Waar gaan uw giften voor Australië naar toe?

Waar gaan uw giften voor Australië naar toe?

Branden woeden nog steeds in Australië. Bijna 11 miljoen hectare zijn verbrand. De staten New South Wales en South Australia (in het Zuidoosten) worden het zwaarst getroffen. De menselijke tol is verschrikkelijk: ongeveer 30 mensen verloren het leven en meer dan 2.000 huizen werden vernietigd door de vlammen. Voor de natuur zijn de gevolgen catastrofaal ... 

 

WWF schat dat 1,25 miljard dieren zijn gedood.

Onder de slachtoffers: enkele duizenden koala's en andere emblematische soorten zoals kangoeroes, wallaby's, kaketoe en honingeter. Dit cijfer wordt onderschat, omdat het geen rekening houdt met insecten en planten. 

WWF australie koala gallery1

Deze megabranden verzwakken soorten die al kwetsbaar waren nog meer. Sommigen kunnen met uitsterven worden bedreigd. Pas als de branden zijn gedoofd, zullen we de omvang van de schade kunnen bepalen.

WWF roept op tot onmiddellijke wereldwijde steun om 30 miljoen AUD $ op te halen voor het behoud van flora en fauna. We werken de klok rond en hebben al 1 miljoen AUD $ vrijgemaakt voor noodhulp.

WWF australie koala gallery2

Uw donaties worden gebruikt om de volgende projecten te ondersteunen: 

NOODHULP  

Zolang de het blijft branden, proberen we zoveel mogelijk dieren te redden en te verzorgen.  

  • Kangaroo Island: we bieden dringende hulp bij het redden en verzorgen van zwarte kaketoes en dunnarts (buideldieren),
  • Dierentuinen Victoria: ondersteuning voor dierenartsen om gewonde dieren medische zorg te bieden,
  • Queensland: honden naar gebieden sturen die door bosbranden zijn getroffen en die op zoek gaan naar gewonde koala's.

RESTAURATIE VAN HET BOS 

Wanneer de branden zijn gedoofd, start WWF met een wetenschappelijke beoordeling van de omvang van de schade aan de flora en fauna. Onze projecten zijn gericht op: 

  • Maak een einde aan ontbossing
  • Herstel beschadigde bossen en habitats met het planten van 2 miljard bomen tegen 2030
  • Verbind habitats opnieuw met elkaar
  • Implementeer innovatieve oplossingen om de effecten van klimaatverandering te helpen verzachten
  • Bereid soorten voor op aanpassing aan klimaatverandering
  • Beveiliging van natuurlijke hulpbronnen voor mens en natuur.

WWF-acties zijn alleen mogelijk dankzij jou! Ze zijn nog maar het begin.

Er is nog veel werk te doen in het veld, op korte en lange termijn. 

 

NOODFONDS VOOR DE AUSTRALISCHE BOSSEN

PS: Wist je dat je 45% van je giften aan WWF in mindering kunt brengen van je belastingen als ze samen op het einde van het jaar minstens € 40 bedragen? Zo kost € 40 je in werkelijkheid slechts € 22 en € 100 eigenlijk € 55.