Het Living Planet Report van WWF onthult een gemiddelde daling van 69% in de populaties van wilde dieren in een halve eeuw.

Het Living Planet Report van WWF onthult een gemiddelde daling van 69% in de populaties van wilde dieren in een halve eeuw.

Persbericht:                                                                                                       

Het Living Planet Report van WWF onthult een gemiddelde daling van 69% in de populaties van wilde dieren in een halve eeuw.

image received via email

© Paul Robinson

  • Tropische gebieden zien hun wilde dierenpopulaties instorten aan een verschroeiend tempo.
  • De populaties van zoetwatersoorten zijn met 83% afgenomen.
  • Uit de Living Planet Index van het rapport blijkt dat er geen tijd te verliezen valt om onze relatie met de natuur die we nodig hebben herop te bouwen.

Brussel, 13 oktober 2022 - Gemonitorde populaties van wilde dieren zijn tussen 1970 en 2018 ingestort met gemiddeld 69%, zo blijkt uit het Living Planet Report 2022 van WWF. Het rapport belicht de sombere vooruitzichten voor de toestand van de natuur en roept regeringen, bedrijven en het publiek op om dringend actie te ondernemen om de vernietiging van de biodiversiteit te keren.

Het Living Planet 2022 Report presenteert de meest uitgebreide dataset tot nu toe over de toestand van de biodiversiteit in de wereld, met bijna 32.000 populaties van 5.230 gewervelde soorten - zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. Uit de Living Planet Index (LPI) van de Zoological Society of London (ZSL) blijkt dat juist in de tropen de populaties van gecontroleerde gewervelde dieren in een bijzonder alarmerend tempo instorten. Tussen 1970 en 2018 zijn de populaties van gecontroleerde wilde diersoorten in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied met gemiddeld 94% (!) afgenomen.

"WWF is uiterst bezorgd over deze nieuwe gegevens die een verwoestende achteruitgang van de populaties van wilde dieren aantonen, met name in tropische gebieden die enkele van 's werelds meest biodiverse landschappen herbergen", aldus Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België.

 

Zoetwatersoorten gaan sterk achteruit

De populaties van de gecontroleerde zoetwatersoorten vertonen de grootste achteruitgang van alle soortengroepen, met een gemiddelde daling van 83%. Habitatverlies en bewegingsbelemmeringen in rivieren zijn de belangrijkste bedreigingen voor de gecontroleerde trekvissoorten.

Onder de zoetwatersoorten noteert de LPI de populatie roze Amazonedolfijnen, die tussen 1994 en 2016 met 65% is afgenomen in het Mamirauá Reservaat voor duurzame ontwikkeling in de Braziliaanse deelstaat Amazonas.

Volgens de Living Planet Index wordt de afname van gecontroleerde populaties van wilde dieren in Afrika geschat op 66%. De ernstig bedreigde oostelijke laaglandgorilla in het Kahuzi-Biega National Park in de Democratische Republiek Congo is tussen 1994 en 2019 met 80% in aantal afgenomen. 

 

Dubbele noodsituatie

Volgens het rapport zijn de belangrijkste oorzaken van de afname van de populatie van wilde dieren wereldwijd de aantasting en het verlies van habitats, de exploitatie van soorten, de introductie van invasieve soorten, vervuiling, klimaatverandering en ziekten.

De dubbele wereldwijde noodsituatie van biodiversiteitsverlies en door de mens veroorzaakte klimaatverandering bedreigt het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Het Living Planet Report schetst mogelijke oplossingen, waaronder intensievere inspanningen om de natuur te herstellen en in stand te houden. Dit is niet mogelijk zonder erkenning van de rechten en het bestuur van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen overal ter wereld.

Tegelijkertijd kunnen een duurzamere productie en consumptie - met name van voedsel - en een snelle en diepgaande decarbonisatie van alle sectoren de natuur- en klimaatcrisis verzachten.

