Maria José Alencastro

Program Manager

Als manager van de Latijns-Amerikaanse programma’s ondersteunt Maria José lokale partners bij het opzetten en ontwikkelen van behoud- en beschermingsprogramma’s voor de jaguar, en van programma’s en projecten voor herstel van landschappen en voor de verbetering van bestaansmiddelen van lokale bevolkingen en gemeenschappen. Voor Maria José bij WWF-België begon, werkte ze in Afrika en Latijns-Amerika op de coördinatie van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en -projecten om de bevolking van beschermde gebieden te helpen om hun voedselveiligheid en hun middelen te verbeteren door middel van natuurbehoud en een goed beheer van natuurlijke rijkdommen.

De herbebossing en de creatie van verbindingen tussen verschillende beschermde gebieden zorgen dat de habitat herstelt en dat soorten zoals de jaguar zich vrijer kunnen bewegen. Daarnaast zijn de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking en hun betrokkenheid een echte troef voor de bescherming en het herstel van het woud. Zeker ook omdat zij de echte beschermers van het woud zijn.