Pepijn T’Hooft

Program Manager

Pepijn is als Field programs manager verantwoordelijk voor het bosbeschermingsprogramma van WWF in Suriname, één van ‘s werelds bosrijkste landen. Daar werken we met de inheemse gemeenschappen om hun rijke leefgebied te beschermen en de toenemende bedreigingen een halt toe te roepen, zoals de sterk gestegen stroop van jaguars.
Pepijn maakt ook deel uit van het ‘Natuur in België’-team dat zich inzet om een netwerk te creëren van levende rivieren en natuurlijke bossen zodat wilde planten en dieren zich vrij kunnen verplaatsen, en de mens de band met de natuur opnieuw kan aanhalen. Binnen het ‘Natuur in België’-team is hij verantwoordelijk voor het ‘wolfprogramma’, in het leven geroepen om de gunstige condities voor de succesvolle terugkeer van de wolf te helpen creëren. Pepijn heeft ervaring met onderzoek naar de wolf, lynx, boommarter en vos. Van opleiding is hij bio-ingenieur, Forest & Nature management.

Van de uitgestrekte bossen in Suriname tot het versnipperde leefgebied van de wolf in Limburg, als we samen zoeken naar oplossingen kunnen we terug in harmonie leven met de natuur. Ondanks de lange weg die we moeten afleggen, de dogma’s en hindernissen die we moeten overwinnen, geloof ik dat dit een bereikbare en hoopvolle doelstelling is.