Een nieuw hulpmiddel om te genieten van chocolade zonder hectares regenwoud mee op eten

Een nieuw hulpmiddel om te genieten van chocolade zonder hectares regenwoud mee op eten

Brussel, 3 april 2023 – In deze tijd van het jaar, waarin chocolade overvloedig in de schappen van de supermarkt ligt, lanceert WWF samen met 36 universiteiten en ngo’s waaronder Be Slavery Free, de Chocolate Scorecard. Dat is een hulpmiddel om de ecologische en sociale impact van de spelers in de chocoladesector te weten te komen. Cacao is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in de wereld. Met deze tool hoopt WWF-België consumenten, maar vooral fabrikanten en distributeurs te beïnvloeden om werk te maken van duurzamere chocolade.

Cacao is een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in de wereld. Alleen al in België vereist de invoer van cacao- en chocoladeproducten de exploitatie van 1,6 miljoen hectare landbouwgrond per jaar. Er is vastgesteld dat 65% van deze oppervlakte gelinkt wordt aan hoge risico's op ontbossing, als een gevolg van de uitbreiding van gewassen. De Chocolate Scorecard helpt consumenten om duurzame keuzes te maken, door een analyse van de ecologische en sociale prestaties van de grootste chocolademerken en -leveranciers in België te geven.

De productie van cacao is een van de grootste bedreigingen voor de Afrikaanse tropische bossen

Tropische bossen zijn een essentiële natuurlijke hulpbron in de strijd tegen de klimaatcrisis, ze nemen een grote hoeveelheid koolstof op uit de lucht. Cacao wordt verbouwd in deze tropische regenwouden, voornamelijk in West-Afrika. De cacaoboeren krijgen een te klein deel van de opbrengst. Van een reep chocola gaat slechts 6% terug naar de producent [1]. Bijgevolg ontbossen ze om hun plantages uit te breiden en hun productie te verhogen. De cijfers zijn opvallend: Ivoorkust en Ghana hebben de afgelopen zestig jaar respectievelijk 94% en 80% van hun bosareaal verloren, waarvan een derde voor de cacaoteelt [2].

Aan de andere kant wordt de cacaoteelt vaak gelinkt met kinderarbeid, aangezien naar schatting zo'n twee miljoen kinderen op cacaoplantages werken. Er moeten dus maatregelen genomen worden om een leefbaar inkomen voor cacaoboeren te verzekeren om armoede en kinderarbeid tegen te gaan en zo mens en natuur beter te beschermen [3].

© Cheryl Ra

De West-Afrikaanse regenwouden zijn ook belangrijke hotspots van biodiversiteit. Hun degradatie en vernietiging bedreigt het voortbestaan van vele diersoorten, zoals de chimpansee. Vandaag zijn deze primaten al verdwenen uit vier Afrikaanse landen en hun populaties nemen af in veel andere. Bosdegradatie draagt bij aan de achteruitgang van primatensoorten in tropisch Afrika. De resterende stukjes leefgebied zijn vaak klein en niet verbonden, waardoor chimpanseegemeenschappen geïsoleerd blijven.

Het is daarom van belang dat bedrijven in de cacaosector concrete maatregelen nemen om ontbossing tegen te gaan en zo zowel het verlies aan biodiversiteit, als de klimaatcrisis helpen tegengaan.

Geëngageerd tegen ontbossing, maar de praktijk loopt mank

WWF heeft, in samenwerking met 36 universiteiten en organisaties, een evaluatie gemaakt van de belangrijkste duurzaamheidsprestaties van verschillende grote chocolademerken, op basis van een rapport dat vrijwillig door deze bedrijven werd ingediend. De Chocolate Scorecard onderzocht bedrijven die samen goed zijn voor bijna 95% van de chocolade die wereldwijd wordt geconsumeerd, van groothandels tot merken. De geanalyseerde criteria zijn: ontbossing, het toekennen van een leefbaar inkomen aan de producent en kinderarbeid.

Van de 53 deelnemende bedrijven hebben 48 al een ‘nul-ontbossing’-beleid ingevoerd. Vaak zijn dit holle toezeggingen, want slechts 11% van de bedrijven weet de herkomst van de cacao die ze verwerken volledig te traceren. “De meeste bedrijven hebben een beleid tegen ontbossing ingevoerd. De aangegane verbintenissen worden echter te weinig omgezet in concrete acties. Om geïmporteerde ontbossing een halt toe te roepen, moet iedereen meewerken, van producenten tot  supermarktketens”, zegt Marie Lebeau, expert in geïmporteerde grondstoffen bij WWF-België.

Om deze reden pleit WWF al jaren voor de goedkeuring van een Europees regelgevend kader dat garandeert dat producten die op de Europese markt worden ingevoerd niet afkomstig zijn uit ontboste of omgebouwde gebieden. Een wet tegen geïmporteerde ontbossing is afgelopen december door het Europees Parlement aangenomen en zal binnenkort in werking treden. Zoals het er nu uitziet, benadrukt de Chocolate Scorecard het feit dat de meeste bedrijven nog lang niet klaar zijn om aan de vereisten van de nieuwe ontbossingswet te voldoen.

Een hulpmiddel om de Belgische consument te helpen bij zijn aankopen

De Chocolate Scorecard is een snelle en intuïtieve tool om consumenten te helpen bij hun aankoopbeslissingen. De scorecard stelt hun in staat om de merken en distributeurs die in België actief zijn en die deel uitmaken van het onderzoek te evalueren. Doorgaans zijn verschillende certificeringen zoals de labels ‘Fairtrade’ en ‘Biologisch’ al een eerste indicator van de ecologische en sociale impact, ookal zijn ze niet perfect. 

De weg is nog lang, maar WWF verwelkomt de groeiende deelname van bedrijven omdat het, zelfs in het geval van gemengde resultaten, een evolutie naar transparantie en verandering weerspiegelt. Het is noodzakelijk dat bedrijven de traceerbaarheid en transparantie van hun waardeketens waarborgen en de duurzaamheidsengagementen van hun leveranciers garanderen, net als investeren in duurzame modellen van landgebruik zoals boslandbouw.

Contact :

Nicky Cremers
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 2 340 09 81
+32 (0) 497 66 16 30

Materiaal voor redacties:

  • Foto's beschikbaar hier en hier (bedankt om de copyright bij te voegen).
  • Meer informatie over de impact van de cacao die in België ingevoerd wordt hier.

Over WWF: 

WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie met meer dan 30 miljoen supporters en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. De missie van WWF bestaat erin de achteruitgang van de natuurlijke omgeving van de aarde een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin de mens in harmonie met de natuur leeft. WWF wil ook de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor zorgen dat hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam worden gebruikt en de vermindering van vervuiling en afval bevorderen.  

Bezoek onze perspagina voor het laatste nieuws en mediabronnen, en volg ons op Twitter @WWF_Belgium