Sam Nziengui-Kassa

Program Manager

Als Program Manager volgt Sam de programma’s op die WWF-België financiert in de Democratische Republiek Congo en in het Greater Virunga Landscape, waaronder het International Gorilla Conservation Programme (IGCP). Sam is bio-ingenieur en behaalde een masterdiploma organisatiebeheer met afstudeerrichting milieubeheer. Zijn specialiteit: beheer van natuurlijke hulpbronnen, met een focus op inclusieve natuurbehoudsinspanningen, binnen en buiten beschermde gebieden. Voor hij in september 2022 aan de slag ging bij WWF-België, werkte hij voor ngo Brainforest in Gabon, the Wildlife Conservation Society in de Republiek Congo, en voor WWF-Gabon, waar hij Program Manager voor Congo was. 

Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen moeten centraal staan in natuurbehoudsprogramma’s. Alleen zo kunnen ze vertrouwd raken met de uitdagingen voor natuurbeheer en zich er volledig achter scharen, en in harmonie leven met hun omgeving.