Drought

Veerkrachtfonds in crisistijden

veerkracht aan de natuur geven

De wereld in de greep van rampen

Sinds enkele jaren volgen natuur- en klimaatcrisissen elkaar snel op: de COVID-19-pandemie, bos- en natuurbranden, overstromingen, sprinkhaneninvasies … Overal ter wereld slaat het noodlot steeds vaker toe. De wetenschap is er stellig over: deze rampen zijn geen alleenstaande feiten. Door de klimaatverandering zullen we er meer en meer mee te maken krijgen.

Alle aandacht en noodhulp gaan naar het hoogtepunt van de crisis. Dat is logisch, maar de dramatische nasleep kan heel lang blijven nazinderen. Jammer genoeg drogen financieringsbronnen snel op als de hoogste nood achter de rug is.

Verminderde financiering

Tegelijk stellen we vast dat wereldwijd budgetten voor natuurbehoud worden teruggeschroefd. En dat heeft gevolgen voor projecten op het terrein, zowel voor ons als voor onze partners. Onze hele sector ondervindt er de impact van – minder financiering betekent minder middelen om de getroffen natuur te herstellen. In een wereld waar natuur al erg onder druk staat, heeft dat rampzalige gevolgen. De hele planeet verliest erbij.

WWF-België steunt projecten in crisis

In 2021 kampten we met een waaier aan crisissen: de overstromingen in België, de vele branden in Zuid-Europa … Daarom heeft WWF met eigen middelen een veerkrachtfonds opgericht. Doel: natuurbehoudsprojecten financieren waarvan de werking leed onder zo’n ramp, om zo de nodige zuurstof te geven en de natuur in de getroffen regio te herstellen. In 2021 ondersteunden we met het budget van het veerkrachtfonds projecten in Armenië, Ghana, Guatemala, Kenia, Malawi, Nicaragua, de Seychellen en Zambia.

Doorstart

Nu klimaatrampen meer en meer voorkomen, stijgt ook de vraag naar noodhulp. Daarom bereiden we ons voor en blazen we het veerkrachtfonds nieuw leven in. Zo willen we fondsen verzamelen voor de meest acute noden van natuurbehoudsprojecten over de hele wereld. In 2023 geeft WWF-België 100.000 euro eigen middelen aan dit fonds. Vanaf dit jaar kan jij er ook rechtstreeks aan bijdragen.

Help dus mee aan natuurherstel na klimaat- en natuurrampen.

naam van het project

Veerkrachtfonds in crisistijden

Regio

Wereldwijd

Duur

Sinds 09.2021

Budget

€ 1.000.000 (2021)
+ € 100.000 (2023)

Partners

A Rocha Ghana (Ghana) 
Fundaeco (Guatemala) 
Mukutan Conservancy  (Kenia) 
Wildlife Action Group (Malawi) 
Biometepe (Nicaragua) 
Nature Seychelles (Seychelles) 
Zambian Carnivore Programme (Zambia) 
FPWC (Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets)

financiële bijdrage

Eigen middelen + donaties

WWF-fonds-crise

ons doel

Natuurbeschermingsprojecten steunen om bedreigde ecosystemen en soorten veerkrachtiger te maken in de nasleep van natuurrampen.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Het ontstaan van zoönosen hangt samen met het verdwijnen van leefgebieden. WWF zet zich in om leefgebieden te beschermen en zo een positieve impact te hebben op de gezondheid van de mens en de biodiversiteit.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

Het WWF steunt de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren en afgeleide producten.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

KLIMAATVERANDERING

Het WWF steunt de strijd tegen klimaatverandering.

Meer info

KLIMAATVERANDERING

ONTBOSSING

Het WWF steunt de strijd tegen ontbossing wereldwijd.

Meer info

ONTBOSSING