Corentin Rousseau

Program Manager

Het werk van Corentin is gericht op de natuur in België en vooral in Wallonië. Meer specifiek zet hij zich in voor een betere verbinding van de natuurgebieden door acties voor herstel van bossen, wallenlandschappen, waterlopen en hun oevers. Op die manier wil WWF de wilde kat en de otter helpen.

Om de terugkeer van de wolf te bevorderen werken Corentin en zijn collega’s met verschillende actoren samen zoals de Waalse Overheidsdienst maar ook veehouders zodat samenleven tussen mens en dier makkelijker wordt.

Corentin heeft een master in ecologie met een specialisatie in biodiversiteit en moleculaire ecologie.

 

Ons land moet meer ruimte bieden aan de natuur door een netwerk van landschappen met wilde rivieren en natuurlijke bossen te creëren. Een netwerk dat zorgt dat de wilde dieren zich vrij kunnen bewegen in ons land, maar ook daarbuiten.