WWF grece griekenland header WWF grece griekenland header

Telling van de walvisachtigen in de Egeïsche zee

Een inschatting maken van de hoeveelheid walvisachtigen in de Egeïsche Zee in Griekenland

 

Sinds 2013 leidt WWF-Griekenland een project ter verbetering van de visvangst in Kavala, een stadje in het noorden van Griekenland. Het project verloopt in samenwerking met de supermarkt AB Vassilopoulos, de lokale vissers en het Nationale Instituut voor Visserijonderzoek.

WWF-Griekenland en zijn partners willen de duurzaamheid van het visbestand verzekeren, lokale vissers een toekomst bieden en consumenten traceerbare en duurzame mariene producten aanbieden. Tezelfdertijd waken ze over de ecologische toestand waarin de lokale mariene omgeving zich bevindt.

Het ultieme doel van dit project is dat alle lokale vissersboten een duurzaamheidsniveau bereiken dat conform is aan de normen van de Marine Stewardship Council (MSC), om zo een MSC-certificaat te bekomen.

Een van de belangrijkste acties van het project is dan ook om te vermijden dat de vissersvloot enige impact heeft op de lokale populaties walvisachtigen door hun prooien weg te nemen.

In dat kader vond in 2017 een eerste onderzoek plaats naar de hoeveelheid walvisachtigen in het noorden van de Egeïsche Zee. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Tethys Research Institute en WWF-Griekenland, dankzij de steun van WWF-België.

 

 

 

 • Regio
  Middellandse Zeegebied
 • Duur
  2017
 • Doel
  Een luchttelling van de walvispopulaties in de Egeïsche Zee in Griekenland uitvoeren
 • Partners
  Tethys Research Institute, WWF-Griekenland

Budget

rapports annuels