Sarah George

Program Manager

Als Program Manager Europe and Mediterranean heeft Sarah een divers takenpakket. Ze staat in voor het behoud van bedreigde, iconische diersoorten (zoals steuren, grote carnivoren en bizons), zorgt dat mensen en wilde dieren harmonieuzer naast elkaar kunnen leven, beschermt rivieren, maritieme gebieden en bossen, en werkt aan duurzame inkomstenbronnen voor gemeenschappen die lijden onder de gevolgen van schaarsere natuurlijke hulpbronnen. 

Sarah deed eerst ervaring op in de ontwikkelings- en natuurbehoudssector in Zuidoost-Azië. Daar beheerde ze uiteenlopende projecten, waaronder grensoverschrijdende programma’s voor de bescherming van de Mekong tussen Laos en Thailand. Ze behaalde een diploma International Development en volgde een reeks opleidingen over onderwerpen zoals ‘nature-based solutions voor veerkracht in de strijd tegen de klimaatverandering’ en ‘anticorruptie en beheer van natuurlijke hulpbronnen’. 

Gezonde natuur brengt het leven op aarde weer in evenwicht. Hoe? Met essentiële ecosysteemdiensten: temperaturen en seizoenen reguleren, water opvangen en natuurlijke milieusanering zijn maar een greep uit het aanbod. Gezonde natuur biedt ons bovendien alles wat we nodig hebben voor leven op aarde. Met natuurbehoud benadrukken we dus ook dat mens en natuur niet zonder elkaar kunnen.