Natuurherstelwet finaal goedgekeurd

Natuurherstelwet finaal goedgekeurd

Brussel, 17 juni 2024 - Vandaag werd de natuurherstelwet finaal goedgekeurd door de Raad van de EU. Hiermee is de laatste stap gezet om de wet ook echt uit te kunnen voeren. De Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert opgelucht. België heeft nu, net zoals de andere lidstaten, twee jaar de tijd om nationale herstelplannen te ontwikkelen waarmee de doelstellingen van de wet gerealiseerd moeten worden.

Hoewel verschillende actoren de komst van de natuurherstelwet voortdurend tegengewerkt hebben, heeft de wet altijd op brede maatschappelijke steun kunnen rekenen in de hele Europese Unie, bij burgers, wetenschappers, bedrijven en progressieve landbouworganisaties. Vandaag keurde de Raad van de EU de natuurherstelwet dan ook goed met een meerderheid van 20 lidstaten. België onthield zich van de stemming.

Dit is de eerste bindende Europese regelgeving voor natuur sinds de Habitatrichtlijn (1992), met andere woorden de eerste natuurwet sinds enkele decennia. De verantwoordelijkheid voor het herstel van de natuur in de EU ligt nu bij de lidstaten. Met zijn bindende hersteldoelen zal de wet een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van de internationale afspraken die gemaakt werden tijdens de COP 15 in Montreal (2022) en die tot doel hebben het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te keren.

België zal veel baat hebben bij de implementatie van deze wet, aangezien ongeveer 95% van onze natuurlijke habitats in een slechte toestand verkeren. Dit is een geweldige kans om een kwaliteitsvolle omgeving te herstellen voor mens en dier. Zo zal natuurherstel “natuurgebaseerde oplossingen" opleveren waarbij we samenwerken met de natuur om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogtes, en om de klimaatcrisis het hoofd te bieden door meer CO2 op te slaan. Een gezonder milieu is ook goed voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid en draagt bij aan onze voedselzekerheid. Bovendien tonen de resultaten van een nieuwe casestudy over de kosten-batenverhouding van het herstel van natuur in Vlaanderen aan dat elke euro die wordt geïnvesteerd in natuurherstel er acht oplevert. Een enquête uitgevoerd door iVox in februari 2024 toonde aan dat de overgrote meerderheid van de Belgische bevolking (82%) sterk voorstander is van de natuurherstelmaatregelen in de wet.

De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om hun nationale herstelplannen op te stellen. De Biodiversiteitscoalitie roept de Belgische overheden op om zo snel mogelijk te beginnen met het opstellen van deze plannen zodat we zo snel mogelijk kunnen profiteren van de positieve effecten ervan. We verwachten van de verschillende regio’s dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en het ambitieniveau voldoende hoog leggen gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarmee we te kampen hebben.

De Biodiversiteitscoalitie rekent erop dat de Belgische overheden de opmaak van herstelplannen transparant laat verlopen en dat alle relevante maatschappelijke actoren worden betrokken. "We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de goedkeuring van deze cruciale wet. Laten we nu samen beginnen aan dit belangrijke natuurherstelproject voordele van de samenleving, de biodiversiteit en onze toekomst", besluit Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit bij WWF-België en coördinator van de Belgische Biodiversiteitscoalitie.

Contact
Reine Spiessens
Beleidsmedewerker biodiversiteit
WWF-België reine.spiessens@wwf.be 
+32 497 66 90 36

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers. Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en de vermindering van vervuiling en afval aan te moedigen.