatie Be Planet, deze initiatieven willen aanmoedigen door de oprichting van het ‘Fonds voor natuur bij ons’. Dit fonds beoogt de financiële ondersteuning van kleinschalige lokale projecten, geleid door verenigingen en bewoners, die een positieve impact hebben op de bescherming van de natuur in België.


Succes boven verwachting

De oproep tot het indienen van projecten werd in april 2021 gelanceerd, ter gelegenheid van de 60e verjaardag van WWF-België, en was boven verwachting succesvol: in totaal werden meer dan 115 aanvragen ingediend en 47 daarvan werden geselecteerd na evaluatie door een onafhankelijke jury. Alle ingediende projecten moesten een directe impact hebben op de natuur in België, door concrete acties te voorzien met betrekking tot minstens één van de volgende vier thema's: natuur & biodiversiteit, landbouw, vervuiling, droogte & klimaat. Ze moesten ook een sociale impact hebben, inclusief, participatief, realistisch, origineel en innovatief zijn.


Een grote verscheidenheid aan initiatieven in heel België

Deze concrete initiatieven komen uit alle regio's van het land (


ontdek de interactieve kaart


). Zo zal het Fonds voor natuur bij ons in Stabroek, bij Antwerpen, financiële steun verlenen aan vzw De Beek, die een verwaarloosd stuk landbouwgrond omtoveren tot een heel biodiverse werkplaats waar fruit, groenten en bloemen worden gekweekt zonder pesticiden of kunstmest. Ze houden ook bijen en verzorgen nestkasten voor diverse vogelsoorten. In Asse, Vlaams-Brabant, zal de vzw Forest Farm een budget ontvangen om haar ‘eetbaar bos’ uit te breiden en te ontwikkelen en zo een beweging op gang te brengen naar alternatieve voedselproductie waarbij insecten, vogels en zoogdieren worden verwelkomd. Het Fonds zal ook in Tailles, bij Houffalize in de provincie Luxemburg, financiële steun verlenen aan de vereniging Beverwerkgroep, die een natuurreservaat van 1,4 hectare heeft aangelegd en onderhoudt waarin een beverfamilie is gehuisvest. De waterrijke habitat die door de bevers is gecreëerd, komt ook andere soorten ten goede, zoals de zwarte ooievaar.


200.000 € verdeeld

In totaal werd 200 000 euro verdeeld onder de 47 winnende projecten. Zij zullen de steun ontvangen die nodig is voor de uitvoering of ontwikkeling ervan, d.w.z. tot 5000 euro. Dit zal hen rechtstreeks helpen bij de aankoop van observatieapparatuur, de vervaardiging van educatief materiaal, de ontwikkeling van gebieden om wilde dieren op te vangen en te beschermen, en zelfs bij de aankoop van nieuw land.

"Het geeft veel voldoening om het enthousiasme te zien van de mensen die de projecten ter plaatse beheren en om hen deze kleine financiële stimulans te kunnen geven, zodat zij een direct positief effect op de natuur kunnen hebben. Bovendien bewijst de diversiteit van de ingediende projecten dat het mogelijk is zich in te zetten voor de bescherming van de natuur in België, zowel in de steden als op het platteland", aldus Delphine Delire, projectleider van het ‘Fonds voor natuur bij ons’.

 


Noot voor de redactie:

Link naar de website van het Fonds voor natuur bij ons

 

Meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF, [email protected] of 0499 70 86 41


Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE