Céline De Caluwé

Program Manager

Céline werkt als Program Manager met een breed aantal actoren samen aan de creatie van een systeem met verbonden valleien voor de otter als paraplusoort voor zoet water, door ecologische verbindingen te realiseren en door projecten voor natuurherstel op te starten. Die maatregelen zijn nodig om een duurzame terugkeer van de soort te verzekeren. Céline ondersteunt ook het bosprogramma in de Karpaten voor de bescherming van de habitat van de bruine beer.  

Daarvoor werkte Céline verschillende jaren aan bosbescherming  en duurzame ontwikkeling in Democratische Republiek Congo, Suriname en Madagaskar. 

Céline is bio-ingenieur, gespecialiseerd in bos- en natuurbehoud.

 

Nature conservation works! In de Democratische Republiek Congo zag ik bos terug groeien en vruchtbare bodems herstellen na het stoppen van nefaste praktijken. In West-Europa zien we zoet water stilletjes herstellen dankzij geleverde inspanningen. Natuur is veerkrachtig. Investeren in natuur, nu en op grote schaal werpt haar vruchten af voor ons allemaal.