 

Akkoord om biodiversiteitsverlies tegen te gaan op COP15

De wereldleiders komen in december bijeen op de 15e Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD COP15), kort na de klimaat COP. Dit is een unieke kans om de huidige nefaste trend te keren, zowel voor de natuur als voor de mensen.

"Leiders hebben de kans om onze verbroken relatie met de natuurlijke wereld te herstellen en een gezondere, duurzamere toekomst voor iedereen te realiseren met een ambitieuze natuurpositieve wereldwijde biodiversiteitsovereenkomst", aldus Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF.

WWF roept wereldleiders op zich te verbinden tot een overeenkomst vergelijkbaar met het Akkoord van Parijs (klimaatakkoord, 2015), die het verlies aan biodiversiteit kan ombuigen om tegen 2030 een natuurvriendelijke wereld te garanderen. De Belgische regering moet hierin haar rol spelen door aan te dringen op een ambitieus akkoord met de EU-delegatie en door het nieuwe mondiale kader te vertalen in nationale wetgeving en concrete maatregelen.

 

Voor meer informatie

Het volledige Living Planet Report 2022 is beschikbaar in het Engels, via deze link: [Living Planet Report 2022].

 

Over het Living Planet Report en de Living Planet Index

LPR 2022 is de 14e editie van de tweejaarlijkse publicatie van WWF.

De Living Planet Index (LPI) 2022 toont een gemiddelde afname van 69% in de gecontroleerde populaties van wilde gewervelde dieren. De procentuele verandering in de index geeft de gemiddelde proportionele verandering weer in de omvang van de dierenpopulaties die in 48 jaar zijn gevolgd - niet het aantal individuele dieren dat verloren is gegaan of het aantal populaties dat verloren is gegaan.

De opeenvolgende versies van de LPI zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar, aangezien zij verschillende reeksen soorten bevatten. Er moet ook op gewezen worden dat de basislijn van 1970 een verschillende betekenis heeft voor de verschillende gecontroleerde regio's. In Europa en Noord-Amerika was de druk op soorten en habitats al vele decennia vóór 1970 voelbaar. Hoewel de achteruitgang in deze gebieden dus blijkbaar minder uitgesproken is, betekent dit niet dat de biodiversiteit er intacter is. In feite is Europa een van de laagst scorende regio's wat betreft de integriteit van de biodiversiteit, waarbij wordt geschat hoeveel van de natuurlijke biodiversiteit van een gebied is overgebleven. Tropische gebieden daarentegen zouden in 1970 een meer intacte basislijn hebben gehad, maar hebben sindsdien snellere veranderingen in hun ecosystemen ondergaan.

De LPI is een vroegtijdige indicator voor de gezondheid van de natuur. De editie van dit jaar analyseert bijna 32.000 populaties van soorten - met meer dan 838 nieuwe soorten en iets meer dan 11.000 nieuwe populaties die zijn toegevoegd sinds het vorige verslag in 2020 werd gepubliceerd. Het biedt de meest uitgebreide maatstaf voor de manier waarop soorten reageren op de druk op hun omgeving door biodiversiteitsverlies en klimaatverandering, en helpt ons ook de menselijke invloed op de biodiversiteit te begrijpen.

 

Over WWF

WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en de vermindering van vervuiling en afval aan te moedigen.

 

Over ZSL

De ZSL (Zoological Society of London) is een internationale natuurbeschermingsorganisatie die streeft naar een wereld waarin wilde dieren gedijen. Van wetenschappelijk onderzoek van bedreigingen voor de gezondheid van dieren tot het helpen van mens en dier om samen te leven, ZSL zet zich in om wilde dieren terug te brengen van de rand van uitsterven. Ons werk wordt bepaald door onze baanbrekende wetenschap, natuurbehoud in de hele wereld en de betrokkenheid van miljoenen mensen via onze twee dierentuinen, ZSL London Zoo en ZSL Whipsnade Zoo.

 

 
EINDE