WWF ondersteunt protest tegen kap Essersbos

WWF ondersteunt protest tegen kap Essersbos

Op 2 februari verleende de provincie Limburg een kapvergunning aan Essers in Genk voor het waardevolle bos naast het logistieke bedrijf.

 

Een jaar eerder had de Vlaamse regering al een uitbreiding toegestaan, ondanks protest van vele natuurverenigingen, bezorgde burgers en zelfs de bekende stand-up comedian Wouter Deprez.

Het bos waar Essers zijn nieuwe hal wil bouwen is strikt beschermd door de Europese natuurwetgeving. Het is een onderdeel van het Natura 2000 netwerk, dat in heel Europa de meest waardevolle natuurgebieden beschermt. In tegenstelling tot wat Essers zegt kan dit stuk natuur niet zomaar elders gecompenseerd worden: het gebied is een natuurlijke kom die het water uit de buurt bijhoudt en zuivert en zo de hele regio voorziet van drinkwater. Als het bos onder beton verdwijnt, dan is die functie voor altijd verloren.

Onlangs bracht WWF nog een nieuw rapport uit waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Europese natuurgebieden enkel op papier beschermd worden wegens de wijdverspreide vertragingen en manke implementatie in de lidstaten. Als we het Essersbos in Limburg nu niet redden, is dat een precedent voor alle kwetsbare natuurgebieden in België. Dat mag niet gebeuren! Daarom zet WWF mee de schouders onder een procedure die lokale natuurverenigingen hebben aangespannen bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. We houden jullie verder op de hoogte van de ontwikkelingen.