2019 Verkiezingen: WWF interpelleert politieke partijen tijdens onuitgegeven Panda Lives

2019 Verkiezingen: WWF interpelleert politieke partijen tijdens onuitgegeven Panda Lives

BRUSSEL, 19 april 2019 – Van 23 april tot 3 mei ontvangt WWF-België de vertegenwoordigers van 11 Nederlandstalige en Franstalige politieke partijen in haar eigen studio. Tijdens een zg. ‘Pandalive’ zal WWF hen interpelleren over de acties die zij van plan zijn te onder-nemen om de klimaat- en milieuproblemen aan te pakken. Deze 30 minuten durende interviews worden live afgenomen en uitgezonden op het Facebook-account van WWF (Facebook Live).

De meerderheid van de Belgische kiezers maakt zich grote zorgen over de toestand van het klimaat. De Grote Ipsos Barometer van de VRT, Het Laatste Nieuws, Le Soir en RTL-TVI onthulde op 19 februari 2019 nog dat 80% van de Belgen "bezorgd" of "zeer bezorgd" is over het broeikaseffect. Meer dan 50% van de kiezers gaf ook aan milieukwesties te laten doorwegen in zijn stem bij de komende verkiezingen.

Het klimaatprobleem staat op de politieke agenda, maar biodiversiteit is grotendeels afwezig in politieke debatten en verklaringen, terwijl een planeet in goede gezondheid een absolute noodzaak is. Om biodiversiteit ook op de agenda te krijgen en burgers te helpen om duidelijker te zien welke voorstellen de partijen doen om het milieu te beschermen, organiseert WWF van 23 april tot 3 mei Panda Lives. Gedurende 30 minuten kunnen de voorzitters van alle democratische partijen hun plannen presenteren rond fossiele brandstoffen, geïmporteerde ontbossing, landbouw en biodiversiteit. De afgelopen maanden deed WWF voorstellen voor concrete actie tegen klimaatverandering. Ook publiceerde WWF twee studies die aanleiding gaven tot een breed debat over subsidies voor fossiele brandstoffen en geïmporteerde ontbossing.

Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België en Sofie Luyten, beleidsdirecteur van WWF-België, zullen vertegenwoordigers van Franstalige en Nederlandstalige politieke partijen interviewen over hun plannen. Tijdens de Panda Lives krijgen ook jongeren de kans om de politici te ondervragen. De interviews worden live uitgezonden op de Facebook-pagina van WWF-België (Facebook Live).

 

HET PROGRAMMA:

Dag Uur Partij Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger WWF
23 april 11u40 - 12u10 OPEN VLD Alexander De Croo Sofie Luyten, beleidsdirecteur
23 april 13u00 - 13u30 ECOLO Zakia Khattabi Antoine Lebrun, algemeen directeur
23 april 16u30 - 17u00 NVA Bart De Wever Sofie Luyten, beleidsdirecteur
24 april 13u00 - 13u30 Defi Olivier Maingain Antoine Lebrun, algemeen directeur
25 april 12u00 - 12u30 SPA John Crombez Sofie Luyten, beleidsdirecteur
25 avril 13u00 - 13u30 PS Paul Magnette Antoine Lebrun, algemeen directeur
26 april 13u00 - 13u30 CDH Carlo Di Antonio Antoine Lebrun, algemeen directeur
30 april 12u00 - 12u30 GROEN Meyrem Almaci Sofie Luyten, beleidsdirecteur
30 april 13u00 - 13u30 MR Georges-Louis Bouchez Antoine Lebrun, algemeen directeur
2 mei 13u00 - 13u30 CD&V Koen Van den Heuvel Sofie Luyten, beleidsdirecteur
3 mei 11u00 - 11u30 PTB Raoul Hedebouw Antoine Lebrun, algemeen directeur

Meer informatie:

  • Na de uitzending zijn de video's beschikbaar op onze website: www.wwf.be/nl/pandalives
  • High Definition-video's zijn beschikbaar op aanvraag.

 

De federale, regionale en Europese verkiezingen van mei 2019 zullen de richting van onze regeringen bepalen voor de komende vijf jaar, een periode die essentieel wordt in de hervorming van onze samenleving. WWF wil de verkiezingscampagne gebruiken om biodiversiteit en klimaat op de politieke agenda van alle partijen te zetten. Om onze toekomstige regeringen te helpen, hebben we vier concrete beleidsacties vastgesteld: klimaatactie, beëindiging van de illegale handel in hout en dieren in het wild, ondersteuning van een gezonde landbouw voor mens en natuur en meer ruimte voor de natuur.

Voor meer informatie over de campagne: https://www.be/nl/campagnes/verkiezingen2019

 

Voor beeldmateriaal of interviews

Koen Stuyck | Pers Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op https://www.wwf.be/pers
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.