Enkel bescherming op papier voor helft Europese natuurgebieden: dat moet veranderen, zegt WWF

Enkel bescherming op papier voor helft Europese natuurgebieden: dat moet veranderen, zegt WWF

Brussel – Meer dan de helft van de Europese natuurgebieden worden enkel op papier beschermd wegens wijdverspreide vertraging en een manke implementatie in de lidstaten. Dat zegt een nieuw rapport van WWF op het moment dat de Vlaamse regering tegen alle Europese regels in een waardevol stuk natuurbos opgeeft op vraag van een privébedrijf in Limburg. Vanochtend presenteerde een delegatie scholieren 7500 tekeningen van evenveel Belgische kinderen aan Europees Commissaris van milieu Karmenu Vella. De kinderen willen het belang van natuur onderstrepen.  

 

7500 kinderen van meer dan 350 Belgische klassen werkten aan tekeningen en boodschappen die de beleidsmakers vragen om beter te zorgen voor hun en onze natuur. Een Brusselse klas uit Molenbeek ging de tekeningen afgeven aan de Europees Commissaris Karmenu Vella, samen met een brief. De tekeningen zijn te bekijken op http://beestigeklas.weebly.com.

In de brief die ze afgaven aan de Europese Commissaris beschrijven de kinderen een dilemma: ze wilden een actie doen met ballonnen die ze zouden loslaten in de lucht maar ze beseften dat ze daarmee vervuiling zouden veroorzaken. En dus besloten ze van de actie af te zien en iets anders te bedenken. Natuur en milieu was voor hen belangrijker. Aan de Europese Commissaris vroegen ze met aandrang om ook rekening te houden met het welzijn van natuur en milieu in al zijn beslissingen.

 

Effectieve natuurbescherming: niets dan voordelen

De studie van WWF toont aan hoe er duidelijke voordelen zijn van goed beschermde natuurgebieden voor bedreigde soorten en lokale economie. En dat op de plaatsen waar wel degelijk beschermende maatregelen genomen zijn door de Europese Commissie en de lokale autoriteiten.

De Europese Vogel en Habitatrichtlijn behoort bij de beste wetgeving voor bescherming van natuur ter wereld. Recent bevestigde de Europese Commissie dat ze die dan ook wil behouden en beloofde om haar effectiviteit verder te verbeteren. Met dit nieuwe rapport ‘Preventing paper parks: How to make the EU nature laws work’ geeft WWF een overzicht van de problemen op het terrein en oplossingen om de tekortkomingen aan te pakken. Meer beschermde gebieden op zee, effectieve maatregelen en plannen voor alle natuurgebieden, toenemende investeringen en het beter controleren en afdwingen van de regels: het zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat de Europese natuur echt beschermd wordt en kan herstellen.

 

Vlaamse regering ondermijnt Europese regels

Antoine Lebrun, CEO van WWF België: “Europa beschikt over een van de strengste natuurwetgevingen ter wereld, en toch verliezen we elke dag soorten en habitats wegens illegale industriële ontwikkelingen. Ook in eigen land geeft de Vlaamse regering toestemming aan een particulier bedrijf om zomaar een waardevol bos te kappen. Bescherming op papier betekent niets als het niet wordt gerespecteerd en ingevuld door effectief beheer en voldoende financiering. Dit rapport is een duidelijke aanwijzing voor wat Europese instellingen en nationale overheden dringend moeten doen om het verlies aan natuur te stoppen en eindelijk werk te maken van een duurzamer gebruik van onze natuurlijke bronnen.”

Unieke plaatsen zoals natte gebieden, bossen, berggebieden, stroomgebieden van rivieren en mariene gebieden zijn bedreigd door achterpoortjes in wetgeving, gebrek aan ecologische impactstudies en onbestaande of ontoereikende beheersplannen. Deze laten de deur open voor schadelijke industriële projecten: dredging activiteiten die het Cota Doñana waterrijke gebied droogleggen (Spanje), grote ski-infrastructuurwerken die het voortbestaan van bruine beren in het Pirin Nationaal park (Bulgarije) bedreigen, massatoerisme dat de nesten van karet zeeschildpadden op Griekse stranden bedreigt, vernietigende vispraktijken die zachte koralen, schaaldieren en walvissen bedreigen op de dogger zandbank (Noordzee)… Allemaal zijn ze in strijd met de Europese natuurwetten.

 

Succesverhalen wijzen de weg

Aan de andere kant presenteert het rapport ook goede voorbeelden uit de praktijk in vele beschermde gebieden, met belangrijke voordelen voor fauna en flora, lokale bevolking en hun economie. Een sterke samenwerking tussen lokale autoriteiten en de private sector heeft bijvoorbeeld het Oostenrijkse ‘Tiroler Lechtal’ tot een symbool gemaakt van lokale trots en duurzame natuurbestemming voor toeristen; dankzij druk van de Europese Commissie en een ban op netvisserij is in Finland een van de zeldzaamste zeehonden in de wereld aan het herstellen. In Torre Guaceto (Italië) is het beheer van het beschermde mariene natuurgebied dan weer sterk verbeterd dankzij de medewerking van de lokale vissersgemeenschap, die als gevolg van die maatregelen meer inkomsten verwierf.

“Het publieke en politieke succes van de Nature Alert campagne van WWF en andere milieuorganisaties toonde aan dat natuurbescherming in het hart van het Europese beleid moet staan. Het werken met de natuur heeft immers vele tastbare voordelen voor mensen en hun economieën en het moet de drijvende kracht zijn van toekomstige transformatie van onze landbouw, energie en transportsectoren”, concludeert Genevieve Pons, directeur van het Europese kantoor van WWF.

 

Bijlagen:

[1] Het rapport is beschikbaar:

Volledig: http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_preventing_paper_parks_full_report.pdf

Samenvatting: http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_preventing_paper_parks_summary.pdf
 

[2] Wat is er nodig om de volledige en efficiënte implementatie te verkrijgen van de Vogel en Habitatrichtlijnen op het terrein? WWF dringt eropaan bij lidstaten en de Europese Commissie om hun inspanningen op te drijven met de volgende prioriteiten:

  • Vervolledig de toekenning van de Natura 2000 gebieden op zee;
    • Ontwikkel beschermingsmaatregelen en beheersplannen voor alle Natura 2000 gebieden;
    • Verhoog de investeringen in Natura 2000;
    • Versterk de handhaving in heel Europa.