Bijna 40% meer sneeuwluipaarden in Bhutan

Bijna 40% meer sneeuwluipaarden in Bhutan

Hoopvol nieuws (en prachtige foto's) - maatregelen lijken te werken

Brussel, 29 september 2023 - Uit de meeste recente telling, die mede mogelijk gemaakt werd door WWF-Bhutan, blijkt dat er minstens 134 sneeuwluipaarden leven in Bhutan. Dat is een opmerkelijke stijging van 39,5% in vergelijking met 2016, toen 96 sneeuwluipaarden geteld werden. Het onderzochte gebied besloeg 9.000 vierkante kilometer en werd onder de loep genomen door meer dan 70 rangers en 310 camera’s (zie foto's onderaan).

De stijging van het aantal sneeuwluipaarden is erg belangrijk nieuws: de sneeuwluipaard is een bedreigde diersoort en wordt als ‘Kwetsbaar’ omschreven op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Zonder bescherming kan de sneeuwluipaard in de nabije toekomst al uitsterven.

Klimaatverandering 

Sneeuwluipaarden worden bedreigd door habitatverlies, een vermindering van prooidieren, conflicten met mensen, stroperij en klimaatverandering.

De wereldwijde populatie van sneeuwluipaarden neemt af, maar de specifieke beschermingsmaatregelen die in Bhutan genomen werden, lijken dus te werken, wat bijzonder hoopvol nieuws is voor natuurbeschermers.  

In Bhutan probeert men het leefgebied van de sneeuwluipaard te herstellen en stroperij tegen te gaan.

WWF in Bhutan

Het nationale onderzoek naar sneeuwluipaarden voor de periode 2022-2023 werd uitgevoerd met financiële steun van het Bhutan For Life-project. WWF-Bhutan hielp de onderzoekers en verschafte materiaal op het terrein. 

© All Department of Forests and Park Services or DoFPS, MoENR Bhutan.
© All Department of Forests and Park Services or DoFPS, MoENR Bhutan.
© All Department of Forests and Park Services or DoFPS, MoENR Bhutan.
Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.