Experten

Onze experten voor een betere planeet

De biodiversiteit beschermen, vraagt passie en engagement.
Het werk van WWF steunt op toegewijde experten met even specifieke als veelzijdige opdrachten.

Natuurbehoudsprojecten uitvoeren, rapporten schrijven op basis van wetenschappelijk onderzoek, lobby- of sensibiliseringscampagnes opzetten, onze experten zetten zich dag na dag in om de wereld waarin we leven beter te begrijpen en om oplossingen te vinden.

Wilde dieren

WWF-België zet zich in voor de bescherming van de biodiversiteit in België, door te zorgen voor een betere verbinding tussen leefgebieden en betere interacties tussen mensen en wilde dieren. Om de illegale handel in wilde soorten in België te stoppen, verrichten onze teams ook belangrijk werk op verschillende vlakken. Enerzijds juridisch en politiek via lobbywerk, anderzijds op het terrein via onderzoeks- en opleidingsprojecten die politiediensten ondersteunen bij hun onderzoeken en operaties.

Profile picture for user Emilie Van der Henst

Emilie Van der Henst

TRAFFIC - Senior Manager - Wildlife trafficking
Profile picture for user Laurence Drèze

Laurence Drèze

Biodiversity Policy Officers
Profile picture for user Nicolas Tubbs

Nicolas Tubbs

International Programs Director
Profile picture for user Reine Spiessens

Reine Spiessens

Biodiversity Policy Officers

De laatste publicaties van ons team

 

WWF in het hart van het Europees beleid

De Europese Unie is verantwoordelijk voor 80% van de milieuwetgeving in de Europese lidstaten en voor het gemeenschappelijk beleid over biodiversiteit, landbouw, visserij, klimaat en energie, handel en ontwikkelingssamenwerking. Daarom lobbyen de experten van WWF bij beleidsmakers op nationaal, Europees en internationaal niveau. 

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn twee cruciale uitdagingen. WWF pleit voor een Europees beleid dat Europa naar duurzaamheid leidt.

Ester Asin - Directrice, WWF European Policy Office