Drought

Veerkrachtfonds in crisistijden

Steun onze inspanningen voor natuurbehoud

De wereld in de greep van opeenvolgende crisissen

Sinds 2020 maakt de wereld een reeks crisissen door die meestal rechtstreeks te maken hebben met de natuur: COVID-19, branden over de hele wereld, herhaalde overstromingen, sprinkhaneninvasies in Oost-Afrika enz. Deze rampen zijn helaas geen alleenstaande feiten, integendeel: ze zullen zich in de toekomst steeds vaker voordoen, met steeds meer verstrekkende gevolgen.

Vaak gaat alle aandacht naar het hoogtepunt van de crisis zelf. De dramatische nasleep kan echter heel lang blijven nazinderen. Jammer genoeg drogen financieringsbronnen snel op als de hoogste nood achter de rug is.

Verminderde financiering

Tegelijkertijd stellen we vast dat wereldwijd heel wat budgetten voor natuurbehoud worden teruggeschroefd, vooral als gevolg van de economische impact van COVID-19. Onze projecten op het terrein, die van onze partners en meer in het algemeen onze sector, ondervinden daarvan vandaag de gevolgen. In heel wat gevallen zijn die gevolgen duidelijk negatief en verliest de hele planeet erbij.

WWF-België steunt projecten in crisis

Het ‘Morges Manifesto’, de oprichtingstekst van WWF, vermeldt "de inzet van het fonds om waardevolle organisaties te steunen die strijden om wilde dieren in de wereld te redden."

Volgens ons is het dus onze morele, maar ook onze economische en sociale, plicht om natuurbehoud zoveel mogelijk te ondersteunen, ongeacht of het om eigen of andermans projecten gaat. De milieu- en klimaatcrisis is een noodsituatie die we allemaal samen moeten aanpakken, elk op zijn eigen schaal.

Daarom hebben we een veerkrachtfonds opgericht met als doel om maximum 10 projecten te financieren, projecten die hun werk om soorten en/of ecosystemen te beschermen beïnvloed zien door een crisis.. Door pragmatisch en flexibel te werk te gaan, willen we natuurbehoud een nieuwe invulling en draagwijdte geven, die meer voeling heeft met de realiteit op het terrein en meer op solidariteit is gebaseerd.

Dit jaar wordt het budget van het veerkrachtfonds ingezet om projecten te ondersteunen in Armenië, Ghana, Guatemala, Kenia, Malawi, Nicaragua, de Seychellen en Zambia.

naam van het project

Veerkrachtfonds in crisistijden

Regio

Wereldwijd

Duur

01/09/2021 - 01/09/2022

Budget

€ 1 000 000

Partners

A Rocha Ghana (Ghana) 
Fundaeco (Guatemala) 
Mukutan Conservancy  (Kenia) 
Wildlife Action Group (Malawi) 
Biometepe (Nicaragua) 
Nature Seychelles (Seychelles) 
Zambian Carnivore Programme (Zambia) 
FPWC (Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets)

financiële bijdrage

Eigen middelen

WWF-fonds-crise

ons doel

Natuurbeschermingsprojecten die focussen op bedreigde ecosystemen en soorten veerkrachtiger maken, wanneer die als gevolg van natuurlijke crisissen aanzienlijke bezuinigingen ondergaan. We willen ze door een moeilijke periode loodsen door ons voor een periode van één jaar te engageren.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Het ontstaan van zoönosen hangt samen met het verdwijnen van leefgebieden. WWF zet zich in om leefgebieden te beschermen en zo een positieve impact te hebben op de gezondheid van de mens en de biodiversiteit.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

Het WWF steunt de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren en afgeleide producten.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

KLIMAATVERANDERING

Het WWF steunt de strijd tegen klimaatverandering.

Meer info

KLIMAATVERANDERING

ONTBOSSING

Het WWF steunt de strijd tegen ontbossing wereldwijd.

Meer info

ONTBOSSING