De branden in de Amazone razen verder. De lokale bevolking heeft dringend materiaal nodig om zich te beschermen en het vuur te doven.

De branden in de Amazone razen verder. De lokale bevolking heeft dringend materiaal nodig om zich te beschermen en het vuur te doven.

Brussel, 4 september 2019 = De droge hete winden blijven het vuur aanwakkeren in het Amazonegebied. WWF vreest nog een sterke stijging van het aantal branden in de komende weken. Het WWF noodfonds voor de branden in het Amazonegebied dat loopt sinds 22 augustus, heeft geholpen om snel materiaal voor de eerste hulp te leveren aan de inheemse bevolking van de beschermde bossen in Bolivia waar al meer dan 1,8 miljoen hectare in de as is gelegd. Om zijn acties te kunnen verder zetten en uitbreiden naar Brazilië en Paraguay, lanceert  WWF een nieuwe oproep om te steunen.

In de afgelopen week leverde WWF Bolivia logistieke en technische ondersteuning in de beschermde natuurparken van Tucabaca, Otuquis en San Matías. Ze vlogen met drones over het gebied om de branden beter in kaart te brengen. We stelden eerste hulp materiaal beschikbaar aan de parkwachters en lokale bevolking om de vuren te lijf te gaan zoals extra veiligheidspakken, EHBO-kits en helmen. Ook worden ze voorzien van eten en drinkwater, en huurauto’s zodat ze zich sneller kunnen verplaatsen. WWF verzorgde ook al een trainingsprogramma om parkwachters te leren natuurbranden effectief te bestrijden. De Park Ranger Fire Fighter-groep in Bolivia zit te springen om meer materiaal om extra teams professioneel uit te rusten.

In het departement Santa Cruz is in zijn geheel al meer dan 1 miljoen hectare aangetast door de bosbranden, in Bolivia als geheel dit jaar al 1,8 miljoen hectare. Specifiek in de beschermde gebieden Tucabaca, Otuquis, San Matias, ñembi Guasu en Paquio is nu meer dan 450.000 hectare getroffen door bosbranden. Ook zijn verschillende gemeenschappen van Monteverde getroffen, resulterend in het bijna totale verlies van duizenden hectaren van hun gebieden met duurzaam bosgebruik. Als we de weersomstandigheden in aanmerking nemen, dan blijft de situatie kritiek en zullen we ook tot het einde van oktober een snelle uitbreiding van bosbranden zien.

De brandweerbrigades hebben drones nodig en andere apparatuur om de locatie en de grootte van de branden vast te stellen. Zo kunnen ze veel sneller reageren. Om effectief branden te bestrijden hebben ze beschermingsmateriaal nodig zoals brandbestendige kleding. De lokale dorpen detecteren vaak het eerste een brand, ook zij hebben materiaal nodig en training om deze branden te bestrijden die op hun grondgebied voorkomen.

Met de steun van Belgische donateurs wordt nu het nodige materiaal aangevoerd en in stelling gebracht. De hulp zal nog worden uitgebreid naar aanpalende gebieden in Brazilië en Paraguay, waar eveneens mensen vechten tegen de branden. Al deze maatregelen kosten handenvol geld en WWF blijft dus oproepen om het noodfonds voor het Amazonewoud te steunen.  

 

Over WWF:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE